?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādes

Auces Mūzikas skola
Miera iela 29a, Auce, Dobeles novads, LV - 3708
Tālr./fakss: 637 45185; 637 45845; mob.tālr.: 26308360; e-pasts: aucesmsk@dobele.lv
Direktors: Intars Grīnbergs
Nolikums

Pašnovērtējums par 2020./2021.m.g.

 

Bēnes Mūzikas un mākslas skola
Sniķeres iela 19, Bēne, Bēnes pagasts, Dobeles novads, LV – 3711
Tālr./fakss: 637 58329, 637 58239; e-pasts: benesmsk@dobele.lv
Direktore: Līga Holodņikova
Nolikums

Pašnovērtējums par 2020./2021.m.g.

 

Dobeles Mākslas skola
Brīvības iela 27, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Tālr.: 637 21621; e-pasts: makslas.skola@dobele.lv
Direktore: Aiga Lasmane-Erdema
Nolikums

Pašnovērtējuma ziņojums par 2020./2021.m.g.

 

Dobeles Mūzikas skola
Skolas iela 2, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Tālr.: 637 22253; e-pasts: muzikas.skola@dobele.lv
Direktora p.i. Karīna Zandersone
Nolikums

Pašnovērtējums par 2020./2021.m.g.

 

Dobeles Sporta skola
E.Francmaņa iela 5, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Tālr.: 637 23201; e-pasts: sporta.skola@dobele.lv
Direktore: Viesturs Dude
Nolikums

Pašnovērtējuma ziņojums par 2020./2021.m.g.