?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Sports

Dobeles novada Sporta pārvalde

Brīvības ielā 15, Dobele, LV-3701
Vadītāja Linda Karloviča, e-pasts: linda.karlovica@dobele.lv  tālrunis 29766085
Lietvede Vita Grosberga, e-pasts: vita.grosberga@dobele.lv
Dobeles pilsētas sporta pasākumu organizators, pagastu sporta darba organizatoru koordinators Andris Podvinskis, tālrunis 26467698, e-pasts: andris.podvinskis@dobele.lv
Dobeles sporta pārvaldes rekvizīti

 • Dobeles sporta centrs

Tērvetes iela 10, Dobele, Dobeles novads, LV–3701
Tālrunis: 637 81385; e-pasts: dpsc@dobele.lv
Direktors: Dainis Ritums, tālrunis: 637 81886

 • Tērvetes sporta centrs

A. Brigaderes p-sk. Kroņauces ciems, Tērvetes pagasts, Dobeles novads
Vadītāja Anete Kruglauža, tālrunis: 28484402
e-pasts: anete.kruglauza@dobele.lv

 • Kaķenieku sporta organizators

Skolas iela 2, Kaķenieki, Annenieku pagasts, Dobeles novads, LV-3718
Rolands Dakteris, tālrunis: 29148674
e-pasts: doks3@inbox.lv

 • Penkules sporta organizatore

Skola, Penkules pagasts, Dobeles novads, LV-3725
Patrīcija Krumberga
E-pasts:  patricijakrum@gmail.com

 • Bikstu, Zebrenes pagastu sporta darba organizatore

„Atpūtas”, Biksti, Bikstu pagasts, Dobeles novads, LV-3713
Jana Volksone - Pronckus, tālrunis: 26085836
E-pasts: jana.volksone@inbox.lv

 • Auce un Vītiņu pagasta sporta organizators

Jelgavas iela 1, Auce, Dobeles novads
Guntis Strazdiņš , tālrunis: 29101146 

 • Auru sporta darba organizators

Skolas iela 8,Auru pagasts, Dobeles novads
 Kaspars Tabors, tālrunis: 29505153

 • Īles sporta darba organizators

,,Mālnieki”  Īles pagasts, Dobeles novads
Gatis Kobzars, tālrunis: 29438081

E-pasts: gatis_122@inbox.lv

 • Bēnes pagasta sporta darba organizators

Bēnes pagasts, Jelgavas iela 27, Dobeles novads
Aleksandrs Radzēvičs, tālrunis 26004590
E- pasts:  aleksandrs.radzevics@inbox.lv

 • Krimūnu sporta sporta darba organizators

"Krimūnu skola” Krimūnu pagasts , Dobeles novads
Oskars Vaļuškins, tālrunis: 28304284       
E- pasts: bulmer87@inbox.lv   

 • Dobeles pagasta sporta darba organizators

"Stariņi", Lejasstazdu ciems, Dobeles pagasts
Ēriks Zaremba, tālrunis: 29760061
E-pasts: erikszar@inbox.lv

 • Gardenes sporta darba organizators

Priežu iela 21, Gardene, Auru pagasts, Dobeles novads
Artūrs Turiks, tālrunis: 23554516
E-pasts turiksarturs97@gmail.com

 • Jaunbērzes  sporta darba organizatore

Skolas iela 2 , Jaunbērzes pagasts, Dobeles novads
Laura Janševska, tālrunis: 29792765
E-pasts: nestle06@inbox.lv

 • Naudītes sporta darba organizators

"Naudītes skola”, Naudītes pagasts, Dobeles novads
Haralds Daņilēvičs, tālrunis: 28745037

Dobeles novada Sporta pārvaldes nolikums