?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Pārvades gāzesvadi un to objektu aizsargjoslas

Informācija par pārvades gāzesvadu un to objektu aizsargjoslām, saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargjoslās. Informācija iedzīvotājiem par rīcību iespējamas PGV avārijas gadījumā un veicamajiem aizsardzības pasākumiem.