?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Nekustamais īpašums

Dobeles novada pašvaldības iznomātās zemes uz 2020. gada 1. decembri.

Dobeles novada pašvaldības iznomātās telpas, būves uz 2020. gada 1. decembri.

Dobeles novada pašvaldības nedzīvojamās telpas un zeme, uz kuru var pieteikt nomas tiesības (Informācija atjaunota 11.11.2021)

  • Dobeles novada pašvaldības nedzīvojamās telpas, uz kurām var pieteikt nomas tiesības

Auru pagastā:

Skolas iela 8, Auri, ēkas kadastra apzīmējums 46460080255001, platība 55,5 m2

  • Dobeles novada pašvaldības zemes, uz kurām var pieteikt nomas tiesības

Dobeles pilsētā:

Elektrības iela 4, kadastra numurs 46010098502, platība 0,8765 ha;

Lauku iela 25B, kadastra numurs 46010040008, platība 7,6249 ha;

Lauku iela 27, kadastra numurs 46010044418, platība 2,5307 ha.

Auru pagastā:

Jaunzemnieki 4, kadastra apzīmējums 46460120020, platība 0,057 ha,

Jaunzemnieki 23, kadastra apzīmējums 46460120038, platība 0,05 ha,

Jaunzemnieki 66, kadastra apzīmējums 46460120081, platība 0,056 ha,

Jaunzemnieki 78, kadastra apzīmējums 46460120091, platība 0,0505 ha,

Jaunzemnieki 222, kadastra apzīmējums 46460120229, platība 0,06 ha,

Jaunzemnieki 238, kadastra apzīmējums 46460120245, platība 0,061 ha,

Jaunzemnieki 239, kadastra apzīmējums 46460120246, platība 0,061 ha,

Jaunzemnieki 240, kadastra apzīmējums 46460120247, platība 0,056 ha,

Jaunzemnieki 287, kadastra apzīmējums 46460120294, platība 0,06 ha,

Jaunzemnieki 311, kadastra apzīmējums 46460120316, platība 0,062 ha,

Jaunzemnieki 314, kadastra apzīmējums 46460120319, platība 0,062 ha,

Jaunzemnieki 318, kadastra apzīmējums 46460120323, platība 0,037 ha,

Jaunzemnieki 319, kadastra apzīmējums 46460120324, platība 0,06 ha,

Jaunzemnieki 337, kadastra apzīmējums 46460120342, platība 0,057 ha,

Jaunzemnieki 338, kadastra apzīmējums 46460120343, platība 0,057 ha,

Jaunzemnieki 348, kadastra apzīmējums 46460120353, platība 0,06 ha,

Jaunzemnieki 366, kadastra apzīmējums 46460120372, platība 0,138 ha,

Jaunzemnieki 372, kadastra apzīmējums 46460120378, platība 0,053 ha,

Jaunzemnieki 388, kadastra apzīmējums 46460120393, platība 0,058 ha,

Jaunzemnieki 393, kadastra apzīmējums 46460120398, platība 0,059 ha,

Jaunzemnieki 395, kadastra apzīmējums 46460120400, platība 0,061 ha,

Jaunzemnieki 397, kadastra apzīmējums 46460120402, platība 0,058 ha,

Jaunzemnieki 409, kadastra apzīmējums 46460120414, platība 0,068 ha,

Jaunzemnieki 412, kadastra apzīmējums 46460120417, platība 0,062 ha,

Jaunzemnieki 421, kadastra apzīmējums 46460120426, platība 0,06 ha,

Jaunzemnieki 435A, kadastra apzīmējums 46460120441, platība 0,06 ha,

Jaunzemnieki 441, kadastra apzīmējums 46460120447, platība 0,046 ha,

Jaunzemnieki 448, kadastra apzīmējums 46460120454, platība 0,06 ha,

Jaunzemnieki 456, kadastra apzīmējums 46460120462, platība 0,06 ha,

Jaunzemnieki 457, kadastra apzīmējums 46460120463, platība 0,06 ha,

Jaunzemnieki 461, kadastra apzīmējums 46460120467, platība 0,06 ha,

Jaunzemnieki 466, kadastra apzīmējums 46460120472, platība 0,06 ha,

Jaunzemnieki 479, kadastra apzīmējums 46460120485, platība 0,06 ha,

Jaunzemnieki 503, kadastra apzīmējums 46460120509, platība 0,06 ha,

Jaunzemnieki 510, kadastra apzīmējums 46460120516, platība  0,0382 ha,

Jaunzemnieki 510A, kadastra apzīmējums 46460120517, platība  0,06 ha,

Jaunzemnieki 512, kadastra apzīmējums 46460120519, platība 0,06 ha,

Jaunzemnieki 524, kadastra apzīmējums 46460120531, platība 0,06 ha,

Jaunzemnieki 526, kadastra apzīmējums 46460120533, platība 0,08 ha,

Jaunzemnieki 529, kadastra apzīmējums 46460120536, platība 0,06 ha,

Jaunzemnieki 530, kadastra apzīmējums 46460120537, platība 0,06 ha,

Jaunzemnieki 532, kadastra apzīmējums 46460120539, platība 0,06 ha,

Jaunzemnieki 533, kadastra apzīmējums 46460120540, platība 0,06 ha,

Jaunzemnieki 554, kadastra apzīmējums 46460120561, platība 0,06 ha,

Jaunzemnieki 555, kadastra apzīmējums 46460120562, platība 0,06 ha,

Jaunzemnieki 570, kadastra apzīmējums 46460120577, platība 0,06 ha,

Jaunzemnieki 580, kadastra apzīmējums 46460120585, platība 0,06 ha,

Jaunzemnieki 581, kadastra apzīmējums 46460120586, platība 0,058 ha,

Jaunzemnieki 582, kadastra apzīmējums 46460120587, platība 0,038 ha,

Veczemnieki 246, kadastra apzīmējums 46460110259, platība 0,048 ha,

Veczemnieki 281, kadastra apzīmējums 46460110290, platība 0,054 ha,

Starp Liepkalniem un Dimantiem, kadastra apzīmējums 46460030139, platība 0,1 ha,

Lāses 1, kadastra apzīmējums 46460080341, platība 0,1342 ha,

Segliņi, kadastra apzīmējums 46460080397, platība 0,1357 ha,

Naktsvējiņi, kadastra apzīmējums 46460080398, platība 0,06 ha,

Stari, kadastra apzīmējums 46460100080, platība 1,2 ha,

Gailīši, kadastra apzīmējums 46460100135, platība 0,7664 ha,

Čugas, kadastra apzīmējums 46460100244, platība 1,197 ha,

Upes iela 2-21 augļu dārzs, kadastra apzīmējums 46460100266, platība 0,0755 ha,

Auderi, kadastra apzīmējums 46460100169, platība 1,5 ha,

Auderi 1, kadastra apzīmējums 46460100209, platība 1,2744 ha,

Radziņi, kadastra apzīmējums 46460100267, platība 0,5256 ha,

Dzīles, kadastra apzīmējums 46460100306, platība 0,225 ha,

Rūtas iela 1, kadastra apzīmējums 46460010025, platība 4,2 ha.

Krimūnu pagastā:

Pokaiņi Nr.449, kadastra apzīmējums 46720090449, platība 0,06 ha,

Krimūnu palīgsaimniecības, kadastra apzīmējums 46720050186, platība 0,70 ha,

Krimūnu palīgsaimniecības, kadastra apzīmējums 46720050188, platība 0,05 ha,

Smildziņi, kadastra apzīmējums 46720050214, platība 0,16 ha,

Krimūnu palīgsaimniecības, kadastra apzīmējums 46720050257, platība 0,1711 ha,

Krimūnu palīgsaimniecības, kadastra apzīmējums 46720050297, platība 0,03 ha,

Akāciju palīgsaimniecības, kadastra apzīmējums 46720060142, platība 0,07 ha,

Astrīdas, kadastra apzīmējums 46720070103, platība 0,3 ha.

Naudītes pagastā:

Jaunsesava 1, kadastra apzīmējums 46800020088, platība 0,23 ha,

Jaunsesavas 13\19, kadastra apzīmējums 46800020098, platība 0,7576 ha,

Birzīši, kadastra apzīmējums 46800020161, platība 0,2 ha,

Pagasta Lielkursīši, kadastra apzīmējums 46800020168, platība 0,94 ha,

Senlejas, kadastra apzīmējums 46800030232, platība 1,05 ha.

Penkules pagastā:

Eglītes, kadastra apzīmējums 46840070078, platība 1,44 ha.

  • Dobeles novada pašvaldības nedzīvojamās telpas, uz kurām var pieteikt nomas tiesības (informācija atjaunota 10.09​.2021.)

Dobeles pagasts, ”Lediņi”, iznomā ēku 31,2 kv.m. un zemi, kadastra apzīmējums 46600050098, platība 0,1135 ha;

Annenieku pagasts, Kaķenieki, Draudzības iela 1A, iznomā ēku 228,8 kv.m, kadastra apzīmējums 46420010160001.

  • Dobeles novada pašvaldības lauksaimniecībā izmantojamās zemes, uz kurām var pieteikt nomas tiesības

Dobeles pagastā:

Galenieki 1, kadastra apzīmējums 46600060001, platība 0,064 ha,

Galenieki 2, kadastra apzīmējums 46600060002, platība 0,053 ha,

Galenieki 3, kadastra apzīmējums 46600060003, platība 0,064 ha,

Galenieki 5, kadastra apzīmējums 46600060003, platība 0,046 ha,

Galenieki 7, kadastra apzīmējums 46600060007, platība 0,077 ha,

Galenieki  9, kadastra apzīmējums 46600060009, platība 0,057 ha,

Galenieki  11, kadastra apzīmējums 46600060011, platība 0,0402 ha,

Galenieki  12, kadastra apzīmējums 46600060012, platība 0,057 ha,

Galenieki  13, kadastra apzīmējums 46600060013, platība 0,062 ha,

Galenieki  14, kadastra apzīmējums 46600060014, platība 0,035 ha,

Galenieki 19, kadastra apzīmējums 46600060019, platība 0,056 ha,

 Galenieki  23, kadastra apzīmējums 46600060023, platība 0,024 ha,

Galenieki  33, kadastra apzīmējums 46600060033, platība 0,046 ha,

Galenieki 48, kadastra apzīmējums 46600060048, platība 0,05 ha,

Galenieki 49, kadastra apzīmējums 46600060049, platība 0,038 ha,

Galenieki 50, kadastra apzīmējums 46600060050, platība 0,038 ha,

Galenieki 53, kadastra apzīmējums 46600060035, platība 0,1129 ha,

Galenieki 82, kadastra apzīmējums 46600060082, platība 0,066 ha,

Galenieki 83, kadastra apzīmējums 46600060083, platība 0,051 ha,

Galenieki 88, kadastra apzīmējums 46600060088, platība 0,025 ha,

Galenieki 89, kadastra apzīmējums 46600060089, platība 0,06 ha,

Galenieki 91, kadastra apzīmējums 46600060091, platība 0,025 ha,

Galenieki 92, kadastra apzīmējums 46600060092, platība 0,025 ha,

Galenieki 93, kadastra apzīmējums 46600060093, platība 0,025 ha,

Galenieki 95, kadastra apzīmējums 46600060095, platība 0,0642 ha,

Galenieki 96, kadastra apzīmējums 46600060096, platība 0,0258 ha,

Galenieki 97, kadastra apzīmējums 46600060097, platība 0,025 ha,

Galenieki 102, kadastra apzīmējums 46600060102, platība 0,038 ha,

Galenieki 118, kadastra apzīmējums 46600060118, platība 0,048 ha,

Galenieki 119, kadastra apzīmējums 46600060119, platība 0,053 ha,

Galenieki 121, kadastra apzīmējums 46600060121, platība 0,025 ha,

Galenieki 123, kadastra apzīmējums 46600060123, platība 0,025 ha,

Galenieki 129, kadastra apzīmējums 46600060121, platība 0,0248 ha,

Galenieki 131, kadastra apzīmējums 46600060131, platība 0,05 ha,

Galenieki 132, kadastra apzīmējums 46600060132, platība 0,025 ha,

Galenieki 134, kadastra apzīmējums 46600060134, platība 0,05 ha,

Galenieki 133, kadastra apzīmējums 46600060133, platība 0,25 ha,

Galenieki 136, kadastra apzīmējums 46600060136, platība 0,048 ha,

Galenieki 140, kadastra apzīmējums 46600060140, platība 0,05 ha,

Galenieki 142, kadastra apzīmējums 46600060142, platība 0,0196 ha,

Galenieki 147, kadastra apzīmējums 46600060147, platība 0,046 ha,

Galenieki 159, kadastra apzīmējums 46600060159, platība 0,048 ha,

Galenieki 162, kadastra apzīmējums 46600060162, platība 0,05 ha,

Galenieki 163, kadastra apzīmējums 46600060163, platība 0,025 ha,

Galenieki 164, kadastra apzīmējums 46600060164, platība 0,026 ha,

Galenieki 170, kadastra apzīmējums 46600060170, platība 0,05 ha,

Galenieki 173, kadastra apzīmējums 46600060173, platība 0,0583 ha,

Galenieki 179, kadastra apzīmējums 46600060050, platība 0,05 ha,

Galenieki 182, kadastra apzīmējums 46600060182, platība 0,025 ha,

Galenieki 183, kadastra apzīmējums 46600060185, platība 0,02 ha,

Galenieki 185, kadastra apzīmējums 46600060185, platība 0,0299 ha,

Galenieki 189, kadastra apzīmējums 46600060189, platība 0,05 ha,

Galenieki 192, kadastra apzīmējums 46600060192, platība 0,05 ha,

Galenieki 193, kadastra apzīmējums 46600060193, platība 0,0118 ha,

Galenieki 194, kadastra apzīmējums 46600060194, platība 0,01 ha,

Galenieki 195, kadastra apzīmējums 46600060195, platība 0,025 ha,

Galenieki 196, kadastra apzīmējums 46600060196, platība 0,025 ha,

Galenieki 207, kadastra apzīmējums 46600060207, platība 0,05 ha,

Galenieki 209, kadastra apzīmējums 46600060209, platība 0,05 ha,

Galenieki 217, kadastra apzīmējums 46600060217, platība 0,027 ha,

Galenieki 219, kadastra apzīmējums 46600060219, platība 0,03 ha,

Zeme pie Plūmēm, kadastra apzīmējums 46600010370, platība 0,20 ha,

Maliņas, kadastra apzīmējums 46600010374, platība 1,17 ha

Topinambūri, kadastra apzīmējums 46600050065, (daļa ) platība 2,30 ha,

Lejasstrazdu mazdārziņi, kadastra apzīmējums 46600050075, (daļa) platība 0,11 ha,

Lejasstrazdu mazdārziņi, kadastra apzīmējums 46600050075, (daļa) platība 0,05 ha,

Lejasstrazdu mazdārziņi, kadastra apzīmējums 46600050075, (daļa) platība 0,05 ha,

Lejasstrazdu mazdārziņi, kadastra apzīmējums 46600050075, (daļa) platība 0,06 ha,

Lejasstrazdu mazdārziņi, kadastra apzīmējums 46600050075, (daļa) platība 0,02 ha,

Lejasstrazdu mazdārziņi, kadastra apzīmējums 46600050075, (daļa) platība 0,02 ha,

Lejasstrazdu mazdārziņi, kadastra apzīmējums 46600050075, (daļa) platība 0,02 ha,

Lejasstrazdu mazdārziņi, kadastra apzīmējums 46600050075, (daļa) platība 0,05 ha,

Lejasstrazdu mazdārziņi, kadastra apzīmējums 46600050075, (daļa) platība 0,04 ha,

Lejasstrazdu mazdārziņi, kadastra apzīmējums 46600050075, (daļa) platība 0,04 ha

Bērzes pagastā:

Niedraines, kadastra apzīmējums 46520050298, (daļa) platība 0,48 ha,

Niedraines, kadastra apzīmējums 46520050298, (daļa) platība 0,24 ha,

Niedraines, kadastra apzīmējums 46520050298, (daļa) platība 0,16 ha,

Niedraines, kadastra apzīmējums 46520050298, (daļa) platība 0,12 ha,

Jaunpauguri, kadastra apzīmējums 46520050506, (daļa) platība 0,06 ha,

Jaunpauguri, kadastra apzīmējums 46520050506, (daļa) platība 0,04 ha,

Jaunpauguri, kadastra apzīmējums 46520050506, (daļa) platība 0,06 ha,

Jaunpauguri, kadastra apzīmējums 46520050506, (daļa) platība 0,15 ha,

Jaunpauguri, kadastra apzīmējums 46520050506, (daļa) platība 0,06 ha,

Jaunpauguri, kadastra apzīmējums 46520050506, (daļa) platība 0,90 ha,

Segliņi, kadastra apzīmējums 46520060096, (daļa) platība 0,04 ha,

Segliņi, kadastra apzīmējums 46520060096, (daļa) platība 0,04 ha,

Segliņi, kadastra apzīmējums 46520060096, (daļa) platība 0,05 ha,

Segliņi, kadastra apzīmējums 46520060096, (daļa) platība 0,08 ha,

Segliņi, kadastra apzīmējums 46520060096, (daļa) platība 0,05 ha,

Grantiņi, kadastra apzīmējums 46520050272, platība 2,72 ha.

Annenieku pagastā:

Pie Upes ielas 5, kadastra apzīmējums 46420010275, (daļa) platība 0,01 ha,

Pie Upes ielas 5, kadastra apzīmējums 46420010275, (daļa) platība 0,01 ha,

Pie Upes ielas 5, kadastra apzīmējums 46420010275, (daļa) platība 0,01 ha,

Maliņas, kadastra apzīmējums 46420010828, (daļa) platība 0,40 ha,

Pašvaldības dārziņi, kadastra apzīmējums 46420010285, (daļa) platība 2,40 ha.

Zebrenes pagastā:

Katrīnas, kadastra apzīmējums 46980010161, platība 0,80 ha,

Metāllūžņu laukums, kadastra apzīmējums 46980040153, platība 1,85 ha,

Aiz Rūķīšiem, kadastra apzīmējums 46980040426, platība 1,145 ha,

Berki, kadastra apzīmējums 46980030067,(daļa) platība 0,83 ha,

Pagasts pie Veldrēm, kadastra apzīmējums 46980040136, platība 0,80 ha,

Pagasts starp Auzām un Auzēniem, kadastra apzīmējums 46980040219, platība 0,86 ha,

Jaunzemji, kadastra apzīmējums 46980040060, (daļa) platība 1,0 ha.

Jaunbērzes pagastā:

Ceriņu iela 6, kadastra apzīmējums 46680030710, (daļa) platība 0,02 ha,

Ceriņu iela 6, kadastra apzīmējums 46680030710, (daļa) platība 0,02 ha,

Ceriņu iela 6, kadastra apzīmējums 46680030710, (daļa) platība 0,02 ha,

Ceriņu iela 6, kadastra apzīmējums 46680030710, (daļa) platība 0,04 ha,

Saknes, kadastra apzīmējums 46680030211, (daļa) platība 0,04 ha,

Saknes, kadastra apzīmējums 46680030211, (daļa) platība 0,04 ha,

Maišeļi, kadastra apzīmējums 46680030202, (daļa) platība 1,23 ha.

Bikstu pagastā:

Bērzi, kadastra apzīmējums 46540030077, (daļa) platība 0,04 ha.