Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
30
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

• Bērna uzvārda, vārda vai tautības ieraksts, ja vecāki nevar vienoties.
• Domstarpību izšķiršana starp vecākiem bērna aizgādības jautājumos, izņemot par bērna dzīvesvietas noteikšanu, saskarsmes kārtību un aizgādības tiesībām (atsevišķas aizgādības nodibināšana vai aizgādības tiesību atņemšanu).
• Bērna un vecāku/aizbildņa domstarpību izšķiršana.
• Aizbildņa un vecāku domstarpību izšķiršana.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Jāiesniedz Dobeles novada bāriņtiesai adresēts iesniegums, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.
  Dokumentus var iesniegt:
  * klātienē (uzrādot personu apliecinošu dokumentu) Dobeles novada bāriņtiesā vai pagastos bāriņtiesas locekļu pieņemšanas laikos,
  * elektroniski uz iestādes oficiālo e-adresi vai e-pastu barintiesa@dobele.lv
  * pa pastu.
  Elektroniski nosūtītiem dokumentiem ir jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Bāriņtiesa pēc dokumentu izvērtēšanas pieņem lēmumu.
  Pakalpojumu saņem atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

Saņemt pakalpojumu