?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Nekustamais īpašums

Dobeles novada pašvaldības nedzīvojamās telpas un zeme, uz kuru var pieteikt nomas tiesības 

  • Dobeles novada pašvaldības nedzīvojamās telpas, uz kurām var pieteikt nomas tiesības (informācija atjaunota 05.08.2022.)

Dobeles novada pašvaldības nedzīvojamās telpas, uz kurām var pieteikt nomas tiesības:

Auru pagasts Skolas iela 8, Auri, ēkas kadastra apzīmējums 46460080255001, platība 55,5 m2

Dobeles pagasts, ”Lediņi”, iznomā ēku 31,2 kv.m. un zemi, kadastra apzīmējums 46600050098, platība 0,1135 ha;

Annenieku pagasts, Kaķenieki, Draudzības iela 1A, iznomā ēku 228,8 kv.m, kadastra apzīmējums 46420010160001

 

Dobeles novada pašvaldības nedzīvojamās telpas, uz kurām var pieteikt nomas tiesības Auru pagastā:

Skolas iela 8, Auri, ēkas kadastra apzīmējums 46460080255001, platība 55,5 m2

 

Dobeles novada pašvaldības zemes, uz kurām var pieteikt nomas tiesības:

Auru pagastā:

Jaunzemnieki 78, kadastra apzīmējums 46460120091, platība 0,0505 ha,

Jaunzemnieki 222, kadastra apzīmējums 46460120229, platība 0,06 ha,

Jaunzemnieki 311, kadastra apzīmējums 46460120316, platība 0,062 ha,

Jaunzemnieki 314, kadastra apzīmējums 46460120319, platība 0,062 ha,

Jaunzemnieki 318, kadastra apzīmējums 46460120323, platība 0,037 ha,

Jaunzemnieki 319, kadastra apzīmējums 46460120324, platība 0,06 ha,

Jaunzemnieki 337, kadastra apzīmējums 46460120342, platība 0,057 ha,

Jaunzemnieki 345, kadastra apzīmējums 46460120350, platība 0,065 ha,

Jaunzemnieki 347, kadastra apzīmējums 46460120352, platība 0,077 ha,

Jaunzemnieki 353, kadastra apzīmējums 46460120358, platība 0,056 ha,

Jaunzemnieki 354, kadastra apzīmējums 46460120359, platība 0,06 ha,

Jaunzemnieki 355, kadastra apzīmējums 46460120360, platība 0,056 ha,

Jaunzemnieki 372, kadastra apzīmējums 46460120378, platība 0,053 ha,

Jaunzemnieki 388, kadastra apzīmējums 46460120393, platība 0,058 ha,

Jaunzemnieki 393, kadastra apzīmējums 46460120398, platība 0,059 ha,

Jaunzemnieki 395, kadastra apzīmējums 46460120400, platība 0,061 ha,

Jaunzemnieki 397, kadastra apzīmējums 46460120402, platība 0,058 ha,

Jaunzemnieki 412, kadastra apzīmējums 46460120417, platība 0,062 ha,

Jaunzemnieki 421, kadastra apzīmējums 46460120426, platība 0,06 ha,

Jaunzemnieki 435A, kadastra apzīmējums 46460120441, platība 0,06 ha,

Jaunzemnieki 441, kadastra apzīmējums 46460120447, platība 0,046 ha,

Jaunzemnieki 448, kadastra apzīmējums 46460120454, platība 0,06 ha,

Jaunzemnieki 479, kadastra apzīmējums 46460120485, platība 0,06 ha,

Jaunzemnieki 503, kadastra apzīmējums 46460120509, platība 0,06 ha,

Jaunzemnieki 510, kadastra apzīmējums 46460120516, platība  0,0382 ha,

Jaunzemnieki 510A, kadastra apzīmējums 46460120517, platība  0,06 ha,

Jaunzemnieki 512, kadastra apzīmējums 46460120519, platība 0,06 ha,

Jaunzemnieki 570, kadastra apzīmējums 46460120577, platība 0,06 ha,

Jaunzemnieki 580, kadastra apzīmējums 46460120585, platība 0,06 ha,

Jaunzemnieki 581, kadastra apzīmējums 46460120586, platība 0,058 ha,

Jaunzemnieki 582, kadastra apzīmējums 46460120587, platība 0,038 ha,

Starp Liepkalniem un Dimantiem, kadastra apzīmējums 46460030139, platība 0,1 ha,

Lāses 1, kadastra apzīmējums 46460080341, platība 0,1342 ha,

Segliņi, kadastra apzīmējums 46460080397, platība 0,1357 ha,

Naktsvējiņi, kadastra apzīmējums 46460080398, platība 0,06 ha,

Stari, kadastra apzīmējums 46460100080, platība 1,2 ha,

Pauguri, kadastra apzīmējums 46460100137, platība 0,4566 ha,

Āķīši, kadastra apzīmējums 46460100232, platība 2,126 ha,

Upes iela 2-21 augļu dārzs, kadastra apzīmējums 46460100266, platība 0,0755 ha,

Radziņi, kadastra apzīmējums 46460100267, platība 0,4856 ha,

Dzīles, kadastra apzīmējums 46460100306, platība 0,225 ha,

Rūtas iela 1, kadastra apzīmējums 46460010025, platība 4,2 ha.

Annenieku pagastā:

Pie Upes ielas 5, kadastra apzīmējums 46420010275, (daļa) platība 0,01 ha,

Pie Upes ielas 5, kadastra apzīmējums 46420010275, (daļa) platība 0,01 ha,

Pie Upes ielas 5, kadastra apzīmējums 46420010275, (daļa) platība 0,01 ha.

Augstkalnes pagastā:

“Pašvaldības Putni”, kadastra apzīmējums 4644 003 0102  - 1,8 ha

“Pašvaldības putni”, kadastra apzīmējums 4644 006 0048 – 2,5 ha

Bērzes pagastā:

Niedraines, kadastra apzīmējums 46520050298, (daļa) platība 0,24 ha,

 Niedraines, kadastra apzīmējums 46520050298, (daļa) platība 0,16 ha,

Niedraines, kadastra apzīmējums 46520050298, (daļa) platība 0,12 ha,

Jaunpauguri, kadastra apzīmējums 46520050506, (daļa) platība 0,06 ha,

Jaunpauguri, kadastra apzīmējums 46520050506, (daļa) platība 0,04 ha,

Jaunpauguri, kadastra apzīmējums 46520050506, (daļa) platība 0,06 ha,

Jaunpauguri, kadastra apzīmējums 46520050506, (daļa) platība 0,15 ha,

Jaunpauguri, kadastra apzīmējums 46520050506, (daļa) platība 0,06 ha,

Jaunpauguri, kadastra apzīmējums 46520050506, (daļa) platība 0,90 ha,

Segliņi, kadastra apzīmējums 46520060096, (daļa) platība 0,04 ha,

Segliņi, kadastra apzīmējums 46520060096, (daļa) platība 0,05 ha,

Segliņi, kadastra apzīmējums 46520060096, (daļa) platība 0,08 ha,

Grantiņi, kadastra apzīmējums 46520050272, platība 2,72 ha,

Dobeles pagastā:

Galenieki 1, kadastra apzīmējums 46600060001, platība 0,064 ha,

Galenieki 2, kadastra apzīmējums 46600060002, platība 0,053 ha,

Galenieki 3, kadastra apzīmējums 46600060003, platība 0,064 ha,

Galenieki 5, kadastra apzīmējums 46600060005, platība 0,046 ha,

Galenieki 7, kadastra apzīmējums 46600060007, platība 0,077 ha,

Galenieki  9, kadastra apzīmējums 46600060009, platība 0,057 ha,

Galenieki  11, kadastra apzīmējums 46600060011, platība 0,0402 ha,

Galenieki  12, kadastra apzīmējums 46600060012, platība 0,057 ha,

Galenieki  13, kadastra apzīmējums 46600060013, platība 0,062 ha,

Galenieki  14, kadastra apzīmējums 46600060014, platība 0,035 ha,

Galenieki 19, kadastra apzīmējums 46600060019, platība 0,056 ha,

 Galenieki  23, kadastra apzīmējums 46600060023, platība 0,024 ha,

Galenieki  33, kadastra apzīmējums 46600060033, platība 0,046 ha,

Galenieki 48, kadastra apzīmējums 46600060048, platība 0,05 ha,

Galenieki 49, kadastra apzīmējums 46600060049, platība 0,038 ha,

Galenieki 82, kadastra apzīmējums 46600060082, platība 0,066 ha,

Galenieki 83, kadastra apzīmējums 46600060083, platība 0,051 ha,

Galenieki 88, kadastra apzīmējums 46600060088, platība 0,025 ha,

Galenieki 89, kadastra apzīmējums 46600060089, platība 0,06 ha,

Galenieki 91, kadastra apzīmējums 46600060091, platība 0,025 ha,

Galenieki 92, kadastra apzīmējums 46600060092, platība 0,025 ha,

Galenieki 93, kadastra apzīmējums 46600060093, platība 0,025 ha,

Galenieki 95, kadastra apzīmējums 46600060095, platība 0,0642 ha,

Galenieki 96, kadastra apzīmējums 46600060096, platība 0,0258 ha,

Galenieki 102, kadastra apzīmējums 46600060102, platība 0,038 ha,

Galenieki 118, kadastra apzīmējums 46600060118, platība 0,048 ha,

Galenieki 121, kadastra apzīmējums 46600060121, platība 0,025 ha,

Galenieki 131, kadastra apzīmējums 46600060131, platība 0,05 ha,

Galenieki 132, kadastra apzīmējums 46600060132, platība 0,025 ha,

Galenieki 133, kadastra apzīmējums 46600060133, platība 0,25 ha,

Galenieki 134, kadastra apzīmējums 46600060134, platība 0,05 ha,

Galenieki 136, kadastra apzīmējums 46600060136, platība 0,048 ha,

Galenieki 140, kadastra apzīmējums 46600060140, platība 0,05 ha,

Galenieki 147, kadastra apzīmējums 46600060147, platība 0,046 ha,

Galenieki 159, kadastra apzīmējums 46600060159, platība 0,048 ha,

Galenieki 162, kadastra apzīmējums 46600060162, platība 0,05 ha,

Galenieki 163, kadastra apzīmējums 46600060163, platība 0,025 ha,

Galenieki 164, kadastra apzīmējums 46600060164, platība 0,026 ha,

Galenieki 170, kadastra apzīmējums 46600060170, platība 0,05 ha,

Galenieki 189, kadastra apzīmējums 46600060189, platība 0,05 ha,

Galenieki 192, kadastra apzīmējums 46600060192, platība 0,05 ha,

Galenieki 195, kadastra apzīmējums 46600060195, platība 0,025 ha,

Galenieki 207, kadastra apzīmējums 46600060207, platība 0,05 ha,

Galenieki 209, kadastra apzīmējums 46600060209, platība 0,05 ha,

Galenieki 217, kadastra apzīmējums 46600060217, platība 0,027 ha,

Galenieki 219, kadastra apzīmējums 46600060219, platība 0,03 ha,

Lejasstrazdu mazdārziņi, kadastra apzīmējums 46600050075, (daļa) platība 0,05 ha,

Lejasstrazdu mazdārziņi, kadastra apzīmējums 46600050075, (daļa) platība 0,06 ha,

Lejasstrazdu mazdārziņi, kadastra apzīmējums 46600050075, (daļa) platība 0,02 ha,

Lejasstrazdu mazdārziņi, kadastra apzīmējums 46600050075, (daļa) platība 0,02 ha,

Lejasstrazdu mazdārziņi, kadastra apzīmējums 46600050075, (daļa) platība 0,05 ha,

Lejasstrazdu mazdārziņi, kadastra apzīmējums 46600050075, (daļa) platība 0,04 ha,

Lejasstrazdu mazdārziņi, kadastra apzīmējums 46600050075, (daļa) platība 0,04 ha

Bikstu pagastā:

Pūriņi, kadastra apzīmējums 46540050154, platība 3,9582 ha.

Jaunbērzes pagastā:

Ceriņu iela 6, kadastra apzīmējums 46680030710, (daļa) platība 0,02 ha,

Ceriņu iela 6, kadastra apzīmējums 46680030710, (daļa) platība 0,02 ha,

Saknes, kadastra apzīmējums 46680030211, (daļa) platība 0,04 ha,

Saknes, kadastra apzīmējums 46680030211, (daļa) platība 0,04 ha,

Krimūnu pagastā:

Krimūnu palīgsaimniecības, kadastra apzīmējums 46720050186, platība 0,70 ha,

Krimūnu palīgsaimniecības, kadastra apzīmējums 46720050188, platība 0,05 ha,

Smildziņi, kadastra apzīmējums 46720050214, platība 0,16 ha,

Krimūnu palīgsaimniecības, kadastra apzīmējums 46720050257, platība 0,1711 ha,

Akāciju palīgsaimniecības, kadastra apzīmējums 46720060142, platība 0,07 ha,

Astrīdas, kadastra apzīmējums 46720070103, platība 0,3 ha,

Pokaiņi 399, kadastra apzīmējums 46720090399, platība 0,059 ha.

Naudītes pagastā:

Birzīši, kadastra apzīmējums 46800020161, platība 0,2 ha,

Senlejas, kadastra apzīmējums 46800030232, platība 0,68 ha,

Melderi, kadastra apzīmējums 46800050056, platība 0,05 ha.

Penkules pagastā:

Eglītes, kadastra apzīmējums 46840070078, platība 1,44 ha.

Vītiņu pagastā:

Kokmuižas zeme, kadastra apzīmējums 46940010091, platība 1,89 ha.

Zebrenes pagastā:

Berki, kadastra apzīmējums 46980030067,(daļa) platība 0,83 ha,

Jaunzemji, kadastra apzīmējums 46980040060, (daļa) platība 1,0 ha.