Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
20
Saņēmējs
Fiziska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Dobeles novada pašvaldības Komunālā nodaļa sagatavo un izsniedz tehniskos noteikumus dažādu inženierkomunikāciju (elektroapgāde, gāzes apgāde, UKT u.c.), pilsētas infrastruktūras objektu (ielu, ceļu, ēku, tai skaitā, dzīvojamās mājas, ražošanas ēkas u.c.), kā arī hidrotehnisko būvju (lietus ūdens kanalizācijas sistēmas vai meliorācijas sistēmas) projektēšanai un satiksmes organizācijai.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Būvniecības informācijas sistēmā https://bis.gov.lv ir jāiesniedz pieprasījums vai iesniegums tehnisko noteikumu saņemšanai, papildus pievienojot ģenerālplānu (pdf vai dwg formātā) vai skici uz zemes robežu plāna (pdf formātā), kas raksturo aktuālo situāciju dabā.
    Ja tehnisko noteikumu pieprasījumā nav pievienota prasītā informācija, būvniecības informācijas sistēmā tiek veikta atzīme "Gaidīt uz klientu", norādot konkrētu termiņu kādā jāpievieno prasītā papildinformācija.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Tehniskie noteikumi tiek sagatavoti, ja būvniecības iecere skar Dobeles novada pašvaldības administratīvo teritoriju (vai tiek izsniegta atzīme, ka Dobeles novada pašvaldības administratīvās teritorijas intereses netiek skartas un tehniskie noteikumi nav nepieciešami).
    Tehnisko noteikumu derīguma termiņš ir 2 gadi.

Dobeles novada pašvaldības Komunālā nodaļa, komunālinženiere Endija Namsone-Sīle

Tālrunis

29327653

E-pasts

endija.namsone@dobele.lv

Saņemt pakalpojumu