Cena
00.00
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

1. Pakalpojuma pieprasīšana

Iesniedzējs klātienē (uzrādot personu apliecinošu dokumentu) , pa pastu, e-pastu (ar e-parakstu) vai e-adresē iesniedz pašvaldībā iesniegumu, kurā lūdz sniegt informāciju par iesnieguma/sūdzības/priekšlikuma pieņemšanu un izskatīšanu.

2. Pakalpojuma saņemšana

Pašvaldības darbinieks sagatavo informāciju par iesnieguma pieņemšanu, tā virzību (kam ir nodots izpildei, kurā pašvaldības iestādē vai struktūrvienībā tas pašlaik atrodas u.tml.) un par izskatīšanas termiņiem izsniegšanai pieprasītajā veidā.