Evita Zute

Bikstu Tautas nama vadītāja
evita.zute [at] dobele.lv

Amatiermākslas kolektīvi: 

  • Bikstu vidējās paaudzes deju kolektīvs "Bikstenieki"

    Vadītāja: Agita Jansone, mob. tālr. +371 26186089

 

  • Bikstu bērnu deju kolektīvs "Bikstēni" (divas vecuma grupas) 

    Vadītāja: Agita Jansone, mob. tālr. +371 26186089
 

  • Eiropas senioru deju kolektīvs "Vēl aizvien"

     Vadītāja: Ināra Rumba, mob. tālr. +371 29487447