Cena
00.00
Izpildes termiņš darba dienās
7
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pakalpojuma pieprasīšana

Jāpiesaka apmeklējums amatpersonu pieņemšanas laikā un jāvienojas par pieņemšanas laiku.

Ja pieteikumu iesniedz elektroniski, to sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu ar elektronisko parakstu.