?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Uzņēmējdarbības vides raksturojums

Teritorijas attīstības līmeņa indekss novadam pēdējo sešu gadu laikā ir bijis negatīvs, visaugstāko rangu (38.) starp 110 novadiem sasniedzot 2015. un 2017.gadā. Savukārt, pēc teritorijas attīstības līmeņa izmaiņu indeksa rādītājiem novadam augstākais rezultāts bijis 2015.gadā, kad tika sasniegts 38.rangs.

Bezdarba līmenis pēdējo sešu gadu laikā samazinājies no 10,7%  2014.gada augustā līdz 8,6% 2020.gada augustā.

2020.gada oktobrī novada teritorijā reģistrēts 1455 aktīvo uzņēmumu. Dobeles novadā kopējais Latvijas uzņēmumu reģistrētā pamatkapitāla apjoms - 130,47 miljoni EUR, vidēji 92,47 tūkst. EUR uzņēmumā (pēc Lursoft datiem).

Novada ekonomiskā attīstība ir saglabājusi saimnieciskās attīstības tradīcijas, kas balstītas uz rūpniecisko ražošanu, lauksaimniecības produkcijas ražošanu un dažādu pakalpojumu sniegšanu. Viena no Dobeles novada priekšrocībām – izdevīgs ģeogrāfiskais izvietojums un transporta infrastruktūra.

Lai arī novadā ir vairāki spēcīgi ražošanas uzņēmumi, tomēr ražošanas uzņēmumu īpatsvars ir tikai 5% no kopējā uzņēmumu skaita. Lielākā daļa uzņēmumu - 70% sniedz dažāda veida pakalpojumus. Pēc nozarē ietilpstošo uzņēmumu skaita, visvairāk uzņēmumu 2020.gadā nodarbojas ar graudaugu un citu lauksaimniecības kultūru audzēšanu (188 uzņēmumi), ar jaukto lauksaimniecību (176 uzņēmumi), 80 tādi uzņēmumi, kuru NACE kods nav zināms, 60 frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzēji, automobiļu apkopi un remontu (34 uzņēmumi), nekustamā īpašuma pārvaldīšanu (33 uzņēmumi), un dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecību (31 uzņēmums).

2019.gadā lielākais apgrozījums bijis uzņēmumiem, kas darbojas pārtikas un nepārtikas preču ražošanas, lauksaimnieciskās ražošanas, metālapstrādes un degvielas tirdzniecības jomās. Uzņēmumi ar lielāko apgrozījumu 2019.gadā - AS „Dobeles dzirnavnieks” (129,6 milj. EUR), SIA „ASTARTE-NAFTA” (50,9 milj. EUR) un SIA „EAST METAL” (47,6 milj. EUR).

Dobeles novada tūrisma piedāvājumā tiek izmantoti novadā esošie dabas un kultūras resursi. Tūrisma objekti ir diezgan daudzveidīgi - pilskalni, dažādu ievērojamu cilvēku dzīves un darba vietas, dabas objekti un apskates saimniecības. Nelielais attālums no Rīgas ir noteicis Dobeles novadu kā vienas dienas tūrisma galamērķi.

Investīcijas pašvaldībās un to teritorijā strādājošos uzņēmumos var tikt piesaistītas no dažādiem avotiem – subsidētais finansējums, kredīti, iekšzemes un ārvalstu investīcijas u.c. Kopš Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā, novada attīstībai aktīvi tiek piesaistīti ES fondu līdzekļi, jo lielākā vai mazākā mērā projekta izmaksas tiek segtas no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem.