?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Vakances

Dobeles novada pašvaldības (reģistrācijas Nr.90009115092, juridiskā adrese: Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701) Dobeles novada Sporta pārvalde izsludina pretendentu pieteikšanos uz amata vakanci no 2023.gada 1.janvāra uz Dobeles sporta centra vadītājs/-a.

Darba līgums: uz nenoteiktu laiku

Darba vieta: Tērvetes iela 10, Dobele, Dobeles novads, LV-3701

Atalgojums: 1250 EUR (bruto)

Noteikts  normālais nedēļas darba laiks

Galvenie darba pienākumi:

 • vadīt, plānot un organizēt struktūrvienības “Dobeles  sporta centrs” darbu atbilstoši struktūrvienībai noteikto normatīvo aktu prasībām;
 • pārzināt, racionāli apsaimniekot sporta infrastruktūru -stadionu, sporta laukumu, sporta zāļu, trenažieru zāles un citus sporta objektus; kontrolēt un pārzināt jaunu sporta būvniecības objektu realizācijas procesu ( ja tādi tiek īstenoti);
 • atbildēt par Dobeles sporta centra  noslogojumu;
 • nodrošināt  Dobeles Sporta centra nekustamo un kustamo īpašumu pārvaldīšanu un tehnisko – apsekošanu, pārzināt sporta inženiertehnisko dokumentāciju;
 • pārraudzīt un prast sagatavot  Dobeles sporta centra lietvedības dokumentus;
 • nodrošināt sporta centra inventāra, biroja piederumu, saimniecības līdzekļu un citu materiālo vērtību saglabāšanu un uzskaiti, organizēt tā iegādi un norakstīšanu;
 • plānot struktūrvienības budžetu, kontrolēt piešķirto finanšu līdzekļu racionālu izmantošanu;
 •  izstrādāt Dobeles sporta centra sporta pasākumu un sacensību darba plānu, grafiku;
 • sniegt pārskatu par  darba rezultātiem un budžeta līdzekļu izlietojumu pēc pieprasījuma Sporta pārvaldes vadītājam;
 • gatavot dokumentāciju iepirkuma procedūrām;
 • nodrošināt darba drošības un ugunsdrošības normu ievērošanu;
 • nodrošināt Dobeles sporta centrā  apsardzes un ugunsdrošības sistēmas darbību.

Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība;
 • vismaz 3 gadu pieredze vadītāja amatā;
 • noturība stresa situācijās;
 • sporta pasākumu organizēšanas pieredze;
 • praktiska darba pieredze saimnieciskajā darbā un ēku uzturēšanā, sporta infrastruktūras ēku, objektu apsaimniekošanā;
 • spēja motivēt un strādāt komandā;
 • izpratne par iestādes budžeta plānošanu un izpildes kontroli;
 • prasme izmantot informācijas tehnoloģijas un iemaņas darbā ar sociālajiem tīkliem;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība;

 

 • Pārzināt dokumentu vadības sistēmu ,,Lietvaris”, grāmatvedības programmu ,,Horizon”

Iesniedzamie dokumenti:

 • motivācijas vēstule, Dobeles sporta centra attīstības plāns ;
 • dzīves un darba gaitu apraksts (Europass CV formātā);
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • citu dokumentu kopijas (apliecības, sertifikātus), kuras pretendents uzskata  par nepieciešamām (nozīmīgām).

Dokumentus, norādot “Pieteikums vakancei Dobeles  sporta centra vadītājs/-a” līdz 2022. gada 21.oktobrim plkst. 16.00 var iesniegt:

 • ar pasta starpniecību, adresējot sūtījumu - Dobeles novada Sporta pārvaldei, adrese: Brīvības iela 15, Dobele, Dobeles novads, LV-3701;
 • personīgi (slēgtā aploksnē) - Dobeles vienotajā valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centrā (KAC), adrese Brīvības iela 15, Dobele, Dobeles novads (darba laikā);
 • elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, iesūtot dokumentus e-pasta adresē: linda.karlovica@dobele.lv.

Pēc šī termiņa iesniegtie vai iesūtītie pieteikumi netiek vērtēti.

Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām.


 

Dobeles novada pašvaldības (reģistrācijas Nr.90009115092, juridiskā adrese: Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701) Dobeles novada Sporta pārvalde izsludina pretendentu pieteikšanos uz amata vakanci sporta darba organizators/-e.

Darba līgums: uz nenoteiktu laiku

Darba vieta: "Naudītes skola”, Naudītes pagasts, Dobeles novads

Nepilns darba laiks: 18 stundas nedēļā (0,45 slodzes)

Atalgojums: 375 EUR (bruto)

Galvenie darba pienākumi:

plānot un regulāri organizēt aktīvās atpūtas, sporta nodarbības un pasākumus dažāda vecuma pagasta iedzīvotāju grupām;
plānot un sastādīt sporta mēneša pasākumu, sacensību plānu un budžetu,
sniegt pārskatu par sporta organizatora darba rezultātiem un budžeta līdzekļu izlietojumu pēc pieprasījuma Sporta pārvaldes vadītājam;
apkopot un sagatavot informāciju (afišas, preses relīzes un citus materiālus) par  pagasta sporta pasākumiem, sportistu sasniegumiem un citām ar sportu saistītām aktualitātēm.
sporta zāles atvēršana un uzraudzība

Prasības pretendentiem:

vidējā vispārējā izglītība (izglītība sporta jomā tiks uzskatīta par priekšrocību);
darba pieredze sporta jomā tiks uzskatīta par priekšrocību;
teicamas komunikācijas prasmes;
spēja plānot un organizēt darbu;
prasme izmantot informācijas tehnoloģijas un iemaņas darbā ar sociālajiem tīkliem;
B kategorijas autovadītāja apliecība;

Iesniedzamie dokumenti:

motivācijas vēstule;
dzīves un darba gaitu apraksts (Europass CV formātā);
izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
citu dokumentu kopijas (apliecības, sertifikātus), kuras pretendents uzskata  par nepieciešamām (nozīmīgām).

Dokumentus, norādot “Pieteikums vakancei Naudītes Sporta darba organizators/-e” līdz 2022. gada 6.oktobrim plkst. 12.00 var iesniegt:

ar pasta starpniecību, adresējot sūtījumu - Dobeles novada Sporta pārvaldei, adrese: Brīvības iela 15, Dobele, Dobeles novads, LV-3701;
personīgi (slēgtā aploksnē) - Dobeles novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā (APIC), adrese Brīvības iela 15, Dobele, Dobeles novads (darba laikā);
elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, iesūtot dokumentus e-pasta adresē: linda.karlovica@dobele.lv.

Pēc šī termiņa iesniegtie vai iesūtītie pieteikumi netiek vērtēti.

Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām.

 

______________________________________________________________________________________________________________________

Dobeles novada pašvaldība (NMK 90009115092, juridiskā adrese: Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701) izsludina pretendentu pieteikšanos uz amata vakanci “PROJEKTU VADĪTĀJS” uz nenoteiktu laiku

Galvenie amata pienākumi:

īstenot Eiropas Savienības fondu projektus;
uzraudzīt projektu uzdevumu īstenošanu noteiktajos termiņos un kvalitātē;
izstrādāt ar projektu pārvaldību un izpildi saistīto dokumentāciju;
sagatavot projektu budžeta plānu un uzraudzīt tā izpildi;
ievadīt aktuālo informāciju projektu datu bāzēs un to uzturēt atbilstoši noteiktām prasībām;
nodrošināt kvalitatīvu informācijas apmaiņu starp projektu dalībniekiem, partneriem un iesaistītajām personām;
līdzdarboties pašvaldības projektu attīstības procesos;
izstrādāt projektu pieteikumus finansējuma piesaistei.

Prasības pretendentiem:

augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
darba pieredze ES fondu projektu ieviešanā;
labas prasmes darbā ar MS Outlook, MS Word, MS Excel, MS PowerPoint un biroja tehniku;
valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī un angļu valodu zināšanas, lai amata pienākumu izpildē spētu komunicēt ar sadarbības partneriem un sagatavot projektu dokumentāciju;
izpratne par iepirkumu procedūru veikšanu;
spēja strādāt patstāvīgi un komandā, efektīvas plānošanas prasmes, precizitāte un labas argumentācijas prasmes;
pieredze darbā Latvijas – Lietuvas pārrobežas programmas projektu īstenošanā tiks uzskatīta par priekšrocību.

Iesniedzamie dokumenti:

motivācijas vēstule;
dzīves un darba gaitu apraksts (CV);
izglītības un profesionālās kvalifikācijas apliecinošu dokumentu kopijas.

Dokumentus, norādot “Pieteikums vakancei “Projektu vadītājs””, līdz 2022. gada 17.oktobra plkst. 17:00 var iesniegt:

ar pasta starpniecību, adresējot sūtījumu - Dobeles novada pašvaldībai, adrese: Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701;
personīgi (slēgtā aploksnē) – Dobeles pilsētas Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā, adrese:  Brīvības iela 15, Dobele, Dobeles novads (darba laikā);
elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, iesūtot dokumentus e-pasta adresē: personals@dobele.lv.

Pēc šī termiņa iesniegtie vai iesūtītie pieteikumi netiek vērtēti.

Mēnešalga –1190 EUR (pirms nodokļu nomaksas).

Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Dobeles novada pašvaldība NMK 90009115092 izsludina konkursu uz Dobeles novada bāriņtiesas locekļa (divas vakances) amatu.

Darba vietas adrese : viena vakance – Uzvaras iela 4, Dobele, Dobeles novads

 viena vakance – Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Dobeles novads (uz noteiktu laiku)

                                                             

Prasības pretendentiem:

Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis;
ir sasniedzis 30 gadu vecumu;
kurš ieguvis vismaz akadēmisko bakalaura grādu vai profesionālo bakalaura grādu  un 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju, vai citu Latvijas izglītības kvalifikācijā noteiktajam Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras 6. līmenim atbilstošu kvalifikāciju pedagoģijā, psiholoģijā, medicīnā, sociālajā darbā vai tiesību zinātnē, izglītības vadībā vai sabiedrības vadībā;
ne mazāk kā triju gadu darba stāžs attiecīgi iegūtās izglītības tematiskajā jomā vai bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka vai bāriņtiesas locekļa amata pienākumu pildīšanā;
valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
nevainojama reputācija;
nav attiecināms neviens no Bāriņtiesu likuma 11. pantā noteiktajiem ierobežojumiem;
apgūta Bāriņtiesu likuma 10. panta ceturtajā daļā noteiktā mācību programma (vakancei Tērvetē);
B kategorijas auto vadītāja apliecība;
pieredze bērnu tiesību aizsardzības jomā;
kompetences: izpratne un zināšanas par amata pienākumu izpildi reglamentējošo normatīvo aktu prasībām; redzējums par amata pienākumu izpildi un ar to saistītu problēmu risinājumu; spēja strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos un augsta stresa noturība; labas komunikācijas un saskarsmes spējas.

 Iesniedzamie dokumenti :

pieteikuma vēstule (norādot vēlamo darba vietas adresi);
dzīves gājuma apraksts (Curriculum Vitae) Europass formātā;
izglītību, kvalifikāciju un papildizglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
citi dokumenti, kas apliecina kandidātam izvirzīto prasību izpildi;
apliecinājums, ka uz pretendentu neattiecas Bāriņtiesu likuma 11. pantā noteiktie ierobežojumi (šeit).

mēs piedāvājam:

stabilu atalgojumu no  1070 EUR pirms nodokļu nomaksas;
sociālās garantijas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam;
personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu;
atbildīgu un interesantu darbu dinamiskā darba vidē,
drošu un sakārtotu darba vidi.

Iesniedzamos dokumentus var iesniegt līdz 2022. gada 19. septembrim, plkst. 17:00 (vakancei Dobelē); 2022. gada 10. oktobrim, plkst. 17:00 (vakancei Tērvetē), nosūtot elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pasta adresi barintiesa@dobele.lv  vai iesniedzot personīgi darba dienās no plkst. 8:00 – 16:30 Dobeles novada bāriņtiesā, Uzvaras ielā 4, Dobelē, Dobeles novadā (slēgtā aploksnē ar norādi “Pieteikums konkursam uz Dobeles novada bāriņtiesas locekļa amatu”).

Ar Atklāta konkursa nolikumu uz vakanto Dobeles novada bāriņtiesas locekļa (divas vakances)  amatu varat iepazīties šeit.

Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

DOBELES NOVADA SOCIĀLAIS DIENESTS

Reģ.Nr. .40900038646

AICINA DARBĀ

aprūpētāju Atelpas brīža pakalpojumā – uz nenoteiktu laiku, laika alga ar stundas tarifa likmi 3,092 eiro (bruto).

Galvenie amata pienākumi:

nodrošināt personu ar funkcionāliem traucējumiem aprūpi, uzraudzību, sociālo prasmju un iemaņu attīstību, saturīgu brīvā laika pavadīšanu, pastaigas svaigā gaisā, palīdzību pašaprūpē un personīgās higiēnas nodrošināšanai atbilstoši nepieciešamībai.

Dokumentus:

profesionālās darbības aprakstu (CV),
izglītību apliecinošu dokumentu kopijas

lūdzam sūtīt pa pastu vai iesniegt Dobeles novada Sociālajā dienestā E.Francmaņa ielā 6, Dobelē, LV-3701 vai uz e-pastu: soc.dienests@dobele.lv.

Kontakttālrunis 29471928

_____________________________________________________________________________________________

Dobeles sporta centrs piedāvā darbu tehniskajam darbiniekam/sētniekam, laika alga ar stundas tarifa likmi 4.20 eiro (bruto).

Galvenie amata pienākumi:

veikt nepieciešamo remontu inventāram, telpās, teritorijā;
nodrošināt sporta centra teritorijas un  apkārtnes sakoptību.

Papildu informācija pa tālruni 26619423 vai 25488430.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dobeles novada Sociālais dienests

Reģ.Nr.40900038646

Ja Tevi saista izaicinājumi un Tu esi gatavs strādāt paaugstinātas intensitātes un stresa apstākļos, aicinām pieteikties sociālā darbinieka amatam struktūrvienībā Ģimenes atbalsta centrs “Lejasstrazdi”.

Prasības:

otrā līmeņa profesionālā vai akadēmiskā augstākā izglītība sociālajā darbā   (var būt pēdējo kursu students);
prasme strādāt komandā;
spēja plānot savu laiku, pienākumus, noteikt prioritātes;
spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros;
godprātīga, atbildīga attieksme pret darbu;
labas komunikācijas spējas un saskarsmes kultūra;
spēja izprast bērnu un pusaudžu vecumposmu īpatnības;
labas prasmes darbā ar datoru- MS Office;
vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība;
valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī.

Galvenie amata pienākumi:

identificēt bērnu un jauniešu sociālās problēmas un vadīt sociālā gadījuma risināšanas gaitu;
izstrādāt un realizēt katram bērnam un jaunietim individuālās attīstības plānu;
pārstāvēt bērnu un jauniešu intereses un tiesības citās institūcijās.

Piedāvājam:

darbu uz nenoteiktu laiku;
atsaucīgus un profesionālus kolēģus;
stabilu atalgojumu 1070 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas;
sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
iespēju regulāri paplašināt zināšanas, apmeklējot seminārus, kursus, piedaloties supervīzijās.

Papildu informācija pa tālruni 25631574.

Pieteikuma dokumentus: motivācijas vēstuli, CV, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, tai skaitā pēdējo trīs gadu laikā apgūto profesionālās kompetences pilnveides kursu dokumentu kopijas, valsts valodas prasmes apliecību (ja nepieciešams), atsauksmi no iepriekšējās darba vietas (vēlams) lūdzam sūtīt/iesniegt Dobeles novada Sociālajā dienestā E.Francmaņa ielā 6, Dobelē, LV-3701, vai uz e-pastu: soc.dienests@dobele.lv.

______________________________________________________________________________________________________________________

Dobeles novada Sociālais dienests

Reģ.Nr.40900038646

Ja Tevi saista izaicinājumi un Tu esi gatavs strādāt paaugstinātas intensitātes un stresa apstākļos, aicinām pieteikties amatam – struktūrvienības Ģimenes atbalsta centrs “Lejasstrazdi” vadītājs.

Prasības:

otrā līmeņa profesionālā vai akadēmiskā augstākā izglītība;
prasme strādāt komandā un vadīt komandas darbu;
spēja plānot savu un darbinieku laiku, pienākumus, noteikt prioritātes;
spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros;
godprātīga, atbildīga attieksme pret darbu;
labas komunikācijas spējas un saskarsmes kultūra;
spēja izprast bērnu un pusaudžu vecumposmu īpatnības;
zināšanas lietvedībā;
labas prasmes darbā ar datoru - MS Office;
B kategorijas autovadītāja apliecība;
valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī.

Galvenie amata pienākumi:

plānot, organizēt un nodrošināt struktūrvienības funkciju un uzdevumu pildīšanu;
vadīt struktūrvienības administratīvo darbu, nodrošinot tās nepārtrauktību, lietderību un tiesiskumu;
pārvaldīt struktūrvienības finanšu un citus resursus, rīkoties ar tiem lietderīgi un likumīgi;
sagatavot un parakstīt struktūrvienības kompetencē esošus dokumentus;
noteikt struktūrvienības darbinieku darba pienākumus;
pieņemt lēmumus un izdot administratīvos aktus par struktūrvienības kompetencē esošajiem jautājumiem;
pārstāvēt struktūrvienību valsts un pašvaldību institūcijās

Piedāvājam:

darbu uz nenoteiktu laiku;
atsaucīgus un profesionālus kolēģus;
stabilu atalgojumu 1301 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas;
sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
iespēju regulāri paplašināt zināšanas, apmeklējot seminārus, kursus, piedaloties supervīzijās.

Papildu informācija pa tālruni 25631574.

Pieteikuma dokumentus: motivācijas vēstuli, CV, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, tai skaitā pēdējo trīs gadu laikā apgūto profesionālās kompetences pilnveides kursu dokumentu kopijas, valsts valodas prasmes apliecību (ja nepieciešams), atsauksmi no iepriekšējās darba vietas (vēlams) lūdzam sūtīt/iesniegt Dobeles novada Sociālajā dienestā E.Francmaņa ielā 6, Dobelē, LV-3701, vai uz e-pastu: soc.dienests@dobele.lv.

___________________________________________________________________________________________________________________________

 

DOBELES NOVADA SOCIĀLAIS DIENESTS

Reģ.Nr. .40900038646

AICINA DARBĀ

(steidzami)

Ģimenes atbalsta centrā "Lejasstrazdi":

 • sociālo audzinātāju2 vakances uz noteiktu laiku, laika alga ar stundas tarifa likmi 4,876 eiro (bruto);

nepieciešama augstākā, I līmeņa sociālā aprūpētāja vai pedagoģiskā izglītība (vai studē);

 • aprūpētāju – 1 vakance uz noteiktu laiku, laika alga ar stundas tarifa likmi 3,092 eiro (bruto).

Atelpas brīža pakalpojumā:

 • aprūpētāju – 1 vakance uz noteiktu laiku, laika alga ar stundas tarifa likmi 3,092 eiro (bruto).

Galvenie amata pienākumi:

nodrošināt personu aprūpi, uzraudzību, sociālo prasmju un iemaņu attīstību, saturīgu brīvā laika pavadīšanu, pastaigas svaigā gaisā, palīdzību pašaprūpē un personīgās higiēnas nodrošināšanai atbilstoši nepieciešamībai.

Dokumentus:

 • profesionālās darbības aprakstu (CV),
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas

lūdzam sūtīt pa pastu vai iesniegt Dobeles novada Sociālajā dienestā E.Francmaņa ielā 6, Dobelē, LV-3701 vai uz e-pastu: soc.dienests@dobele.lv.

Kontakttālrunis 29471928

 

___________________________________________________________________________________________________________________

 

DOBELES NOVADA SOCIĀLAIS DIENESTS

Reģ.Nr. .40900038646

AICINA DARBĀ

 

sociālo darbinieku – pilna slodze, darba alga 1000 eiro mēnesī (bruto).

Papildu informācija pa tālruni 25495415.

 

Atbalsta centrā ģimenēm:

medicīnas māsu - 0,5 slodze, darba alga 495 eiro mēnesī (bruto);
fizioterapeitu – 0,5 slodze, darba alga 450 eiro mēnesī (bruto).

Papildu informācija pa tālruni 27842103.

 

Motivētu pieteikumu, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas lūdzam iesniegt Dobeles novada Sociālajā dienestā E.Francmaņa ielā 6, Dobelē, sūtīt pa pastu vai e-pastu: soc.dienests@dobele.lv.

 

___________________________________________________________________________________________________

 

Dobeles novada Izglītības pārvaldes izsludinātās vakances skatīt šeit