Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
1
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Par pašvaldības administratīvajās robežās konstatētu personas miršanas faktu ne vēlāk kā sešu diennakšu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts, jāpaziņo kādā no pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļām. Dzimtsarakstu nodaļā reģistrē miršanas faktu miršanas reģistrā un izsniedz miršanas apliecību.Šo pakalpojumu var saņemt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā Latvijā neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Laulātais vai cits ģimenes loceklis, vai cita personas, kurai kļuvis zināms par personas miršanas faktu, paziņo dzimtsarakstu nodaļai ne vēlāk kā sešu darbdienu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai atrasts mirušais.
  Nepieciešamie dokumenti:
  1. Personu apliecinošs dokuments;
  2. Ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izdota medicīnas apliecība par nāves cēloni, vai tiesas spriedums par miršanas fakta konstatēšanu, vai personas izsludināšanu par mirušu;
  3. Mirušās personas personu apliecinošs dokuments.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Paziņojuma saņemšanas dienā paziņotāja klātbūtnē tiek reģistrēts personas miršanas fakts un izsniegta miršanas apliecība.

Saņemt pakalpojumu