?!XВопросы и обратная связь
Image CAPTCHA
Введите строку символов, показанную на картинке.
X
Вопросы и обратная связь
Image CAPTCHA
Введите строку символов, показанную на картинке.

Paziņojums par nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoli

22.07.2016

PAZIŅOJUMS ''PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOMAS TIESĪBU IZSOLI"
 

Nomas izsoles objekta raksturojums:

 

Nekustamā īpašuma nosaukums

frizētava

Nekustamā īpašuma adrese

Draudzības iela 1C, Kaķenieki, Annenieku pagasts, Dobeles novads

Nekustamā īpašuma veids

Nedzīvojamā telpa – frizētava 46,0 kv.m.

Kadastra Nr.

4642 001 0160 004

Atļautā izmantošana saskaņā ar teritorijas plānojumu

Nedzīvojamā telpa

Nomas līgumā paredzētais izmantošanas veids

Friziera pakalpojumi

Nomas līguma termiņš

5 gadi

Nomas tiesību izsoles nosacījumi:

 

 

Nomas tiesību izsoles objekta sākumcena, nomas maksa gadā EUR bez  PVN

EUR  81,14.

(0,147 EUR/kv.m. mēnesī)

 

Izsoles solis, nomas maksai gadā EUR

EUR 8,10

(0,1 EUR/kv.m. mēnesī)

Nomas tiesību izsoles organizācija:

 

 

Reģistrācijas vieta

Dobeles novada pašvaldībā 208. kabinetā (2.stāvā), Brīvības ielā 15, Dobelē

Reģistrācijas termiņš

Līdz 2016.gada 2.augustam, plkst. 17:00

Izsoles vieta

Dobeles novada Annenieku pagasta pārvaldē,

Skolas ielā 2, Kaķeniekos, Annenieku pagastā

Izsoles norises laiks

2016.gada 3.augustā, plkst. 14.00

Izsoles organizators

Dobeles novada pašvaldības Nekustamo īpašumu iznomāšanas komisija

Informē:
Benita Circene
Dobeles novada pašvaldības
Zemes ierīcības inženiere
tālr.: 63707256
e-pasts: benita.circene@dobele.lv