Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
30
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Jums ir iespēja pieteikt/ reģistrēt bērnu pirmsskolas izglītības iestādē. Bērna likumiskajiem pārstāvjiem ir iespēja saņemt līdzfinansējumu pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai bērnam pašvaldības teritorijā esošajā privātajā pirmsskolas izglītības iestādē.
Valsts sniedz atbalstu privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam, kas reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un sniedz atbalstu pirmsskolas izglītības programmas apgūšanai bērna ģimenē, par vienu bērnu no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai, ja bērns ir reģistrēts uzņemšanai tās pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, kurā ir deklarēta bērna dzīvesvieta

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai pieteiktu bērnu uzņemšanai izglītības iestādē, vecāks aizpilda vienotas formas iesniegumu. Iesniegumu uzņemšanai Dobeles pilsētā esošajās izglītības iestādēs iesniedz Dobeles novada Izglītības pārvaldē, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā, vai nosūta uz iestādes oficiālo elektronisko adresi (e-adresi) vai pa pastu, vai parakstītu ar drošu elektronisko parakstu nosūta uz elektroniskā pasta adresi izglitiba@dobele.lv.
  Iesniegumu uzņemšanai ārpus Dobeles pilsētas esošajās izglītības iestādēs iesniedz Dobeles novada Izglītības pārvaldē vai izvēlētajā izglītības iestādē vai nosūta uz oficiālo elektronisko adresi (e-adrese) vai pa pastu, vai, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, nosūta uz elektroniskā pasta adresi izglitiba@dobele.lv, vai uz izglītības iestādes elektroniskā pasta adresi. Izglītības iestāžu adreses un elektroniskā pasta adreses norādītas Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu "Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Dobeles novada pašvaldības izglītības iestādēs" 1. pielikumā.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Reģistrējot iesniegumu bērnu uzņemšanai izglītības iestādē, bērnam tiek piešķirts individuāls reģistrācijas kods, pēc kura vecākam ir iespējams sekot līdzi bērna virzībai rindā uzņemšanai izglītības iestādē. Vienotais reģistrs pieejams tīmekļa vietnē www.dobele.lv, tas tiek atjaunots katra mēneša pirmajā nedēļā.
  Pirms jaunā mācību gada sākuma uzņemamo bērnu sarakstu pēc to reģistrācijas kodiem Pārvalde katru gadu no 1. jūnija līdz 15. jūnijam publicē tīmekļa vietnē www.dobele.lv, kā arī par bērna uzņemšanu vai atteikumu uzņemt izglītības iestādes pirmsskolas grupā rakstiski paziņo vecākiem, paziņojumu nosūtot uz iesniegumā norādīto adresi vai elektroniskā pasta adresi.
  Pirmsskolas grupas tiek komplektētas līdz kārtējā gada 31. augustam. Ja ir brīvas vietas, bērnu uzņemšana tiek veikta visa mācību gada laikā.

Tālrunis

+371 63707282

25495680

E-pasts

izglitiba@dobele.lv