Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
30
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās  pirmsskolas, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādes izglītojamajiem.

1. Pakalpojuma pieprasīšana

Uzsākot mācību gadu vai mācību gada laikā uzsākot izglītības iegūšanu, vai mainoties dzīvesvietai vai izglītības iestādei, izglītojamā likumiskais pārstāvis vai pilngadību sasniedzis izglītojamais izglītības iestādē iesniedz aizpildītu iesnieguma veidlapu par attiecīgā braukšanas izdevumu segšanas veida piemērošanu atbilstoši Dobeles novada pašvaldības 2020. gada 27. februāra saistošajiem noteikumiem Nr. 7:

* individuālo pieteikumu e–talona saņemšanai (1.pielikums);

* iesniegumu sabiedriskā transporta biļešu kompensācijas saņemšanai, ja nokļūšanai izglītības iestādē izmanto sabiedrisko transportu, kurā netiek nodrošināta braukšana ar e-talonu (2.pielikums);

* iesniegumu personiskā transporta izmaksu kompensācijas saņemšanai (3.pielikums).

2. Pakalpojuma saņemšana

Sabiedriskā transporta izdevumu kompensācijas saņemšanai izglītojamā likumiskais pārstāvis vai pilngadību sasniedzis izglītojamais līdz katra mēneša 7.datumam attiecīgajā izglītības iestādē iesniedz braukšanas biļetes, kas pielīmētas uz lapas hronoloģiskā secībā, norādot izglītojamā vārdu, uzvārdu, izglītības iestādi, maršrutu un transporta izmaksu kopējo summu par veiktajiem braucieniem iepriekšējā mēnesī.

Tālrunis

+371 63707270