?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Vakances

Dobeles novada Izglītības pārvaldes izsludinātās vakances skatīt šeit


Dobeles novada pašvaldība (reģistrācijas Nr.90009115092, juridiskā adrese: Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701) izsludina pretendentu pieteikšanos uz amata vakanci "Traktora vadītājs" (prof. kods 8341 05).

Darba līgums: uz nenoteiktu laiku

Darba vieta: Auces pilsēta

Darba laiks: summētais darba laiks

Atalgojums: stundas tarifa likme 4,71 EUR ( bruto)

Galvenie darba pienākumi:

vadīt traktortehniku atbilstoši veicamajam uzdevumam;
veikt traktortehnikas remontdarbus un tehniskās apkopes, ievērojot ekspluatācijas un apkopes noteikumus,
teritorijas uzkopšana, zāles pļaušana, sniega tīrīšana, iekraušanas, izkraušanas darbi u.tml.

Prasības pretendentiem:

TR 2 traktortehnikas vadītāja apliecība un B kategorijas autovadītāja apliecība;
pieredze darbā ar traktortehniku un traktortehnikas remontdarbiem;
augsta atbildības sajūta par uzticētajiem darba pienākumiem.
 

Iesniedzamie dokumenti:

dzīves un darba gaitu apraksts (CV)
citu dokumentu kopijas (apliecības, sertifikātus), kuras pretendents uzskata par nepieciešamām (nozīmīgām).

 

Dokumentus ar norādi “Pieteikums traktora vadītāja amatam” līdz 2022. gada 20. maijam plkst. 16.00 var iesniegt:

personīgi (slēgtā aploksnē) – Dobeles valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, adrese Brīvības iela 15, Dobelē vai Auces valsts un pašvaldības vienotajā  klientu apkalpošanas centrā, adrese Jelgavas ielā 1, Aucē, Dobeles novadā,

elektroniski iesūtot dokumentus e-pasta adresē: personals@dobele.lv

Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām.

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dobeles novada pašvaldība (reģistrācijas Nr.90009115092, juridiskā adrese: Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701) izsludina pretendentu pieteikšanos uz amata vakanci “Grāmatvedības uzskaitvedis”.

Profesijas kods 4311 03

Darba vieta: Dobeles novada pašvaldība Nekustamo īpašumu nodaļa

Amats: Grāmatvedības uzskaitvedis (noma):

Darba līgums: uz nenoteiktu laiku

Atalgojums: no 979 EUR (bruto)

Amata pienākumi:

Darbs nekustamā īpašuma nomas administrēšanas programmā NOMA ievadītajiem nekustamā īpašuma nomas līgumu datiem.

Sistemātiski precizēt nomas līgumu izmaiņas nekustamā īpašuma nomas administrēšanas sistēmā NOMA.

Aprēķināt nomas maksas saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem, ārējiem un iekšējiem normatīviem aktiem. Nosūtīt rēķinus maksātājiem.

Veikt nomas maksas pārrēķinus, kavējuma naudas aprēķinus.

Veikt saņemto maksājumu ievadi nekustamā īpašuma nomas administrēšanas programmā NOMA.

Pēc pieprasījuma izsniegt pašvaldības atbildīgajiem darbiniekiem informāciju par nomas maksas samaksu.

Veikt datu salīdzināšanu ar grāmatvedības uzskaites datiem par nekustamā īpašuma nomas maksas aprēķinātajām, saņemtajām un parāda summām.

Konsultēt par nekustamā īpašuma nomas maksas aprēķiniem.

Sniegt priekšlikumus izmaiņām pašvaldības izdotajos normatīvajos dokumentos par nekustamā īpašuma nomas maksas piemērošanu pašvaldības teritorijā.

Sniegt atbildes uz personu iesniegumiem.

Prasības pretendentiem:

Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai vidējā, vidējā profesionālā  izglītība, kas papildināta ar amata pildīšanai atbilstošām speciālajām zināšanām.

Vēlama vismaz 1 gada pieredze pašvaldības grāmatvedības uzskaites darbā.

Vispārējas zināšanas spēkā esošo tiesību aktu prasībās savas kompetences ietvaros;

Labas iemaņas darbā ar datoru un biroja tehniku, Word un Exel pārzināšana;

Nekustamā īpašuma nomas administrēšanas programmas NOMA pārzināšana;

Labas analītiskās prasmes;

Prasme pieņemt lēmumus atbilstoši savai kompetencei;

Prasme strādāt komandā;

Augsta atbildības sajūta par padarīto darbu.

Iesniedzamie dokumenti:

Motivācijas vēstule
Dzīves un darba gaitu apraksts (atbilstoši Europass CV standartam)
Izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, tai skaitā pēdējo  trīs gadu laikā apgūto profesionālās kompetences pilnveides kursu dokumentu kopijas
Valsts valodas prasmes apliecība (ja nepieciešams)
Atsauksmes no iepriekšējās darba vietas (vēlams)
Citi dokumenti, kas apliecina atbilstību norādītajām prasībām

Dokumentus, norādot “Pieteikums vakancei Grāmatvedības uzskaitvedis (noma)” līdz 2022.gada 13.maijam  var iesniegt ar pasta starpniecību, adresējot sūtījumu - Dobeles novada pašvaldībai, adrese: Brīvības iela 15, Dobele, Dobeles novads, LV-3701;
personīgi (slēgtā aploksnē) - Dobeles valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, adrese Brīvības iela 15, Dobele, Dobeles novads (darba laikā);
elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, iesūtot dokumentus e-pasta adresē: personals@dobele.lv.

Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Dobeles novada pašvaldība (reģistrācijas Nr.90009115092, juridiskā adrese: Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701) izsludina pretendentu pieteikšanos uz amata vakanci “Energopārvaldnieks”

Darba līgums: uz nenoteiktu laiku

Atalgojums: no 1100 EUR (bruto)

Elektroenerģijas patēriņa pārraudzība:

Organizēt energopārvaldības sistēmas ieviešanu, uzturēšanu un pilnveidošanu attiecībā uz Dobeles novada pašvaldības īpašumā esošajām ēkām, publisko ielu apgaismojumu;
plānot un veikt regulārus iekšējos auditus energopārvaldības sistēmas uzturēšanai;
apkopot un analizēt ikmēneša elektroenerģijas patēriņu visās Dobeles novada pašvaldības iestādēs;
apkopot un analizēt ielu apgaismojuma ikmēneša elektroenerģijas patēriņu;
veikt elektroenerģijas patēriņa uzskaiti visos piegādes objektos, nosakot to optimālo jaudu, skaitu, patēriņu, sniegt ieteikumus un īstenot pasākumus energoresursu taupīšanai;
izstrādāt apgaismes sistēmas ilgtermiņa attīstības stratēģijas vadlīnijas, ņemot vērā pilsētu un ciematu ielu attīstības plānus;
sekot līdzi faktiskajai ielu apgaismes sistēmas darbībai un spēt laicīgi reaģēt uz sistēmas kļūdām un bojājumiem;
piedalīties projektu sagatavošanā un īstenošanā, kas saistīti ar energopārvaldības īstenošanu Dobeles novada pašvaldības īpašumos (projektēšanas, būvuzraudzības, autoruzraudzības un būvdarbu procesa uzraudzība), ieteikt optimālus inženiertehniskos risinājumus;
izstrādāt tehniskās specifikācijas iepirkuma procedūrām ēku iekšējo elektrotīklu izbūvei, elektroenerģijas iepirkumiem, ielu apgaismojuma un luksoforu izbūvei un uzturēšanai;
pārraudzīt un organizēt elektrotīklu, ielu apgaismojuma un luksoforu uzturēšanu.

Siltumenerģijas patēriņa pārraudzība:

apkopot ikmēneša siltumenerģijas patēriņu visās Dobeles novada pašvaldības iestādēs;
sekot līdzi patēriņa datiem un to atbilstībai, veikt padziļinātu izpēti, sniegt ieteikumus un īstenot pasākumus energoresursu taupīšanai;
sniegt priekšlikumus par siltumapgādes attīstību/modernizāciju pašvaldībā, atbilstību valsts enerģētikas un vides politikai;
veikt situācijas apzināšanu par iespējamiem pašvaldības energoinfrastruktūras pilnveidošanas vai uzturēšanas projektiem;
piedalīties projektu sagatavošanā un īstenošanā, kas saistīti ar siltumenerģijas īstenošanu Dobeles novada pašvaldības īpašumos (projektēšanas, būvuzraudzības, autoruzraudzības un būvdarbu procesa uzraudzība);
savas kompetences ietvaros sagatavot iepirkuma procedūras tehniskās specifikācijas;
pašvaldības ēku apsekošana un nepieciešamo mērījumu veikšana;
inženiertehnisko risinājumu izvēle.

Prasības pretendentiem:

Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība enerģētikā, būvniecībā vai inženierzinātnēs (apmācību kurss, kas ietver ilgtspējīgas enerģijas sektora apsaimniekošanas jautājumus, tiks uzskatīts par priekšrocību).
Profesionālā pieredze ar amata pienākumiem saistītā darbā vai profesijā vismaz divi gadi.
Zināšanas par energopārvaldības jautājumiem un energoefektivitāti.
Prasme veikt enerģētikas izmaksu ietekmējošo faktoru analīzi.
Pieredze energopārvaldības sistēmas ieviešanā vai energoaudita veikšanā (tiks uzskatīta par priekšrocību).
Vīzija un redzējums, kā risināt ar energoplānošanu saistītos jautājumus pašvaldībā.
Zināšanas par projektu plānošanu, vadību, īstenošanu un kontroli.
Spēja organizēt savu darbu, strādāt patstāvīgi un pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros.
Valsts valodas prasmes augstākajā līmenī un/vai citas ES oficiālās valodas prasmes profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā.
Labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office programmatūra), informācijas un komunikācijas tehnoloģijām. Pieredze darbā ar grafiskām programmām (AutoCad u.c.).
B kategorijas autovadītāja apliecība

Iesniedzamie dokumenti:

Motivācijas vēstule
Dzīves un darba gaitu apraksts (atbilstoši Europass CV standartam)
Izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, tai skaitā pēdējo  trīs gadu laikā apgūto profesionālās kompetences pilnveides kursu dokumentu kopijas
Valsts valodas prasmes apliecība (ja nepieciešams)
Atsauksmes no iepriekšējās darba vietas (vēlams)
Citi dokumenti, kas apliecina atbilstību norādītajām prasībām

Dokumentus, norādot “Pieteikums vakancei Energopārvaldnieks” līdz 2022.gada 13.maijam  var iesniegt

ar pasta starpniecību, adresējot sūtījumu - Dobeles novada pašvaldībai, adrese: Brīvības iela 15, Dobele, Dobeles novads, LV-3701;
personīgi (slēgtā aploksnē) - Dobeles valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, adrese Brīvības iela 15, Dobele, Dobeles novads (darba laikā);
elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, iesūtot dokumentus e-pasta adresē: personals@dobele.lv.

Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām.