?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Spēkā stājušies saistošie noteikumi Nr.16 “Par sabiedrisko kārtību Dobeles novada stadionos, sporta laukumos un bērnu rotaļu laukumos”

04.08.2022

2022.gada 4.augustā spēkā stājās Dobeles novada pašvaldības saistošie noteikumi  Nr. 16 “Par sabiedrisko kārtību Dobeles novada stadionos, sporta laukumos un bērnu rotaļu laukumos”, kas nosaka kārtību kāda jāievēro stadionos, sporta laukumos un bērnu rotaļu laukumos (turpmāk – laukumi) Dobeles novada administratīvajā teritorijā, paredzot administratīvo atbildību par Noteikumu neievērošanu.

Noteikumi ir izstrādāti, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību un drošību laukumos Dobeles administratīvās teritorijā un ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām, kuras apmeklē laukumus un rīko tur pasākumus.

 

Šeit pieejams laukumu saraksts, uz kuriem attiecas Noteikumi

Ar noteikumu spēkā stāšanos, spēku zaudē Tērvetes novada pašvaldības 2018. gada 31. maija saistošie noteikumi Nr.16 “Sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi sporta un bērnu rotaļu laukumos”.

Saistošos noteikumus skatīt šeit: https://www.dobele.lv/lv/municipality/documents/saistosie-noteikumi