?!XВопросы и обратная связь
Image CAPTCHA
Введите строку символов, показанную на картинке.
X
Вопросы и обратная связь
Image CAPTCHA
Введите строку символов, показанную на картинке.

Atļaujas izsniegšana rakšanas darbu veikšanai Dobeles novada administratīvajā teritorija. Atļaujas rakšanas darbu veikšanai derīguma termiņa pagarināšana.

Возможность запросить услугу
Personally property

Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā - Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā

Including parishes

Annenieku, Auru, Bērzes, Bikstu, Dobeles, Jaunbērzes, Naudītes, Krimūnu, Penkules, Zebrenes pagastu pārvaldēs

Application form is available
Authority

Brīvības ielā 15, Dobele - 213.kab., Brīvības iela 15, Dobele, Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, pagastu pārvaldē

Municipalities Online
Necessary documents
1. Oriģināls
What to do in order to receive services
1.

Atļaujas saņēmējs iesniedz pašvaldībā pieteikumu

2.

Pirms darbu uzsākšanas, jāsaņem rakšanas darbu saskaņojuma veidlapa un darbi jāsaskaņo ar pašvaldības norādītajām institūcijām pirms darbu uzsākšanas un pēc darbu izpildes jāsaņem saskaņojumu pēc darbu pabeigšanas

3.

Termiņa pagarināšanas gadījumā, atļaujas saņēmējs ierodas ar atļaujas oriģinālu, tās pagarināšanai

The service charge
EUR
14,00 - maģistrālajās ielās
EUR
11,00 - maģistrālo ielu trotuāros
EUR
11,00 - vietējās nozīmes ielās
EUR
7,00 - vietējās nozīmes ielu trotuāros
EUR
rakšanas darbu atļauja sakarā ar termiņa izmaiņām: 7,00 - maģistrālajās ielās
EUR
rakšanas darbu atļauja sakarā ar termiņa izmaiņām: 5,00 - maģistrālajās ielu trotuāros
EUR
rakšanas darbu atļauja sakarā ar termiņa izmaiņām: 5,00 - vietējās nozīmes ielās
EUR
rakšanas darbu atļauja sakarā ar termiņa izmaiņām: 4,00 - vietējās nozīmes ielu trotuāros un pārējā teritorijā
Replies/receipt of the service period

Atļauja vai motivēts atteikums tiek izsniegts 4 (četru) darba dienu laikā

Regulatory regulations
Inquiries, information, advice
Телефон
63707269, 63700137, 63700124