Aija Eidinta

Jaunbērzes Tautas nama vadītāja
jaunberze [at] dobele.lv

Amatiermākslas kolektīvi

* Dāmu vokālais ansamblis "Ilūzija",
vadītājs Raimonds Bulmers, mob. tālr. +371 29472123

* Bērnu deju kolektīvs "Māriņa",
vadītājs Gundis Gunārs Smiltnieks, mob. tālr. +371 28931073