?!XВопросы и обратная связь
Image CAPTCHA
Введите строку символов, показанную на картинке.
X
Вопросы и обратная связь
Image CAPTCHA
Введите строку символов, показанную на картинке.

Atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi (ēkām, inženierbūvēm, meliorācijai, elektrībai, ceļiem, elektroniskie sakari)

Возможность запросить услугу
Personally property

Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā vai Būvvaldē 307. kabinetā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā.

Including parishes

Nav pieejams

By post

Nav pieejams

Electronically
http://bis.gov.lv/bisp/ (var veikt tikai tad, ja būvatļauja ir saņemta publiskajā portālā bis.gov.lv)
Application form is available
Authority

Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā vai Būvvaldē 307. kabinetā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā.

Municipalities Online
Necessary documents
1. Oriģināls
1. Iesniegums būvatļaujaiФайл Iesniegums būvatļaujai
2. Būvatļauja ar izpildītiem projektēšanas nosacījumiem
3. Būvprojekts ar visām sadaļām, atbilstoši būvatļaujā norādītajiem projektēšanas nosacījumiem un grafiskajiem pielikumiem
6. Būvdarbu vadītāja saistību raksts (2 eksemplāri)Файл Būvdarbu vadītāja saistību raksts
7. Būvuzrauga saistību raksts (2 eksemplāri)Microsoft Office document icon Būvuzrauga saistību raksts
2. Kopija
1. Būvniecības procesa civiltiesiskās apdrošināšanas polise
2. Rīkojums par būvdarbu vadītāja norīkošanu darbam konkrētajā objektā
3. Rīkojums par būvuzrauga norīkošanu darbam konkrētajā objektā (ja būvuzraudzību veic juridiska persona) vai būvuzraudzības līgums (ja būvuzraudzību veic fiziska persona)
4. Autoruzraudzības līgums un autoruzrauga sertifikāts
5. Par darba aizsardzību atbildīgās personas apliecība, rīkojums par tās norīkošanu konkrētajā objektā
What to do in order to receive services
1.

Iesniegt iesniegumu ar būvprojektu un būvatļauju ar nepieciešamajiem dokumentiem

2.

Būvvalde veic atzīmi būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi un izdod būvatļaujas pielikumu

3.

Tiek uzsākti būvdarbi

The service charge
EUR
Bez maksas
Replies/receipt of the service period

5 dienas

Regulatory regulations
Inquiries, information, advice
Телефон
63700102, 63700184