?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Traces of Crusades

Projekts
“Following Traces of Livonian Crusade in Western Semigallia” Traces of Crusades/ LLI-453
“Sekojot Livonijas ordeņa krustnešu gājienam rietumu Zemgalē” Krustneša pēdās/ LLI-453

Darbības programma INTERREG V-A Latvija – Lietuva Programmas 2014-2020 1.prioritāte “Ilgtspējīga un tīra vide sadarbības rezultātā” investīciju prioritāte 1.1.“Saglabāt, aizsargāt, veicināt un attīstīt dabas un kultūras mantojumu”

Partnerība:

projekta vadošais partneris: Žagares reģionālais parks (LT), http://zagaresrp.am.lt

Projekta partneri:

Dobeles novada pašvaldība (LV), www.dobele.lv

Tērvetes novada pašvaldība (LV), www.tervetesnovads.lv

Jonišķu vēstures un kultūras muzejs (LT), www.joniskiomuziejus.lt

nevalstiskā organizācija “Dabas mantojuma fonds” (LT), www.gpf.lt

Projekts paredz ilgtspējīgu kultūras tūrisma veicināšanu un tūrisma potenciāla palielināšanu vēsturiskajā Zemgales teritorijā (Latvijas – Lietuvas pārrobežu reģionā), piedāvājot unikālu iespēju izpētīt tematisko kultūras maršrutu “Sekojot Livonijas ordeņa krustnešu gājienam Rietumu Zemgalē”.

Galvenās aktivitātes:

Livonijas ordeņa krustneša tematika vieno – Žagares reģionālo parku (LT), Tērvetes novada pašvaldību (LV), Dobeles novada pašvaldību (LV), Jonišķu vēstures un kultūras muzeju (LT) un nevalstisko organizāciju “Dabas mantojuma fonds” (LT), kas piedāvās unikālu iespēju ceļot laikā un telpā, iepazīstinot ar mazāk populāro Krustnešu tēmu, atspoguļojot to ietekmi uz vietējo kultūru un saikni ar plašāku Eiropu. Maršrutam no Dobeles (LV) līdz Jonišķiem (LT) 70 km garumā, tiks radīti unikāli tūrisma produkti, kā piemēram, tematiski apraksti par Livonijas ordeņa krustneša gājienu, ceļojuma maršrutu apraksti,  izstrādāti reklāmas materiāli.  Kā arī iekštelpu ekspozīcija Dobeles Livonijas ordeņa pilī, rekonstrukcijas darbi Tērvetes pilsdrupās, izveidota atpūtas vieta pie Žvelgaiša pilsdrupām, autentisku krustnešu kostīmi, kurus būs iespējams  uzlaikot. Organizētas izklaidējošas spēles, aktivitātes jaunākajiem apmeklētājiem. Lai veicinātu atbildīgu tūrisma un līdzsvarotu attīstību starp vietējo ekonomiku, vietas potenciāla ilgtspējīgu izmantošanu, tiks organizēti semināri vietējiem tūrisma pakalpojuma sniedzējiem, uzņēmējiem, skolotājiem un iedzīvotājiem. Vēstures, kultūras, tūrisma, izglītības, mēdiji un citi profesionāļi iegūs iespēju izzināt Krustnešu tēmu dodoties mācību vizītēs uz Cēsu pili Latvijā un arheoloģisko pētījumu centru Šlēsvigā, Vācijā. Projekts paredz veicināt pārrobežu sadarbību kultūras jomā, kas ilustrē pārrobežu Zemgales reģiona kopīgo bagātīgo kultūras un mantojuma daudzveidību, pārrobežu dialogu un labākas zināšanas, izpratni par kopīgo kultūras identitāti, saglabājot dabas un kultūras mantojumu.

Kopējās attiecināmās izmaksas visiem partneriem:  838 982,51 EUR
ERAF finansējums:  713 135,10 EUR
Partneru līdzfinansējums: 125 847,41  EUR

Dobeles novada pašvaldības ERAF finansējums: 148 882,78 EUR
Dobeles novada pašvaldības līdzfinansējums: 26 273,44 EUR

Projekta īstenošanas laiks: 2020. gada augusts - 2022. gada jūlijs
Projekta vadītājs: Dobeles novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas
projektu vadītāja Nadežda Čerpaka
Kontaktinformācija:
darba tālrunis +371 63700143, mobilais tālrunis +371 27865565, e-pasts nadezda.cerpaka@dobele.lv

Projektu līdzfinansē Interreg V-A Latvijas –Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020. gadam,  www.latlit.eu  www.europa.eu
Par sagatavoto informāciju ir atbildīga Dobeles novada pašvaldība, tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.
Programmas oficiālā saite www.latlit.eu un Eiropas Savienības oficiālā saite www.europa.eu.

Jaunumi

08.10.2021.

2021. gada 7. oktobrī Dobeles Pils telpās tika organizēts Latvijas - Lietuvas pārrobežu projekta Nr. LLI-453 “Sekojot Livonijas ordeņa krustnešu gājienam rietumu Zemgalē” seminārs KAPACITĀTES CELŠANAS TŪRISMA JOMĀ IESAISTĪTAJIEM.

Pasākums tika organizēts klātienes formātā, dodot iespēju apmeklēt jauno tūrisma objektu Dobelē, taču ikvienam interesentam bija iespēja pieslēgties attālināti pasākuma organizētāju veidotajā saitē. 

Uz pasākumu tika aicināti jaunā Dobeles novada kultūras mantojuma, tūrisma speciālisti, mājražotāji un citi interesenti, kuri vēlas celt kapacitāti tādās jomās, kā:

  • Lauku tūrisma attīstība, nepieciešamās iemaņas un aspekti labāka pakalpojuma izveidei piesaistot tūristus, ceļot tūrista skaitu. Prezentēja Mg.geogr. Daina Vinklere.
  • Tūrisma produktu mārketinga kanālu izmantošana, veids kā sevi parādīt Latvijas un arī ārpus Latvijas robežām. Klientu piesaiste un sadarbības veidošana. Prezentēja Ieva Bērziņa, tūrisma projektu vadītāja.
  • Tūrisma produktu pārdošana mērķa grupām. Prezentēja –  Dr. oec. Ēriks Lingebērziņš, kas strādā tūrisma jomā jau 15 gadus, praktiski darbojoties ar dažādiem tūrisma uzņēmējiem, lielākoties ienākošajā tūrismā, izstrādā jaunus tūrisma produktus. Kā lielākā atziņa klausoties Ērika Lingebērziņa ieteikumus mārketingā, nebūt pieticīgiem un runāt skaļi par saviem tūrisma magnētiem, kā piemēru min:

"Vai tu zini kas ir Dobeles Pils? Nē!
Vai zini, kas ir Turaida? Jā, zinu!
Nu re Dobeles Pils ir kā Turaida, tikai nav sarkana!"

Apmeklētāji pēc pasākuma tika aicināti uz diskusiju, kas izvērtās ļoti interesenta. Ikviens tūrisma jomā iesaistītais atzina, ka ļoti būtisks aspekts ir sadarbība un klienta informētība. Veidot kopīgus tūrisma maršrutus papildinot viens otra pakalpojumu mēs radām labvēlīgu vidi ikvienam novada apmeklētājam popularizējot Dobeles novada mājražotājus / objektus. Izstrādājot kultūrvēsturisku objektu tūrisma maršrutus ir ļoti svarīgi padomāt kur ceļotājs spēs paēst, pagulēt un nopirkt suvenīru. Nozīmīgi ir veikt arī infrastruktūras attīstību – ceļu, labierīcību esamība.

Ēriks Lingebērziņš pēc pasākuma saka: "Diezgan pārliecinoši arī Dobele kā daļa no Zemgales sirds attīsta savu tūrisma galamērķa piedāvājumu. Pirmo reizi Dobeles pilī - jauns Zemgales tūrisma magnēts vai pasākumu norises vieta, vai abi reizē - to rādīs laiks. Bet pavisam noteikti kopā ar saviem Biznesa augstskola Turība kolēģiem ar prieku dalījāmies zināšanās ar novada tūrisma plānotājiem un vadītājiem, nozares uzņēmējiem. Veiksmīgi izraudzīta vieta, labs pārsteigums un noteikti iesaku iegriezties, plānojot savu Zemgales ceļojumu. Kaut vai šajās brīvdienās - zelta rudens Zemgalē vēl nebūt nav galā.”

Projektu līdzfinansē Interreg V-A Latvijas –Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020. gadam, www.latlit.eu www.europa.eu

Par sagatavoto informāciju ir atbildīga Dobeles novada pašvaldība, tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Programmas oficiālā saite www.latlit.eu un Eiropas Savienības oficiālā saite www.europa.eu.

Publikāciju sagatavoja Nadežda Čerpaka, Dobeles novada pašvaldības projektu vadītāja.

27.09.2021.

Sekojot Livonijas Ordeņa krustnešu gājienam rietumu Zemgalē.

Pateicoties Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas un Dobeles novada pašvaldības projektam Nr.LLI-453 “Sekojot Livonijas ordeņa krustnešu gājienam rietumu Zemgalē” četri projekta partneri devās tematiskā maršruta izzināšanā. Maršrutā kā nozīmīgi kultūras un tūrisma objekti tiek izceltas pilskalni un pilis.

   

Saujas kaujā, kas notika 13.gs, Zobenbrāļu ordenis cieta smagu sakāvi un Zobenbrāļa ordeņa paliekas tika pievienotas Vācu ordenim. Vācu ordenis nodibināja Livonijā jaunu atzaru – Livonijas ordeni.

Vēsturiskās ziņas par mūsu senčiem un zemēm, ko tie apdzīvoja kristalizācijas laikā, sniedz rakstiskie ziņu avoti. Tā sauktā Indriķa jeb Livonijas hronika aptver notikumus, sākot ar 12.gs beigām līdz 1227.gadam. Hronika vēsta, ka visilgāk un visvaronīgāk savu brīvību aizstāvēja zemgaļi. Zemgalē, kas tolaik sniedzās vairāk uz dienvidiem un ietvēra arī daļu no tagadējās Lietuvas teritorijas, ietilpa vēlākajam Jaunpils novadam piederošās zemes. Pamats Zemgales sadalīšanai bija 1251.gada 3.marta lēmums par Rīgas, Zemgales un Kurzemes baznīcas reformāciju. Bīskapa daļā ietilpa Silene – pils un zemes Zemgales daļā, Mežmuižas apkārtne, 25 km uz dienvidaustrumiem no Dobeles; un Zagare – pils un zemes Zemgales dienvidu daļā, Žagares tuvumā Lietuvā, netālu no Kurzemes robežas. Tieši šī iemesla dēļ četri Latvijas un Lietuvas projekta partneri iesaistījās kopīgā projektā, kas paredz ilgtspējīgu kultūras tūrisma veicināšanu un tūrisma potenciāla pielielināšanu vēsturiskajā Zemgales teritorijā. Projekts paredz unikālu iespēju izpētīt tematisko kultūras maršrutu “Sekojot Livonijas ordeņa krustneša gājienam”. Projekta ietvaros ir izstrādāts maršruts no Dobeles līdz Jonišķiem (LT) 70 km garumā, unikāls tūrisma produkts ar tematiskiem aprakstiem par Livonijas ordeņa krustneša gājienu, ceļojuma maršrutu apraksts un izstrādāti kvalitatīvi reklāmas materiāli. Izvēlētie objekti maršrutā ir nozīmīgas vēstures liecības Livonijas ordeņa laikā.

Dobeles, Tērvetes un tieši tā pat Jaunpils apkārtne jau izsenis ir bijusi apdzīvota vieta ar apmetni, aizsargsienu. Kā viens no nozīmīgiem pilskalniem tiek atzīmēts Jaunpils pilskalns, kas atradies pakalnu ķēdes vidū, ko dēvē par Kartavu kalniem. Kartavu kalni ar saviem tumšajiem mežiem un gravām piešķīruši apkārtnei mežonīgu, bet tajā pašā laikā romantisku noskaņu. Tieši šeit kādreiz stāvējusi sena pils, kurai, kā vēsta teika, bija jānogrimst zemes klēpī, kas kā pretstats kristīgās kārtības un tikumu sargāšanai tika uzbūvēta tā sauktā vācu Jaunā pils.

Jaunpils pils ir viduslaiku pils, ko cēlis Livonijas ordenis 14.gs otrajā pusē. Šodien valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis un valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. Jaunpils pils sākotnēji bijusi bruņinieku muiža, kas celta kā ūdens pils 1301.gadā Livonijas ordeņa mestra Gotfrīda fon Roges laikā un no 16.gs. piederējusi fon der Reku dzimtai. Jaunpils bijusi lielākā privātmuiža. Pils bijusi vairākkārt pārbūvēta un laika gaitā cietusi, tomēr ārēji pils saglabājusi daudzas ordeņa pilīm raksturīgās iezīmes – tipisko apaļo stūra torni, pils pamatstāvu bez logiem un biezos mūrus.

Šodien Jaunpils pils piedāvā ikvienam interesentam izzināt apkārtnes vēsturi un iepazīties ar fon der Rekas dzimtu, kas kopj savas dzimtas tradīcijas līdz pat mūsdienām regulāri apciemojot pils darbiniekus. Muzeja darbinieki aicina pili iepazīt viduslaiku stilā kopā ar mūku Teodoru un kalponi. Plašajās telpās iekārtoti arī viduslaiku stila numuriņi un viduslaiku krodziņš. Noslēpumainās viduslaiku trepītes no bruņinieka pagrabiņa aizved uz pilskunga kabinetu un izstāžu zāli, kurā regulāri notiek vietējo mākslinieku un amatnieku izstādes.

Informāciju sagatavoja:
Nadežda Čerpaka,
Dobeles novada pašvaldības
attīstības un plānošanas nodaļas
projektu vadītāja

Publikācija laikrakstā "Zemgale" 

08.06.2021.

Dobeles novada pašvaldības ikmēneša informatīvais izdevums “Dobeles Novada Ziņas”.

31.05.2021.

Dobeles novada pašvaldība kopā ar projekta partneriem pārrunā projekta aktivitātes. 

Dobeles novada pašvaldība sadarbībā ar projekta partneriem īsteno  INTERREG V-A Latvija – Lietuva Programmas 2014-2020 1.prioritāte “Ilgtspējīga un tīra vide sadarbības rezultātā” investīciju prioritāte 1.1.“Saglabāt, aizsargāt, veicināt un attīstīt dabas un kultūras mantojumu” projektu “Sekojot Livonijas ordeņa krustnešu gājienam rietumu Zemgalē” Krustneša pēdās/ LLI-453.

Projekta mērķis ir veicināt ilgtspējīgu kultūras tūrismu, palielināt tūrisma potenciālu vēsturiskajā Zemgalē, Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionā un sniegt unikālu iespēju ceļot pa kultūras maršrutu “Sekojot Livonijas ordeņa krustnešu gājienam Rietumu Zemgalē”.

Tikšanās laikā projekta partneri dalījās sasniegumos un pārrunāja turpmāko aktivitāšu īstenošanu ņemot vērā COVID-19 ierobežojumus.

Žagares reģionālais parks šobrīd strādā pie kopīga tūrisma maršruta izstrādes, kas ietver nozīmīgus kultūrvēsturiskas vietas gan Latvijā, gan Lietuvā. Vēsturnieks Tomas Baranauskas sagatavojis īsu vēsturisku apskatu par krustnešu pārgājienu. Apraksts tiks atspoguļots mobilajā lietotnē un izstrādātas izglītības programmās. Kā arī uzsākti labiekārtošanas darbi pie Žvelgaiša ezera.

Tērvetes novada pašvaldība ir uzsākusi darbus pie Tērvetes pilsdrupu konservācijas ar mērķi saglabāt nozīmīgākās zemgaļu liecības nākošajām paaudzēm.

Dobeles novada pašvaldība šobrīd organizē atklātu konkursu “Dobeles Livonijas ordeņa pils aprīkojuma un ekspozīcijas iegādei” DNP2021/16K/ERAF. Iepirkumā tiks iegādāta SIA “H2E” izstrādātie ekspozīcijas risinājumi. Ekspozīcija atspoguļos interesantākos Pils vēstures faktus, tajā skaitā personības, kas dzīvojušas pilī. Kā arī būs iespēja apskatīt Dobeles Novadpētniecības muzeja eksponāti, kā rotaslietas, ieročus un ikdienas priekšmetus. Iedzīvotājus aicina sekot jaunumiem FB kanālā @Dobeles Pils

Ņemot vērā epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai projekta partneri centīsies nodrošināt projekta aktivitātes.

Veicinot projekta atpazīstamību, vadošais projekta partneris izstrādājis projekta LLI-453 logo, kas tiks izmantots publicitātei un projekta atpazīstamībai.

Plašāka informācija pieejama vietnē www.latlit.eu ; www.europa.eu.

Šī informācija tika sagatavota, izmantojot Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs informācijas saturu atbild Dobeles novada pašvaldība. Nekādā gadījumā nevar uzskatīt, ka tas atspoguļo Eiropas Savienības viedokli.

Informāciju sagatavoja:
Nadežda Čerpaka,
Dobeles novada pašvaldības
attīstības un plānošanas nodaļas
projektu vadītāja