Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
30
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

• Bērna aizgādības tiesību pārtraukšana vecākam.
• Bērna pārtraukto aizgādības tiesību atjaunošana vecākam.
• Prasības celšana tiesā bērna aizgādības tiesību atņemšanai vecākam.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Jāiesniedz Dobeles novada bāriņtiesai adresēts iesniegums, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.
  Dokumentus var iesniegt:
  * klātienē (uzrādot personu apliecinošu dokumentu) Dobeles novada bāriņtiesā vai pagastos bāriņtiesas locekļu pieņemšanas laikos,
  * elektroniski uz iestādes oficiālo e-adresi vai e-pastu barintiesa@dobele.lv
  * pa pastu.
  Elektroniski nosūtītiem dokumentiem ir jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Bāriņtiesa pēc dokumentu izvērtēšanas pieņem lēmumu.
  Pakalpojumu saņem atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

Saņemt pakalpojumu