Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
-
Saņēmējs
-
Saņemšanas ierobežojumi
-

Informējam, ka no 2014.gada 1.oktobra stājies spēkā Būvniecības procesa jaunais regulējums.

 

  1. Izziņa zemesgrāmatai par jaunbūvju nostiprināšanu (iesākta būvniecība līdz nodošanai ekspluatācijā).
  2. Izziņa par būves neesību.
  3. Ēku, būvju krāsojuma saskaņošana
  4. Koku ciršanas atļauja
  5. Reklāmas un izkārtnes saskaņojums