Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
1
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Jums ir iespēja saņemt konsultāciju un vispārīgu informāciju par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem un sniegtajiem pakalpojumiem. Piemēram, Jūs varat saņemt konsultāciju par iespējām atrast dzīvesvietu; noorganizēt transportu (bērnu) nokļūšanai līdz izglītības iestādei; uzzināt par bērnu ēdināšanas pakalpojumiem izglītības iestādēs; uzzināt par ārpusskolas nodarbībām bērniem (interešu izglītību).

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Personai ir iespēja saņemt konsultācijas un informāciju par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem un sniegtajiem pakalpojumiem klātienē Dobeles novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā vai pagastu pārvaldē, pa telefonu, pa pastu vai elektroniski e-pastā. Nepieciešamības gadījumā iesniegumam ieteicams izmantot norādīto veidlapu (Iesniegums pašvaldībai).
    Pieprasot pakalpojumu klātienē, personai jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte). Elektroniski nosūtītam iesniegumam ir jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
    Iesniegumu var iesniegt arī elektroniski, izmantojot pašvaldības oficiālo elektronisko adresi (e-adresi).

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Klientu apkalpošanas speciālists pieprasīto informāciju un konsultācijas sniedz pakalpojuma pieprasīšanas laikā, nepieciešamības gadījumā informācija tiek precizēta un iesniedzējs tiek informēts atbilstoši pieprasīšanas veidam.