?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

NVO

Biedrība „Dobeles lauksaimnieku apvienība”

Dibināta: 2003.
Adrese: Uzvaras ielā 2, Dobele, LV-3701
Tālrunis/fakss: 63781036
e-pasts: dainarasina@inbox.lv
Kontaktpersona: Ainārs Meiers
Darbības joma: Profesionālās organizācijas

Biedrība „Pīlādzis”

Dibināta: 2001.
Adrese: Brīvības ielā 11, Dobele, LV-3701
Tālrunis: 27041560
e-pasts: arnitalatisa@inbox.lv
Kontaktpersona: Arnita Latiša
Darbības joma: Sociālie pakalpojumi
Mērķa grupa: Maznodrošinātie, trūcīgie

Biedrība „TSK Sprīdītis”

Dibināta: 1998.
Adrese: Brīvības ielā 15, Dobele, LV-3701
Tālrunis: 29468892
e-pasts: agriskrum@apollo.lv
Kontaktpersona: Agris Krumbergs
Darbības joma: Sports
Mērķa grupa: Sabiedrība kopumā

Dobeles invalīdu biedrība

Dibināta: 1997.
Adrese: Brīvības ielā 3, Dobele, LV-3701
Tālrunis: 28625795
e-pasts: dobelesinvalidi@inbox.lv 
Kontaktpersona: Gaļina Augustovska
Darbības joma: Pilsoniskās un interešu aizstāvības organizācijas
Mērķa grupa: Personas ar īpašām vajadzībām

Dobeles lietuviešu kultūras biedrība

Dibināta: 1995.
Adrese: Skolas ielā 10-31, Dobele, LV3701
Tālrunis: 25906777
e-pasts: lidija.eizengrauda@inbox.lv
Kontaktpersona: Lidija Eizengrauda
Darbības joma: Kultūra un māksla
Mērķa grupa: Mazākumtautības

Dobeles pilsētas pensionāru biedrība

Dibināta: 2000.
Adrese: Brīvības ielā 3, Dobele, LV-3701
Tālrunis: 26935559, 29664885
e-pasts: embovica@inbox.lv
Kontaktpersona: Valentīna Embovica
Darbības joma: Pilsoniskās un interešu aizstāvības organizācijas
Mērķa grupa: Pensionāri

Dobeles rajona lauku partnerība

Dibināta: 2005.
Adrese: Uzvaras ielā 2, Dobele, LV-3701
Tālrunis: 29187113
e-pasts: ineta.vintere@dobelespartneriba.lv
Kontaktpersona: Ineta Vintere
Darbības joma: Cita izglītība
Mērķa grupa: Sabiedrība kopumā

Personu ar invaliditāti un atbalstītāju biedrība "Laimiņa"

Dibināta: 2006.
Adrese: Kr. Barona ielā 3, Dobele, LV3701
Tālrunis: 26009173
e-pasts: NVOLaimina@inbox.lv
www.nvolaimina.webs.com
Kontaktpersona: Laila Briede
Darbības joma: Sociālie pakalpojumi
Mērķa grupa: Cilvēki ar īpašām vajadzībām

Dobeles vācu kultūras biedrība

Dibināta: līdz 1990.
Adrese: Uzvaras ielā 53d, Dobele, LV-3701
Tālrunis: 27238211
e-pasts: gunawi@inbox.lv
Kontaktpersona: Guna Vitte
Darbības joma: Kultūra un māksla
Mērķa grupa: Mazākumtautības

Jauniešu izglītības un iniciatīvu centrs „Saspraude”

Dibināta: 2006.
Adrese: Brīvības ielā 23, Dobele, LV-3701
Tālrunis: 63725550
e-pasts: saspraude@gmail.com
Kontaktpersona: Sandra Rikuna
Darbības joma: Cita izglītība
Mērķa grupa: Bērni un jaunieši

Latvijas bērnu fonds, Dobeles nodaļa

Dibināta: 1988.
Adrese: Pumpuru ielā 9, Dobele, LV-3701
Tālrunis: 63724890; 28662827
e-pasts: bitite072@inbox.lv
Kontaktpersona: Maija Zommere
Darbības joma: Profesionālās organizācijas
Mērķa grupa: Bērni

Latvijas Politiski represēto apvienības Dobeles nodaļa

Dibināta: 1991.
Adrese: Lāčplēša ielā 9, Dobele, LV-3701
Tālrunis: 29476668
Kontaktpersona: Māris Kaufmanis
Darbības joma: Pilsoniskās un interešu aizstāvības organizācijas
Mērķa grupa: Represētie, veterāni

Latvijas Sarkanā Krusta Dobeles novada komiteja

Dibināta: 1993.
Adrese: Brīvības ielā 3, Dobele, LV-3701
Tālrunis: 26802722
Fakss: 63725550
e-pasts: sarmule2@inbox.lv
http://dobelessarkanaiskrusts.wordpress.com/
Kontaktpersona: Sarmīte Lucaus
Darbības joma: Sociālie pakalpojumi
Mērķa grupas: Sabiedrība kopumā

Biedrība „Dobeles sieviešu interešu klubs „Dziedra””

Dibināta: 2007.
Adrese: Meža pr. 6-3, Dobele, LV-3701
Tālrunis: 29425312
Fakss: 63723932
e-pasts: dziedra07@gmail.com
Kontaktpersona: Ilga Rutka
Darbības joma: Cita atpūta un sociālie klubi
Mērķa grupa: Sievietes

Biedrība „Dobeles Jauniešu dome”

Dibināta: 2007.
Adrese: Brīvības ielā 23, Dobele, LV-3701
Tālrunis: 63720282
e-pasts: djd@dobele.lv
Kontaktpersona: Inita Neimane
Darbības joma: Informēšana, izglītošana un pasākumu organizēšana
Mērķa grupa: Jaunieši

Biedrība „Annenieku attīstības biedrība”

Dibināta: 1998.
Adrese: Skolas ielā 2, Kaķenieki, Annenieku pag., Dobeles novads, LV-3718
Tālrunis: 26018731
e-pasts: volanuka@inbox.lv
Kontaktpersona: Ināra Voļaņuka
Darbības joma: Pagasta iedzīvotāju darba un sadzīves apstākļu uzlabošana, pensionāru, invalīdu un viņu ģimeņu atbalstīšana
Mērķa grupa: Annenieku pagasta iedzīvotāji

Lauku sieviešu klubs „Dīva”

Dibināta: 1997.
Adrese: Bērzes pamatskola, Bērzes pagasts, Dobeles novads, LV - 3732
Tālrunis: 29229168
e-pasts: diiva2@inbox.lv
Kontaktpersona: Ilze Zilberte
Darbības joma: Bērzes pagasta sabiedriskās dzīves aktivizēšana. Kultūras, izglītojošu un atpūtas pasākumu organizēšana
Mērķa grupa: Bērzes pagasta iedzīvotāji

Bikstu sieviešu biedrība „Senēcija”

Dibināta: 2003.
Adrese: „Liepziedi”, Bikstu pagasts, Dobeles novads, LV - 3713
Tālrunis: 26363216
e-pasts:  ziina54@inbox.lv
Kontaktpersona: Zinaīda Zvirbule
Darbības joma: Lauku iedzīvotāju aktivitātes veicināšana, sieviešu izglītošana, jaunu iemaņu apgūšana
Mērķa grupa: Bikstu pagasta iedzīvotāji

Bikstu pensionāru biedrība "Sarma"

Dibināta: 2001.
Adrese: „Liepziedi”, Bikstu pagasts, Dobeles novads, LV - 3713
Tālrunis: 26532364
e-pasts: bikstupensionari@inbox.lv
Kontaktpersona: Ingrīda Krama
Darbības joma: Labdarība, veselības veicināšana, sociālās labklājības celšana
Mērķa grupa: Pensionāri, invalīdi, pirmspensijas vecuma iedzīvotāji un pensionāri vecāki par 90 gadiem

Bikstu biedrība „Andersons”

Dibināta: 2007.
Adrese: „Mūrnieki”, Bikstu pagasts, Dobeles novads, LV - 3713
Tālrunis: 29112451
Kontaktpersona: Aigars Balodis
Darbības joma: Tūrisma pakalpojumu attīstība
Mērķa grupa: Vietējās apkārtnes iedzīvotāji

Biedrība „Rozīnīte”

Dibināta: 2007.
Adrese: „Avoti” – 4, Aizstrautnieki, Dobeles pagasts, Dobeles novads, LV - 3701
Tālrunis: 26336194 ; 63754493
Fakss: 63724387
e-pasts: dacesk2@inbox.lv
Kontaktpersona: Dace Rozīte
Darbības joma: Sekmēt sabiedrības iniciatīvu un līdzdalību sabiedrības procesos, izglītot un informēt iedzīvotājus par lauku attīstības jautājumiem, piesaistot finansu, materiālos un intelektuālos resursus.
Mērķa grupa: Lauku iedzīvotāji.

Sieviešu klubs „Liepas”

Dibināta: 2001., pārreģistrēta kā biedrība 2005.
Adrese: „Ielejas”, p/n Penkule, Dobeles novads, LV - 3725
Tālrunis: 63745450
Fakss: 63745445
e-pasts: liepaspenkule@inbox.lv
Kontaktpersona: Gunta Mickāne mob.: 26324689  26324689
Darbības joma: Dzīves kvalitātes paaugstināšana un mūžizglītības veicināšana Penkules pagastā
Mērķa grupa: Zemnieces, uzņēmējas, mājsaimnieces, skolotājas, pensionāres

Mednieku klubs „Penkule”

Dibināta: 1996.
Adrese: „Turaidas”, Penkules pagasts, Dobeles novads, LV - 3725
Tālrunis: 29241203
e-pasts: mk.penkule@inbox.lv
Kontaktpersona: Ziedonis Bergs
Darbības joma: Medību apsaimniekošanas organizēšana
Mērķa grupa: Mednieki

Dobeles novada literātu biedrība „Spārni”

Dibināta: 2006.
Adrese: Muldavas ielā 16, Dobele, LV-3701
Kontaktpersonas:
Velga Deksne, tālr. 26087166; e-pasts develga@inbox.lv)
Darbības joma: Zemgales novada popularizēšana, literātu profesionālā līmeņa paaugstināšana, kvalitatīvu literāro darbu izdošana
Mērķa grupa: Sabiedrība kopumā  

Dobeles kultūras biedrība

Dibināta: 2010.
Adrese: Baznīcas ielā 6, Dobele, LV - 3701
Tālrunis: 26335446
Kontaktpersona: Vita Gavare
Darbības joma: Kultūras dzīve Dobelē
Mērķa grupa: Dobeles novada iedzīvotāji, viesi, bijušie iedzīvotāji

Selekcionāra Pētera Upīša biedrība

Dibināta: 2011.
Adrese: Graudu ielā 1, Dobele, LV - 3701
Tālrunis: 26408655
e-pasts: muzejs@lvai.lv
Kontaktpersona: Inese Šinta
Darbības joma: augļkopība, tūrisms
Mērķa grupa: Dobeles novada iedzīvotāji

Biedrība "Vīnkalni"

Dibināta: 2009.
Adrese: "Ziedugravas" 5 - 19, Naudītes pag., Dobeles novads, LV - 3724
Tālrunis: 63729109
e-pasts: naudiite@inbox.lv
Kontaktpersona: I. Jākabsone
Darbības joma: Dažāda
Mērķa grupa: Bezdarbnieki, pirmspensijas sievietes

Dobeles vēstures biedrība

Dibināta: 2007.
Adrese: Brīvības ielā 7, Dobele, LV - 3701
Tālrunis: 63721309
e-pasts: blumadace@inbox.lv
Kontaktpersona: Dace Blūma
Darbības joma: Vēsture
Mērķa grupa: Dobeles novada iedzīvotāji

Pensionāru biedrība „Strautiņš”

Dibināta: 2006.
Adrese: Priežu iela 24 - 18, Gardene, Auru pagasts, Dobeles novads, LV - 3701
Tālrunis: 29426919
Kontaktpersona: Mirdza Jurjāne
Darbības joma: Dažāda
Mērķa grupa: pensionāri

Biedrība „Šaušanas sporta klubs Dobele”

Dibināta: 2008.
Adrese: E.Francmaņa iela 5,Dobele, LV - 3701
Tālrunis: 63723152 ; 29153355
e-pasts: vilnis67@inbox.lv
Kontaktpersona: Vilnis Celmiņš
Darbības joma: izglītība un sports

Biedrība "Ar Dieveri dancot gāju"

Dibināta: 2010.
Adrese: Robežu iela 16, Dobele, Dobeles nov., LV-3701
Tālrunis: 26139163
e-pasts: kalnina.evija@gmail.com
http://dkdieveris.blogspot.com
Kontaktpersona: Evija Kalniņa
Darbības joma: kultūras, izglītības, vides un sociālā sfēra
Mērķa grupa: novada iedzīvotāji

Dobeles Diabēta biedrība

Dibināta: 2006.
Adrese: Brīvības iela 3, Dobele, Dobeles nov., LV-3701
Tālrunis: 26015436, 63722857
e-pasts: dobelediabets@inbox.lv
Kontaktpersona: Valentīna Baumane

Biedrība "Četrkājainie draugi"

Dibināta: 2013.
Juridiskā adrese: Meža prospekts 4 dz.64, Dobele, LV-3701
Tālrunis: 26303028 ; 29679464
e-pasts:  cetrkajainie.draugi@inbox.lv 
Kontaktpersona: Pārsla Straume; Inese Āboliņa
Darbības joma: dzīvnieku aizsardzība, bezsaimnieka kaķu ķeršana un nogādāšana sterilizācijas nodrošināšanai un palīdzēt pamestiem un vardarbībā cietušiem dzīvniekiem

Apguldes "modināšanas" biedrība "Junda"

Dibināta: 2012.
Juridiskā adrese: Dārza iela 1 - 16, Apgulde, Naudītes pag., Dobeles nov., LV-3724
Tālrunis: 26335034
e-pasts:  baibapole@inbox.lv 
Kontaktpersona: Baiba Pole
Darbības joma: kultūras un dzīves kvalitātes uzlabošana Apguldē

Zebrenes sieviešu biedrība "Dīva"

Dibināta: 2007.
Juridiskā adrese: "Palejas", Zebrenes pag., Dobeles nov., LV-3731
Tālrunis: 63729651, 26166409
e-pasts:  zebrene@dobele.lv 
Kontaktpersona: Vaira Kreivaite
Darbības joma: Celt lauku sievietes pašapziņu, koordinēt sieviešu radošo spēju izkopšanu un jauno zināšanu ieguvi, sekmēt bērnu tiesību ievērošanu un ģimenes kā sabiedrības pamatšūnas stabilitātes veicināšanu.

Ezotērikas interesentu biedrība "Ceļš"

Dibināta: 2010.
Juridiskā adrese: Brīvības iela 7, Dobele, LV-3701
Tālrunis: 29117119
e-pasts: 
Kontaktpersona: Ināra Barkova
Darbības joma:

Biedrība "Četri laimes pakavi"

Dibināta: 2013.
Adrese: Dobeles novads, Dobeles pagasts, "Jaunļobas", LV-3701
Tālrunis: 26544007
e-pasts: lakija7@inbox.lv 
Kontaktpersona: Anita Gabranova
Darbības joma: Aktīvā atpūta un sports