?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

SIA "Dobeles namsaimnieks"

SIA "Dobeles namsaimnieks"

Zaļā iela 3, Dobele, tālr. 63781900

Valdes loceklis Jānis Audzēvičs

e-pasts: namsaimnieks@dobelesnamsaimnieks.lv

 • Apsaimnieko uzņēmuma valdījumā vai lietojumā nodoto īpašumu;
 • organizē uzņēmuma valdījumā vai lietojumā esošā īpašuma remontu un restaurāciju;
 • slēdz māju apsaimniekošanas un uzturēšanas līgumus ar dzīvokļu un neapdzīvojamo telpu īpašniekiem;
 • slēdz dzīvojamo telpu īres un neapdzīvojamo telpu nomas līgumus;
 • organizē un veic kokizstrādājumu un būvkonstrukciju izgatavošanu;
 • sniedz elektromontiera pakalpojumus;
 • sniedz namsaimniecības pakalpojumus;
 • nodrošina ēku iekšējo tīklu uzturēšanu;
 • organizē dūmvadu tīrīšanu;
 • veic liftu apkalpošanu;
 • veic dzīvojamo māju iekškvartālu teritorijas apkopšanu;
 • organizē asenizācijas pakalpojumus;
 • organizē deratizācijas darbus;
 • veic stiklinieku un skārdnieku pakalpojumus;
 • veic mājdzīvnieku uzskaiti;
 • pēc pašvaldības noteiktajiem tarifiem aprēķina un izdrukā īres/ apsaimniekošanas un sabiedrisko pakalpojumu maksājumu kvītis;
 • veic maksājumu iekasēšanu no iedzīvotājiem par dzīvokļu īri/ apsaimniekošanu, sabiedriskajiem pakalpojumiem, kā arī iekasē maksu par pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu, Amatniecības vidusskolas, Mūzikas skolas un Mākslas skolas apmeklēšanu;
 • sagatavo un izplata informatīvos uzziņas materiālus.