?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Resursu izmaksas

ŪDENSAPGĀDE
Dobeles novadā: 1,08 EUR / m3 + PVN (21%)
Vairāk informācija par pieslēgšanos ūdensapgādes tīklam, skatīt šeit: www.dobelesudens.lv
Konsultācijas un papildus informācija pa tālruni: 63781301; +371 27871488 (Klientu daļa)
Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213
E-pasts: dobelesudens@dobele.lv
Skype: dobelesudens 
 
KANALIZĀCIJA
Dobeles novadā: 1,65 EUR  /m3 + PVN (21%)
Vairāk informācija par kanalizācijas pakalpojumu lietošanu, skatīt šeit: www.dobelesudens.lv
 
SILTUMAPGĀDE
45,00 EUR / MWh + PVN (iedzīvotājiem 12%, juridiskām personām 21%)
Vairāk informācijas: www.dobelesenergija.lv
 
SADZĪVES ATKRITUMI
17,91 EUR /1 m3 + PVN (21%)
 
DALĪTO sadzīves atkritumu savākšanas punkti:
(savāc PET dzērienu pudeles, polietilēnu, kartonu, papīru, stikla pudeles un burkas BEZ MAKSAS)
 • DOBELĒ: Muldavas iela 1; Muldavas iela 4; Kr.Valdemāra iela  3; Krasta iela 1a; Krasta iela 9; Meža prospekts 6; Skolas iela 10; Skolas iela 16; Zaļā iela 5, 21, 29 un 44; Saules iela 3; Dainu iela 5 un 10; Ausmas  iela 27; Liepu iela  4b; Kooperācijas iela 9d; Austrumu iela 6a; Bērzes iela 15; pie Domes ēkas; Dobeles 1.vidusskola; Dobeles Valsts ģimnāzija; Dobeles sākumskola; Pirmsskolas izglītības iestāde „Zvaniņš"; Sporta halle
 • BĒRZES pagastā: Bērze, Šķibe, Miltiņi
 • KRIMŪNU pagastā: Krimūnas, Akācijas
 • DOBELES pagastā: Lejasstrazdi, Aizstrautnieki
 • AURU pagastā: Gardene, Auri, Ķirpēni
 • PENKULES pagastā: Penkule
 • NAUDĪTES pagastā: Apgulde, Naudīte
 • ANNENIEKU pagastā: Annenieki, Kaķenieki
 • BIKSTU pagastā: Biksti 2, Upenieki 1
 • ZEBRENES pagastā: Zebrene
 • JAUNBĒRZES pagastā: Jaunbērzē Ceriņu ielā un Dārza ielā
ŠĶIROTO atkritumu īslaicīgās uzglabāšanas novietnes:
(pieņem sadzīves elektropreces, logu stiklu, lietotas autoriepas, lielgabarīta atkritumus, mēbeles u.c. koka atkritumus)
 • DOBELĒ: Dobelē, Spodrības ielā 2 un Zaļajā ielā 87d
 • BĒRZES pagastā: Bērze, Šķibe, Miltiņi
 • KRIMŪNU pagastā: Krimūnas, Akācijas
 • DOBELES pagastā: Lejasstrazdi, Aizstrautnieki
 • AURU pagastā: Ķirpēni, Auri, Gardenē
 • ANNENIEKU pagastā: Annenieki, Kaķenieki
 • BIKSTU pagastā: Biksti
 • ZEBRENES pagastā: Zebrene
 • JAUNBĒRZES pagastā: Jaunbērze
 • PENKULES pagastā: Penkule 
GĀZES APGĀDE
Dabasgāzes infrastruktūra pieejama Dobeles novada Annenieku, Bikstu, Bērzes un Dobeles pagastos.
 
Propāna gāzes balonu iegādes vietas Dobeles novadā:
 • “AGA SIA” – Dobele, Liepājas šoseja 27, 63722267
 • “Elme Messer L” SIA – Parka iela 1, Dobele, 27022251
 • “D.J.” SIA – “Vītoli”, Auru pagasts, Dobeles novads, 63781228
Vairāk informācijas: www.lg.lv
 
ELELTROENERĢIJA
Pieslēguma ierīkošanas izmaksas: www.sadalestikls.lv
Elektroenerģijas sadales sistēmas pieejamo pakalpojumu tarifi: www.sadalestikls.lv
 
SAKARU PAKALPOJUMI
Dobeles novadā pieejami visi eletronisko sakaru pakalpojumi, tai skaitā optiskais internets.