Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Atļauja derīga un ļauj izvietot kokmateriālu krautuvi Dobeles novada pašvaldības valdījumā esošo autoceļu zemes nodalījuma joslā.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai saņemtu atļauju krautnes izvietošanai, nepieciešams Dobeles novada pašvaldībā iesniegt aizpildītu iesnieguma veidlapu un darba vietas parīkojuma shēmu vismaz 20 darba dienas pirms darbu uzsākšanas. Darba vietas aprīkojuma shēmā norāda:
  • paredzētās krautnes atrašanās vietu;
  • izmantošanas laiku;
  • atbildīgo personu par darba izpildi, satiksmes drošību un darba vietas sakārtošanu;
  • informāciju par krautni (garum, augstums utt.).
  Dokumentus var iesniegt elektroniski vai klātienē kādā no Dobeles novada pašvaldības klientu apkalpošanas centriem.
  Elektroniski nosūtītiem dokumentiem ir jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Atļauta tiks izsniegta 3-5 darba dienu laikā no iesnieguma reģistrēšanas brīža.
  Atļauja tiks nosūtīta elektroniski uz personas iesniegumā norādīto e-pastu, pa pastu uz iesniegumā norādīto korespondences adresi vai to iespējams saņemt klātienē, Dobeles novada pašvaldības Komunālā nodaļā, Brīvības ielā 15, Dobelē, 203.kabinetā, tālrunis 63700124, vai Dobeles novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā Brīvības ielā 15, Dobelē.

Dobeles novada pašvaldības Komunālā nodaļa, komunālinženiere Endija Namsone-Sīle

Tālrunis

29327653

E-pasts

endija.namsone@dobele.lv