Cena
00.00
Izpildes termiņš darba dienās
7
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

1. Pakalpojuma pieprasīšana

Jāpiesaka apmeklējums amatpersonu pieņemšanas laikā un jāvienojas par pieņemšanas laiku.

Ja pieteikumu iesniedz elektroniski, to sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu ar elektronisko parakstu.

Reglamentējošie normatīvie akti

  1. Iesniegumu likums
  2. Dokumentu juridiskā spēka likums