Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
30
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pakalpojuma ietvaros tiek izsniegtas izziņas, izraksti un kopijas pēc klienta pieprasījuma.

 

1. Pakalpojuma pieprasīšana

Jāiesniedz Dobeles novada Izglītības pārvaldei adresēts iesniegums un citi atkarībā no situācijas.
Dokumentus var iesniegt:
* klātienē (uzrādot personu apliecinošu dokumentu) Dobeles novada Izglītības pārvaldē
417.kabinetā,
* elektroniski uz iestādes oficiālo
e-adresi vai e-pastu izglitiba@dobele.lv

Elektroniski nosūtītiem dokumentiem ir jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.