?!XВопросы и обратная связь
Image CAPTCHA
Введите строку символов, показанную на картинке.
X
Вопросы и обратная связь
Image CAPTCHA
Введите строку символов, показанную на картинке.

Pirmpirkuma tiesību izmantošana (neizmantošana) uz nekustamo īpašumu

Возможность запросить услугу
Personally property

Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā

Including parishes

Annenieku, Auru, Bērzes, Bikstu, Dobeles, Jaunbērzes, Naudītes, Krimūnu, Penkules un Zebrenes pagastos

By post

Dobeles novada pašvaldība Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā LV - 3701

Electronically
pa e-pastu: apic@dobele.lv,
pa e-adresi: https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_DEFAULT@90009115092
Application form is available
Authority

Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā

Municipalities Online
Necessary documents
1. Oriģināls
1. IesniegumsMicrosoft Office document icon Iesniegums
2. Kopija, uzrādot oriģinālu
1. Sūtot pa pastu vai elektroniski parakstītu, pilnvaras kopiju iesniedzējs (ja nav pārdevējs vai pircējs) ar savu parakstu apliecina tās autentiskumu
2. Pirkuma līgums
What to do in order to receive services
1.

Persona, iesniedz Dobeles novada pašvaldībā Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā iesniegumu un pirkuma līgumu, pretī saņemot izziņu par pirkuma līguma saņemšanu

Iesniegumu un tam pievienotos dokumentus var iesniegt arī elektroniski, izmantojot elektronisko datu nesējus uz oficiālo elektroniskā pasta adresi: apic@dobele.lv

Elektronisko dokumentu sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu ar elektronisko parakstu

2.

Pa pastu vai personīgi saņem domes lēmumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu vai izziņu par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības

The service charge
EUR
Bez maksas
Replies/receipt of the service period

Ja pašvaldība izmanto pirmpirkuma tiesības - 20 dienas, ja neizmanto - 5 darba dienas

Regulatory regulations
Inquiries, information, advice
Телефон
63707249, 63707256, 63700108, 63700109