?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Tērvetes pagasts

Pagasta pārvalde 
Tērvetes Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC)

Adrese: “Sprīdītis”, Kroņauce, Tērvetes pagasts, Dobeles novads, LV-3730
Tālrunis: 66954908
E-pasts: tervete@pakalpojumucentri.lv
VPVKAC speciāliste Dace Laizāne, tālr. 29396589

Darba laiks:
Pirmdienās    8.00 – 18:30
Otrdienās       8.00 –16.30
Trešdienās     8.00 –16.30
Ceturtdienās  8.00 –16.30
Piektdienās    8.00 –14.30

Pusdienas pārtraukums 12.00 – 12.30

Pakalpojumi klientu apkalpošanas centrā:
·  Sniedz valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra pakalpojumus
·  iesniegumu pieņemšana (pašvaldības un atsevišķiem valsts pakalpojumiem)
·  drukāšana, kopēšana, skenēšana, interneta izmantošana
·  maksājumu veikšana
·  konsultācija par e-pakalpojumiem portālā latvija.lv
·  konsultācija par e-pakalpojumiem portālā latvija.lv

Pašvaldības policija: priekšnieks Jānis Kozuliņš, tālr. 20280114; vecākais inspektors Ēriks Zandersons, tālr. 26557068
Zelmeņu ciematā – otrdienās 9.00 – 16.00
Kroņauces ciematā – trešdienās 9.00 – 16.00

 

Vispārīga informācija

Platība

9257,6 ha

Iedzīvotāju skaits

1806 (uz 01.01.2021.)

Lielākās apdzīvotās vietas

Kroņauces, Tērvetes, Zelmeņu ciemati un apdzīvotās vietas Klūnas un Mežmalieši.

 

Tērvetes novadpētniecības krātuve
“Tērvetes sanatorija”, Tērvetes pagasts, Dobeles novads, LV – 3730
Vadītāja Māra Erdmane, tālr. 22349231

Tērvetes bibliotēka
“Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, Dobeles novads, LV – 3730
Tālr. 63726029, 29219485
e-pasts: tervetesbiblioteka@inbox.lv
Vadītāja Vēsma Upīte

Bites bibliotēka
” Ābeles”–1, Kroņauce, Dobeles novads LV-3730
Tālrunis: 63768432 
Vadītāja Gita Čigāne

Annas Brigaderes pamatskola
Annas Brigaderes skola, Kroņauce, Tērvetes pagasts, Dobeles novads, LV -3730
Tālrunis: 63768519
Direktors Aldis Tisenkopfs

Annas Brigaderes pamatskolas pirmsskolas izglītības grupa „Sprīdītis”, metodiķe Aiga Kuģe

Tērvetes tautas nams
“Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, Dobeles novads, LV – 3730
Tālrunis: 29330689
Vadītāja Monta Bērziņa

Pulciņi:

 • Jauktais koris “Tērvete”, vadītāja Dace Reinika
 • Jauniešu deju kolektīvas “Avots”, vadītāja Santa Zemīte
 • Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Avots”, vadītāja Ligita Urbele
 • Amatierteātris “Trīne”, vadītāja Dzintra Zimaiša
 • Folkloras kopa “Ceļteka”, vadītāja Anda Ābele
 • Sporta deju pulciņš bērniem un jauniešiem, vadītāja Sanda Biteriņa
 • Floristika Tērvetes pagasta pārvaldes telpās, vadītāja Antra Priede

Tērvetes sporta halle
Vadītāja Linda Karloviča
Tālrunis: 2976605

Vingrošana Annas Brigaderes pamatskolas zālē, vadītāja Ina Lukaže
Ārstnieciskā vingrošana Tērvetes tautas namā, vadītāja Austra Podniece
Sporta spēles jauniešiem Tērvetes sporta hallē, vadītāja Linda Karloviča

Muzeji

 • Annas Brigaderes muzejs “Sprīdīši”
  Adrese: “Sprīdīši”, Tērvetes pagasts, Dobeles novads, tālr. 26532691
 • Tērvetes senvēstures muzejs un XII gs. Tērvetes koka pils
  Adrese: “Jērumi”, Tērvetes pagasts, Dobeles novads, LV – 3730
  tālr. +371 29896804; e -pasts: lielkenins@inbox.lv

Lielākie uzņēmumi pagastā

 • A/S „Agrofirma “TĒRVETE””,
 • Lauksaimniecības kooperatīvā sabiedrība „Dāmnieki”,
 • SIA „SIGUS B”, 
 • SIA Rehabilitācijas centrs “Tērvete”,
 • Sociālās aprūpes centrs “Tērvete”,
 • Restorāns, viesnīca, alus darītava “Zoltners”,
 • Viesu nams „Ores”,
 • Kristīnes picērija un beķereja.