Cena
00.00
Izpildes termiņš darba dienās
Pakalpojuma pieprasīšanas laikā, nepieciešamības gadījumā informācija tiek precizēta un iesniedzējs tiek informēts vienas dienas laikā.
Saņēmējs
-
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Iesnieguma veidlapa pieejama

 • Iestādē
  Dobeles pilsētas VPVKAC, Auces pilsētas VPVKAC, Tērvetes pagasta VPVKAC,  pagastu pārvaldēs
 • Pašvaldības portālā
  www.dobele.lv

Kas jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu

 1. Iesniedzējs klātienē, pa pastu, e-pastu (ar e-parakstu) vai e-adresē iesniedz pašvaldībā iesniegumu, kurā lūdz sniegt informāciju par iesnieguma/sūdzības/priekšlikuma pieņemšanu un izskatīšanu.
 2. Pašvaldības darbinieks sagatavo informāciju par iesnieguma pieņemšanu, tā virzību (kam ir nodots izpildei, kurā pašvaldības iestādē vai struktūrvienībā tas pašlaik atrodas u.tml.) un par izskatīšanas termiņiem izsniegšanai pieprasītajā veidā.
 1. Uzrāda oriģinālu
  1. Personu apliecinošs dokuments

Saņemt pakalpojumu