?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Traces of Crusades

Projekts
“Following Traces of Livonian Crusade in Western Semigallia” Traces of Crusades/ LLI-453
“Sekojot Livonijas ordeņa krustnešu gājienam rietumu Zemgalē” Krustneša pēdās/ LLI-453

Darbības programma INTERREG V-A Latvija – Lietuva Programmas 2014-2020 1.prioritāte “Ilgtspējīga un tīra vide sadarbības rezultātā” investīciju prioritāte 1.1.“Saglabāt, aizsargāt, veicināt un attīstīt dabas un kultūras mantojumu”

Partnerība:

projekta vadošais partneris: Žagares reģionālais parks (LT), http://zagaresrp.am.lt

Projekta partneri:

Dobeles novada pašvaldība (LV), www.dobele.lv

Tērvetes novada pašvaldība (LV), www.tervetesnovads.lv

Jonišķu vēstures un kultūras muzejs (LT), www.joniskiomuziejus.lt

nevalstiskā organizācija “Dabas mantojuma fonds” (LT), www.gpf.lt

Projekts paredz ilgtspējīgu kultūras tūrisma veicināšanu un tūrisma potenciāla palielināšanu vēsturiskajā Zemgales teritorijā (Latvijas – Lietuvas pārrobežu reģionā), piedāvājot unikālu iespēju izpētīt tematisko kultūras maršrutu “Sekojot Livonijas ordeņa krustnešu gājienam Rietumu Zemgalē”.

Galvenās aktivitātes:

Livonijas ordeņa krustneša tematika vieno – Žagares reģionālo parku (LT), Tērvetes novada pašvaldību (LV), Dobeles novada pašvaldību (LV), Jonišķu vēstures un kultūras muzeju (LT) un nevalstisko organizāciju “Dabas mantojuma fonds” (LT), kas piedāvās unikālu iespēju ceļot laikā un telpā, iepazīstinot ar mazāk populāro Krustnešu tēmu, atspoguļojot to ietekmi uz vietējo kultūru un saikni ar plašāku Eiropu. Maršrutam no Dobeles (LV) līdz Jonišķiem (LT) 70 km garumā, tiks radīti unikāli tūrisma produkti, kā piemēram, tematiski apraksti par Livonijas ordeņa krustneša gājienu, ceļojuma maršrutu apraksti,  izstrādāti reklāmas materiāli.  Kā arī iekštelpu ekspozīcija Dobeles Livonijas ordeņa pilī, rekonstrukcijas darbi Tērvetes pilsdrupās, izveidota atpūtas vieta pie Žvelgaiša pilsdrupām, autentisku krustnešu kostīmi, kurus būs iespējams  uzlaikot. Organizētas izklaidējošas spēles, aktivitātes jaunākajiem apmeklētājiem. Lai veicinātu atbildīgu tūrisma un līdzsvarotu attīstību starp vietējo ekonomiku, vietas potenciāla ilgtspējīgu izmantošanu, tiks organizēti semināri vietējiem tūrisma pakalpojuma sniedzējiem, uzņēmējiem, skolotājiem un iedzīvotājiem. Vēstures, kultūras, tūrisma, izglītības, mēdiji un citi profesionāļi iegūs iespēju izzināt Krustnešu tēmu dodoties mācību vizītēs uz Cēsu pili Latvijā un arheoloģisko pētījumu centru Šlēsvigā, Vācijā. Projekts paredz veicināt pārrobežu sadarbību kultūras jomā, kas ilustrē pārrobežu Zemgales reģiona kopīgo bagātīgo kultūras un mantojuma daudzveidību, pārrobežu dialogu un labākas zināšanas, izpratni par kopīgo kultūras identitāti, saglabājot dabas un kultūras mantojumu.

Kopējās attiecināmās izmaksas visiem partneriem:  838 982,51 EUR
ERAF finansējums:  713 135,10 EUR
Partneru līdzfinansējums: 125 847,41  EUR

Dobeles novada pašvaldības ERAF finansējums: 148 882,78 EUR
Dobeles novada pašvaldības līdzfinansējums: 26 273,44 EUR

Projekta īstenošanas laiks: 2020. gada augusts - 2022. gada jūlijs
Projekta vadītājs: Dobeles novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas
projektu vadītāja Nadežda Čerpaka
Kontaktinformācija:
darba tālrunis +371 63700143, mobilais tālrunis +371 27865565, e-pasts nadezda.cerpaka@dobele.lv

Projektu līdzfinansē Interreg V-A Latvijas –Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020. gadam,  www.latlit.eu  www.europa.eu
Par sagatavoto informāciju ir atbildīga Dobeles novada pašvaldība, tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.
Programmas oficiālā saite www.latlit.eu un Eiropas Savienības oficiālā saite www.europa.eu.