?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Nolikumi

Dobeles novada pašvaldības komisija finansiālā atbalsta piešķiršanai sporta nozarē Nolikums

Priekšsēdētājs: Edgars Gaigalis, Dobeles novada domes deputāts
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Sintija Liekniņa, Dobeles novada domes deputāte
Komisijas locekļi:
Linda Karloviča, Dobeles novada domes deputāte, Dobeles novada Sporta  pārvaldes vadītāja;
Kristīne Ūdre, Dobeles novada pašvaldības administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja;
Guntis Strazdiņš, Dobeles novada Sporta pārvaldes sporta metodiķis.