?!XВопросы и обратная связь
Image CAPTCHA
Введите строку символов, показанную на картинке.
X
Вопросы и обратная связь
Image CAPTCHA
Введите строку символов, показанную на картинке.

Iznācis jūlija mēneša informatīvais izdevums “Dobeles Novada Ziņas”

14.07.2020

14. jūlijā ir iznācis kārtējais Dobeles novada pašvaldības ikmēneša informatīvais izdevums “Dobeles Novada Ziņas”.

Jūlija mēneša numurā ir publicēta informācija par š. g. 25. jūnijā pieņemtajiem Dobeles novada domes lēmumiem.

Tāpat ir publicēti š. g. 27. februārī pieņemtie Saistošie noteikumi Nr.4 “Dobeles novada sabiedriskās kārtības noteikumi” un 30. aprīlī pieņemtie Saistošie noteikumi Nr.10 “Grozījumi Dobeles novada domes 2018. gada 30. augusta Saistošajos noteikumos Nr.7 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Dobeles novadā””.

Jaunākajā informatīvajā izdevumā var arī izlasīt, kādus pašvaldības nekustamos īpašumus izsolīs š. g. 19. augusta izsolē.

Vienlaikus ir publicēts Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu par cūku turēšanas vietu skaita palielināšanu cūkkopības kompleksā “Kroņauce”, nekustamajā īpašumā “Pogas 1”, Kroņaucē, Auru pagastā, Dobeles novadā.

Interesentiem ir iespēja uzzināt, ka Dobeles novadā pieaug soļošanas popularitāte, ir pieejama informācija arī par Bērzes baznīcas divsimtgadi, par Dobeles novada pašvaldības izsludināto kultūras un sporta projektu konkursu, par K.Ulmaņa piemiņas muzeja “Pikšas” organizēto foto konkursu un Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centra telpās ierīkoto fotostudiju ražotājiem un amatniekiem, kuri vēlas izveidot skaistas, radošas un kvalitatīvas fotogrāfijas nolūkā reklamēt savu produktu.

Jūlija mēneša “Dobeles Novada Ziņas” papīra formā interesentiem ir pieejamas kopā ar laikraksta “Zemgale” 14. jūlija numuru preses izdevuma tirdzniecības vietās vai tā abonentiem, kā arī bez maksas Dobeles novada Centrālajā bibliotēkā un pagastu pārvaldēs.

Elektroniskais variants pieejams šeit.

Informē Dobeles novada pašvaldība