?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Pašvaldības administrācija

Amats, pieņemšanas laiks

Vārds, uzvārds

E-pasts

Tālrunis

Domes priekšsēdētājs
Trešdienās 16.00 – 18.00
Ceturtdienās 8.00 - 9.00
Brīvības ielā 17, 16. kab.

Andrejs Spridzāns

andrejs.spridzans@dobele.lv

63722009
29173716

Domes priekšsēdētāja vietnieks
Trešdienās 16.00 – 18.00
Ceturtdienās 8.00 - 9.00
Brīvības ielā 17, 14. kab.

Guntis Safranovičs

guntis.safranovics@dobele.lv

63725386
25495666

Izpilddirektors
Trešdienās 16.00 – 18.00
Brīvības ielā 15, 212. kab.

Agris Vilks

agris.vilks@dobele.lv

63722231
29359478

Izpilddirektora vietnieks
Trešdienās 16.00 – 18.00
Brīvības ielā 15, 214. kab.

Gunārs Kurlovičs

gunars.kurlovics@dobele.lv

63707252
29276573

Administratīvās nodaļas vadītāja
Brīvības ielā 15, APIC
Reglaments

Irēna Eidmane

irena.eidmane@dobele.lv

63707254
26510137

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja
Brīvības ielā 15, 316. kab.
Reglaments

Jolanta Kalniņa

jolanta.kalnina@dobele.lv

63707281
29491177

Juridiskās nodaļas vadītāja
Brīvības ielā 17, 20. kab.
Reglaments

Lūcija Nartiša

lucija.nartisa@dobele.lv

63723430
29229351

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
Brīvības ielā 17, 1. kab.
Reglaments

Laila Šereiko

laila.sereiko@dobele.lv

63720939
26549058

Būvvaldes vadītājs
Trešdiena 13.00 - 18.00
Brīvības ielā 15, 305. kab.
Reglaments 

Jānis Kukša

janis.kuksa@dobele.lv

29432715
63707267

Komunālās nodaļas vadītājs
Brīvības ielā 15, 204. kab.
Reglaments

Dainis Sirsonis

dainis.sirsonis@dobele.lv

29266017
63707263

Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja
Brīvības ielā 15, 211. kab.
Reglaments

Austra Apsīte

austra.apsite@dobele.lv

29148575
63707249

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
Pirmdienās 9.00 - 14.00
Otrdienās, Trešdienās, Ceturtdienās 9.00 - 17.00
Piektdienās 9.00 - 12.00
E.Francmaņa ielā 6
Nolikums

Inese Strautmane

inese.strautmane@dobele.lv

63722122
26519538