?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Nekustamais īpašums

Dobeles novada pašvaldības iznomātās zemes uz 2020. gada 1. decembri.

Dobeles novada pašvaldības iznomātās telpas, būves uz 2020. gada 1. decembri.

Dobeles novada pašvaldības nedzīvojamās telpas un zeme, uz kuru var pieteikt nomas tiesības (Informācija atjaunota 08.07.2021):

Dobeles novada pašvaldības zemes, uz kurām var pieteikt nomas tiesības:

Auru pagastā:

Jaunzemnieki 4, kadastra apzīmējums 46460120020, platība 0,057 ha,

Jaunzemnieki 23, kadastra apzīmējums 46460120038, platība 0,05 ha,

Jaunzemnieki 66, kadastra apzīmējums 46460120081, platība 0,056 ha,

Jaunzemnieki 78, kadastra apzīmējums 46460120091, platība 0,0505 ha,

Jaunzemnieki 210, kadastra apzīmējums 46460120216, platība 0,06 ha,

Jaunzemnieki 222, kadastra apzīmējums 46460120229, platība 0,06 ha,

Jaunzemnieki 238, kadastra apzīmējums 46460120245, platība 0,061 ha,

Jaunzemnieki 239, kadastra apzīmējums 46460120246, platība 0,061 ha,

Jaunzemnieki 240, kadastra apzīmējums 46460120247, platība 0,056 ha,

Jaunzemnieki 244, kadastra apzīmējums 46460120251, platība 0,059 ha,

Jaunzemnieki 245, kadastra apzīmējums 46460120252, platība 0,059 ha,

Jaunzemnieki 287, kadastra apzīmējums 46460120294, platība 0,06 ha,

Jaunzemnieki 311, kadastra apzīmējums 46460120316, platība 0,062 ha,

Jaunzemnieki 314, kadastra apzīmējums 46460120319, platība 0,062 ha,

Jaunzemnieki 318, kadastra apzīmējums 46460120323, platība 0,037 ha,

Jaunzemnieki 319, kadastra apzīmējums 46460120324, platība 0,06 ha,

Jaunzemnieki 322, kadastra apzīmējums 46460120327, platība 0,059 ha,

Jaunzemnieki 345, kadastra apzīmējums 46460120350, platība 0,065 ha,

Jaunzemnieki 347, kadastra apzīmējums 46460120352, platība 0,077 ha,

Jaunzemnieki 353, kadastra apzīmējums 46460120358, platība 0,06 ha,

Jaunzemnieki 354, kadastra apzīmējums 46460120359, platība 0,06 ha,

Jaunzemnieki 355, kadastra apzīmējums 46460120360, platība 0,056 ha,

Jaunzemnieki 366, kadastra apzīmējums 46460120372, platība 0,138 ha,

Jaunzemnieki 372, kadastra apzīmējums 46460120378, platība 0,053 ha,

Jaunzemnieki 388, kadastra apzīmējums 46460120393, platība 0,058 ha,

Jaunzemnieki 393, kadastra apzīmējums 46460120398, platība 0,059 ha,

Jaunzemnieki 395, kadastra apzīmējums 46460120400, platība 0,061 ha,

Jaunzemnieki 397, kadastra apzīmējums 46460120402, platība 0,058 ha,

Jaunzemnieki 409, kadastra apzīmējums 46460120414, platība 0,068 ha,

Jaunzemnieki 412, kadastra apzīmējums 46460120417, platība 0,062 ha,

Jaunzemnieki 421, kadastra apzīmējums 46460120426, platība 0,06 ha,

Jaunzemnieki 435A, kadastra apzīmējums 46460120441, platība 0,06 ha,

Jaunzemnieki 438, kadastra apzīmējums 46460120444, platība 0,063 ha,

Jaunzemnieki 441, kadastra apzīmējums 46460120447, platība 0,046 ha,

Jaunzemnieki 442, kadastra apzīmējums 46460120448, platība 0,06 ha,

Jaunzemnieki 456, kadastra apzīmējums 46460120462, platība 0,06 ha,

Jaunzemnieki 457, kadastra apzīmējums 46460120463, platība 0,06 ha,

Jaunzemnieki 461, kadastra apzīmējums 46460120467, platība 0,06 ha,

Jaunzemnieki 479, kadastra apzīmējums 46460120485, platība 0,06 ha,

Jaunzemnieki 503, kadastra apzīmējums 46460120509, platība 0,06 ha,

Jaunzemnieki 510, kadastra apzīmējums 46460120516, platība  0,0382 ha,

Jaunzemnieki 510A, kadastra apzīmējums 46460120517, platība  0,06 ha,

Jaunzemnieki 512, kadastra apzīmējums 46460120519, platība 0,06 ha,

Jaunzemnieki 524, kadastra apzīmējums 46460120531, platība 0,06 ha,

Jaunzemnieki 526, kadastra apzīmējums 46460120533, platība 0,08 ha,

Jaunzemnieki 529, kadastra apzīmējums 46460120536, platība 0,06 ha,

Jaunzemnieki 530, kadastra apzīmējums 46460120537, platība 0,06 ha,

Jaunzemnieki 532, kadastra apzīmējums 46460120539, platība 0,06 ha,

Jaunzemnieki 533, kadastra apzīmējums 46460120540, platība 0,06 ha,

Jaunzemnieki 544, kadastra apzīmējums 46460120551, platība 0,06 ha,

Jaunzemnieki 554, kadastra apzīmējums 46460120561, platība 0,06 ha,

Jaunzemnieki 555, kadastra apzīmējums 46460120562, platība 0,06 ha,

Jaunzemnieki 570, kadastra apzīmējums 46460120577, platība 0,06 ha,

Jaunzemnieki 580, kadastra apzīmējums 46460120585, platība 0,06 ha,

Jaunzemnieki 581, kadastra apzīmējums 46460120586, platība 0,058 ha,

Jaunzemnieki 582, kadastra apzīmējums 46460120587, platība 0,038 ha,

Veczemnieki 246, kadastra apzīmējums 46460110259, platība 0,048 ha,

Starp Liepkalniem un Dimantiem, kadastra apzīmējums 46460030139, platība 0,1 ha,

Lāses 1, kadastra apzīmējums 46460080341, platība 0,1342 ha,

Segliņi, kadastra apzīmējums 46460080397, platība 0,1357 ha,

Sīkumiņi, kadastra apzīmējums 46460080429, platība 0,12 ha,

Stari, kadastra apzīmējums 46460100080, platība 1,2 ha,

Gailīši, kadastra apzīmējums 46460100135, platība 0,7664 ha,

Upes iela 2-21 augļu dārzs, kadastra apzīmējums 46460100266, platība 0,0755 ha,

Auderi, kadastra apzīmējums 46460100169, platība 1,5 ha,

Auderi 1, kadastra apzīmējums 46460100209, platība 1,2744 ha,

Radziņi, kadastra apzīmējums 46460100267, platība 0,5256 ha,

Dzīles, kadastra apzīmējums 46460100306, platība 0,245 ha,

Rūtas iela 1, kadastra apzīmējums 46460010025, platība 4,2 ha.

Krimūnu pagastā:

Pokaiņi Nr.449, kadastra apzīmējums 46720090449, platība 0,06 ha,

Krimūnu palīgsaimniecības, kadastra apzīmējums 46720050186, platība 0,55 ha,

Krimūnu palīgsaimniecības, kadastra apzīmējums 46720050188, platība 0,05 ha,

Smildziņi, kadastra apzīmējums 46720050214, platība 0,16 ha,

Krimūnu palīgsaimniecības, kadastra apzīmējums 46720050257, platība 0,1711 ha,

Krimūnu palīgsaimniecības, kadastra apzīmējums 46720050297, platība 0,03 ha,

Akāciju palīgsaimniecības, kadastra apzīmējums 46720060142, platība 0,07 ha,

Astrīdas, kadastra apzīmējums 46720070103, platība 0,3 ha.

Naudītes pagastā:

Jaunsesavas 13\19, kadastra apzīmējums 46800020098, platība 0,7576 ha,

Birzīši, kadastra apzīmējums 46800020161, platība 0,2 ha,

Pagasta Lielkursīši, kadastra apzīmējums 46800020168, platība 1,84 ha,

Naudītes ūdenskrātuve, kadastra apzīmējums 46800030157, platība 0,7 ha,

Jaundēliņi, kadastra apzīmējums 46800030177, platība 1,55 ha,

Senlejas, kadastra apzīmējums 46800030232, platība 1,77 ha,

Melderi, kadastra apzīmējums 46800050056, platība 1,67 ha.

Penkules pagastā:

Eglienes, kadastra apzīmējums 46840020024, platība 1,2 ha,

Aucenieki, kadastra apzīmējums 46840020030, platība 2,8 ha,

Līcīši, kadastra apzīmējums 46840030021, platība  0,1 ha,

Eglītes, kadastra apzīmējums 46840070078, platība 1,44 ha,

Klētnieki, kadastra apzīmējums 46840070094, platība 1,6405 ha.            

Dobeles novada pašvaldības nedzīvojamās telpas, uz kurām var pieteikt nomas tiesības (informācija atjaunota 31.03​.2020):

Dobeles pagasts, ”Lediņi”, iznomā ēku 31,2 kv.m. un zemi, kadastra apzīmējums 46600050098, platība 0,1135 ha;

Annenieku pagasts, Kaķenieki, Draudzības iela 1A, iznomā ēku 228,8 kv.m, kadastra apzīmējums 46420010160001.

Dobeles novada pašvaldības lauksaimniecībā izmantojamās zemes, uz kurām var pieteikt nomas tiesības:

Dobeles pagastā:

Galenieki 1, kadastra apzīmējums 46600060001, platība 0,064 ha,

Galenieki  9, kadastra apzīmējums 46600060009, platība 0,057 ha,

Galenieki 102, kadastra apzīmējums 46600060102, platība 0,038 ha,

Galenieki 121, kadastra apzīmējums 46600060121, platība 0,025 ha,

Galenieki 132, kadastra apzīmējums 46600060132, platība 0,025 ha,

Galenieki 134, kadastra apzīmējums 46600060134, platība 0,05 ha,

Galenieki 137, kadastra apzīmējums 46600060137, platība 0,0793 ha,

Galenieki 138, kadastra apzīmējums 46600060138, platība 0,05 ha,

Galenieki 139, kadastra apzīmējums 46600060139, platība 0,025 ha,

Galenieki 141, kadastra apzīmējums 46600060141, platība 0,025 ha,

Galenieki 143, kadastra apzīmējums 46600060143, platība 0,05 ha,

Galenieki 159, kadastra apzīmējums 46600060159, platība 0,048 ha,

Galenieki 162, kadastra apzīmējums 46600060162, platība 0,05 ha,

Galenieki 167, kadastra apzīmējums 46600060167, platība 0,025 ha,

Galenieki 173, kadastra apzīmējums 46600060173, platība 0,0583 ha,

Galenieki 174, kadastra apzīmējums 46600060174, platība 0,05 ha,

Galenieki 182, kadastra apzīmējums 46600060182, platība 0,025 ha,

Galenieki 185, kadastra apzīmējums 46600060185, platība 0,0299 ha,

Galenieki 19, kadastra apzīmējums 46600060019, platība 0,056 ha,

Galenieki 190, kadastra apzīmējums 46600060190, platība 0,03 ha,

Galenieki 191, kadastra apzīmējums 46600060191, platība 0,0265 ha,

Galenieki 192, kadastra apzīmējums 46600060192, platība 0,05 ha,

Galenieki 193, kadastra apzīmējums 46600060193, platība 0,0118 ha,

Galenieki 195, kadastra apzīmējums 46600060195, platība 0,025 ha,

Galenieki 197, kadastra apzīmējums 46600060197, platība 0,05 ha,

Galenieki 207, kadastra apzīmējums 46600060207, platība 0,05 ha,

Galenieki 209, kadastra apzīmējums 46600060209, platība 0,05 ha,

Galenieki 216, kadastra apzīmējums 46600060216, platība 0,025 ha,

Galenieki 48, kadastra apzīmējums 46600060048, platība 0,05 ha,

Galenieki 49, kadastra apzīmējums 46600060049, platība 0,038 ha,

Galenieki 5, kadastra apzīmējums 46600060005, platība 0,046 ha,

Galenieki 53, kadastra apzīmējums 46600060035, platība 0,1129 ha,

Galenieki 82, kadastra apzīmējums 46600060082, platība 0,066 ha,

Galenieki 83, kadastra apzīmējums 46600060083, platība 0,051 ha,

Galenieki 88, kadastra apzīmējums 46600060088, platība 0,025 ha,

Galenieki 89, kadastra apzīmējums 46600060089, platība 0,06 ha,

Galenieki 91, kadastra apzīmējums 46600060091, platība 0,025 ha,

Galenieki 93, kadastra apzīmējums 46600060093, platība 0,025 ha,

Galenieki 95, kadastra apzīmējums 46600060095, platība 0,0642 ha,

Galenieki 96, kadastra apzīmējums 46600060096, platība 0,0258 ha,

Galenieki 97, kadastra apzīmējums 46600060097, platība 0,025 ha,

Zeme pie Plūmēm, kadastra apzīmējums 46600010370, platība 0,20 ha,

Zeme pie Magonēm, kadastra apzīmējums 46600050072, (daļa ) platība 0,6 ha,

Topinambūri, kadastra apzīmējums 46600050065, (daļa ) platība 2,30 ha,

Lejasstrazdu mazdārziņi, kadastra apzīmējums 46600050075, (daļa) platība 0,11 ha,

Lejasstrazdu mazdārziņi, kadastra apzīmējums 46600050075, (daļa) platība 0,05 ha,

Lejasstrazdu mazdārziņi, kadastra apzīmējums 46600050075, (daļa) platība 0,05 ha,

Lejasstrazdu mazdārziņi, kadastra apzīmējums 46600050075, (daļa) platība 0,06 ha,

Lejasstrazdu mazdārziņi, kadastra apzīmējums 46600050075, (daļa) platība 0,02 ha,

Lejasstrazdu mazdārziņi, kadastra apzīmējums 46600050075, (daļa) platība 0,02 ha,

Lejasstrazdu mazdārziņi, kadastra apzīmējums 46600050075, (daļa) platība 0,02 ha,

Lejasstrazdu mazdārziņi, kadastra apzīmējums 46600050075, (daļa) platība 0,05 ha,

Lejasstrazdu mazdārziņi, kadastra apzīmējums 46600050075, (daļa) platība 0,04 ha,

Lejasstrazdu mazdārziņi, kadastra apzīmējums 46600050075, (daļa) platība 0,04 ha.

Bērzes pagastā:

Niedraines, kadastra apzīmējums 46520050298, (daļa) platība 0,90 ha,

Jaunpauguri, kadastra apzīmējums 46520050506, (daļa) platība 0,06 ha,

Jaunpauguri, kadastra apzīmējums 46520050506, (daļa) platība 0,04 ha,

Jaunpauguri, kadastra apzīmējums 46520050506, (daļa) platība 0,06 ha,

Jaunpauguri, kadastra apzīmējums 46520050506, (daļa) platība 0,15 ha,

Jaunpauguri, kadastra apzīmējums 46520050506, (daļa) platība 0,06 ha,

Jaunpauguri, kadastra apzīmējums 46520050506, (daļa) platība 0,40 ha,

Segliņi, kadastra apzīmējums 46520060096, (daļa) platība 0,04 ha,

Segliņi, kadastra apzīmējums 46520060096, (daļa) platība 0,04 ha,

Segliņi, kadastra apzīmējums 46520060096, (daļa) platība 0,05 ha,

Segliņi, kadastra apzīmējums 46520060096, (daļa) platība 0,08 ha,

Segliņi, kadastra apzīmējums 46520060096, (daļa) platība 0,05 ha,

Grantiņi, kadastra apzīmējums 46520050272, platība 2,72 ha,

Bumbieru lauki, kadastra apzīmējums 46520030117,(daļa) platība 1,50 ha.

Annenieku pagastā:

Pie Upes ielas 5, kadastra apzīmējums 46420010275, (daļa) platība 0,01 ha,

Pie Upes ielas 5, kadastra apzīmējums 46420010275, (daļa) platība 0,01 ha,

Pie Upes ielas 5, kadastra apzīmējums 46420010275, (daļa) platība 0,01 ha.

Zebrenes pagastā:

Katrīnas, kadastra apzīmējums 46980010161, platība 0,80 ha,

Metāllūžņu laukums, kadastra apzīmējums 46980040153, platība 1,85 ha,

Aiz Rūķīšiem, kadastra apzīmējums 46980040426, platība 1,145 ha,

Berki, kadastra apzīmējums 46980030067,(daļa) platība 1,10 ha,

Pagasts pie Veldrēm, kadastra apzīmējums 46980040136, platība 0,80 ha,

Mārti, kadastra apzīmējums 46980040166, (daļa) platība 0,80 ha,

Pagasts starp Auzām un Auzēniem, kadastra apzīmējums 46980040219, platība 0,86 ha,

Jaunzemji, kadastra apzīmējums 46980040060, (daļa) platība 1,0 ha.

Jaunbērzes pagastā:

Ceriņu iela 6, kadastra apzīmējums 46680030710, (daļa) platība 0,02 ha,

Ceriņu iela 6, kadastra apzīmējums 46680030710, (daļa) platība 0,02 ha,

Ceriņu iela 6, kadastra apzīmējums 46680030710, (daļa) platība 0,02 ha,

Ceriņu iela 6, kadastra apzīmējums 46680030710, (daļa) platība 0,04 ha,

Saknes, kadastra apzīmējums 46680030211, (daļa) platība 0,04 ha,

Saknes, kadastra apzīmējums 46680030211, (daļa) platība 0,04 ha.

Bikstu pagastā:

Bērzi, kadastra apzīmējums 46540030077, (daļa) platība 0,04 ha.