?!XВопросы и обратная связь
Image CAPTCHA
Введите строку символов, показанную на картинке.
X
Вопросы и обратная связь
Image CAPTCHA
Введите строку символов, показанную на картинке.

Atļaujas izsniegšana pašu ražota vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai

Возможность запросить услугу
Personally property

Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā - Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā

Including parishes

Annenieku, Auru, Bērzes, Bikstu, Dobeles, Jaunbērzes, Naudītes, Krimūnu, Penkules, Zebrenes pagastu pārvaldēs

By post

Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novads, LV-3701

Electronically
pa e-pastu: apic@dobele.lv,
pa e-adresi:https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_DEFAULT@90009115092
Application form is available
Authority

Brīvības ielā 15, Dobele - 213.kab., Brīvības iela 15, Dobele, Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, pagastu pārvaldē

Municipalities Online
Necessary documents
1. Oriģināls
2. Kopija, uzrādot oriģinālu
1. Zemes lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopija.
2. Telpu īpašumu vai ražošanas vietas lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopija, telpu plāns, kas raksturo ražošanas vietu.
What to do in order to receive services
1.

Komersantam Dobeles novada pašvaldībā ir jāiesniedz iesniegumu veidlapa.

Iesniegums un tam pievienotos dokumentus var iesniegt arī elektroniski, uz elektroniskā pasta adresi apic@dobele.lv Elektronisko dokumentu sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu ar elektronisko parakstu.

2.

Pašvaldība izsniedz atļauju vai lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju un rakstiski informē par to iesnieguma iesniedzēju.

Atļauju var saņemt Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā- 213.kab., Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, pa pastu, vai pagastu pārvaldē.

The service charge
EUR
Bez maksas
Replies/receipt of the service period

Pašvaldība pieteikumu izskata 10 (desmit) darbdienu laikā

Regulatory regulations
Inquiries, information, advice
Телефон
63707269, 63700137
Э-почта