?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Komitejas, komisijas

DOMES PASTĀVĪGĀS KOMITEJAS

Finanšu un budžeta komiteja

Edgars Gaigalis
Ģirts Ante
Sarmīte Dude
Māris Feldmanis
Gints Kaminskis
Linda Karloviča
Edgars Laimiņš
Ainārs Meiers
Viesturs Reinfelds
Guntis Safranovičs
Andrejs Spridzāns
 

Tautsaimniecības un attīstības komiteja

Edgars Laimiņš - komitejas priekšsēdētājs
Sarmīte Dude
Māris Feldmanis
Edgars Gaigalis
Ivars Gorskis
Gints Kaminskis
Ainārs Meiers
Andrejs Spridzāns
Ivars Stanga
 

Sociālo un veselības jautājumu komiteja

Kristīne Briede - komitejas priekšsēdētāja
Ģirts Ante
Ivars Gorskis
Sanita Olševska
Andris Podvinskis
Viesturs Reinfelds
Dace Reinika
Ivars Stanga
Indra Špela
 

Izglītības, kultūras un sporta komiteja

Viesturs Reinfelds - komitejas priekšsēdētājs
Kristīne Briede
Linda Karloviča
Sintija Liekniņa
Sanita Olševska
Andris Podvinskis
Dace Reinika
Guntis Safranovičs
Indra Špela

KOMISIJAS

Dobeles novada vēlēšanu komisija

Komisijas priekšsēdētāja:
Elita Dzērvīte, valdes locekle SIA "Dzērvīte un partneri"

Komisijas locekļi:
Gints Dzenis, vecākais datortīkla administrators Dobeles novada pašvaldībā
Lauma Kuzņecova, sekretāre Dobeles novada pašvaldībā
Oļegs Kuzņecovs, informācijas sistēmu administrators Dobeles novada pašvaldībā
Marina Lagzdiņa, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras inspektore
Sandra Lasmane, teritorijas plānotāja Dobeles novada pašvaldībā
Guna Vitte, sekretāre Dobeles pagasta pārvaldē

Komisijas locekļi kandidāti:
Vita Grosberga, klientu apkalpošanas speciāliste Dobeles novada pašvaldībā
Helvijs Brigmanis, celtnieks SIA "JM Būvniecība"

 

Dobeles sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisija    Nolikums

Priekšsēdētājs: Edgars Gaigalis, Dobeles novada domes priekšsēdētājs
Komisijas priekšsēdētāja vietnieki:
Aldis Lerhs, pašvaldības izpilddirektors;
Māris Berlands, pašvaldības izpilddirektors;
Dairis Briedis, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Dobeles daļas komandieris
Komisijas locekļi:
Edijs Bahs, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Dobeles daļas Auces posteņa komandiera pienākumu izpildītājs;
Aivis Vācers, Zemessardzes 51. kājnieku bataljona komandieris;
Dana Landsberga, Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Dobeles iecirkņa priekšniece;
Jānis Fecers, Dobeles novada pašvaldības policijas priekšnieks;
Normunds Marovskis, AS „Sadales tīkli” Tukuma nodaļas vadītājs;
Jānis Grosbārdis, Pārtikas un veterinārā dienesta Dienvidzemgales reģiona pārvaldes vadītājs;
Ilze Smikarste, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta ārsta palīgs (feldčeris);
Māris Vilsons, Zemgales virsmežniecības Dobeles nodaļas vecākais mežzinis.

 

Dobeles novada pašvaldības administratīvā komisija   Nolikums

Priekšsēdētājs: Andis Lukša
Priekšsēdētāja vietnieks: Jānis Fecers
Komisijas locekļi:
Vaira Jurēvica
Jānis Kozuliņš
Valdis Ozols
Elvija Namsone
Eva Namsone

 

Dobeles novada pašvaldības administratīvās komisijas bērnu lietu apakškomisija  Nolikums

Priekšsēdētājs: Andis Lukša
Priekšsēdētāja vietniece: Inita Neimane
Komisijas locekļi:
Evita Evardsone
Jānis Fecers
Sandra Lapinska-Leiere
Baiba Opmane
Gunita Egle-Svaija

KOMISIJAS (līdz 01.07.2021.)

Dobeles novada dzīvokļu komisija    Nolikums

Priekšsēdētājs: Guntis Safranovičs, Dobeles novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Priekšsēdētāja vietnieks: Kaspars Ļaksa, Dobeles novada domes deputāts
Komisijas locekļi:
Aija Renga, Dobeles novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītājas vietniece;
Inga Lukošus, Dobeles novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste;
Santa Laimiņa, SIA "Takser" biroja vadītāja;
Baiba Deimanta, SIA "Dobeles namsaimnieks" norēķinu administratore;
Aiva Sproģe, Dobeles novada iedzīvotāja.

 

Dobeles novada pašvaldības īpašuma konversijas komisija     Nolikums

Priekšsēdētājs: Gunārs Kurlovičs, Dobeles novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks
Komisijas locekļi:
Viktors Eihmanis, Dobeles novada domes deputāts
Edgars Laimiņš, Dobeles novada domes deputāts;
Austra Apsīte, Dobeles novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja;
Aiva Pole-Grinšpone, Dobeles novada pašvaldības Juridiskās nodaļas juriste.
Sekretāre: Inguna Persidska, Dobeles novada pašvaldības Juridiskās nodaļas vadītāja.

 

Dobeles novada iepirkuma komisija

Priekšsēdētāja: Māra Grava, Dobeles novada pašvaldības konsultante-iepirkumu speciāliste.
Priekšsēdētājas vietniece: Līga Īle, Attīstības un plānošanas nodaļas iepirkumu speciāliste
Komisijas locekļi:
Viktors Eihmanis, Dobeles novada domes deputāts;
Aiva Pole-Grinšpone, Dobeles novada pašvaldības Juridiskās nodaļas juriste;
Zane Peļņa, Dobeles novada pašvaldības attīstības plānotāja;
Jānis Ozoliņš, Dobeles novada pašvaldības Auru pagasta pārvaldes vadītājs.

 

Dobeles novada apbalvošanas komisija     Nolikums

Priekšsēdētājs: Andrejs Spridzāns, Dobeles novada domes priekšsēdētājs
Komisijas locekļi:
Edīte Kaufmane, Dobeles novada domes deputāte;
Edgars Laimiņš, Dobeles novada domes deputāts;
Vita Gaurača,  AS SEB Jelgavas filiāles vadītāja,
Irēna Eidmane, Dobeles novada pašvaldības Administratīvās nodaļas vadītāja.

 

Satiksmes drošības komisija     Nolikums

Priekšsēdētājs: Dainis Sirsonis, Dobeles novada pašvaldības Komunālās nodaļas vadītājs
Komisijas locekļi:
Arnis Paegle, VAS „Latvijas valsts ceļi’’ Dobeles nodaļas vadītājs;
Jānis Fecers, Dobeles novada pašvaldības policijas priekšnieks;
Lūcija Ozola, Dobeles novada pašvaldības komunālās nodaļas komunālinženiere.

 

Dobeles novada pašvaldības komisija finansiālā atbalsta piešķiršanai kultūras nozarē Nolikums

Priekšsēdētājs: Guntis Safranovičs, Dobeles novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Komisijas locekļi:
Edīte Kaufmane, Dobeles novada domes deputāte;
Māra Krūmiņa, Dobeles novada Kultūras un sporta pārvaldes vadītāja;
Karīna Zandersone, Dobeles Mūzikas skolas direktora vietniece;
Evita Zute, pasākumu organizatore Zebrenes pagastā, Dobeles novada centrālās bibliotēkas vecākā bibliotekāre.

 

Dobeles novada pašvaldības komisija finansiālā atbalsta piešķiršanai sporta nozarē Nolikums

Priekšsēdētājs: Aldis Cīrulis, Dobeles novada domes deputāts
Komisijas locekļi:
Viktors Eihmanis, Dobeles novada domes deputāts
Māra Krūmiņa, Dobeles novada Kultūras un sporta pārvaldes vadītāja;
Vera Eriksone, sporta trenere;
Skaidrīte Velberga, Dobeles sporta skolas trenere.

 

Dobeles novada pašvaldības nekustamo īpašumu iznomāšanas komisija    Nolikums

Priekšsēdētājs: Agris Vilks, Dobeles novada pašvaldības izpilddirektors
Komisijas locekļi:
Austra Apsīte, Dobeles novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja;
Inguna Persidska, Dobeles novada pašvaldības Juridiskās nodaļas vadītāja;
Benita Circene, Dobeles novada pašvaldības zemes ierīcības inženiere,
Daiga Balgalve, Dobeles novada pašvaldības finanšu darbiniece.

 

Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija  Nolikums

Priekšsēdētājs: Gunārs Kurlovičs, Dobeles novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks
Komisijas locekļi:
Inguna Persidska, Dobeles novada pašvaldības Juridiskās nodaļas vadītāja;
Austra Apsīte, Dobeles novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja;
Agris Ikaunieks, Dobeles novada pašvaldības zemes ierīcības inženieris;
Sandra Lasmane, Dobeles novada pašvaldības teritorijas plānotāja.

 

Dobeles novada pašvaldības komisija finansiālā atbalsta piešķiršanai sociāliem un veselības projektiem  Nolikums

Priekšsēdētājs: Baiba Lucaua-Makalistere, Dobeles novada domes deputāte
Komisijas locekļi:
Kaspars Ļaksa, Dobeles novada domes deputāts;
Edgars Gaigalis, Dobeles novada domes deputāts;
Beata Limanāne, Dobeles novada Sociālā dienesta vadītāja;
Laila Šereiko, Dobeles novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja;

 

Dobeles novada nepilngadīgo lietu komisija    Nolikums

Priekšsēdētāja: Inita Neimane, Dobeles novada domes deputāte, Dobeles novada Izglītības pārvaldes Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra jaunatnes lietu speciāliste
Priekšsēdētājas vietniece: Aija Zemesarāja, Dobeles novada bāriņtiesa locekle
Komisijas locekļi:
Raita Buivide, Dobeles 1. vidusskolas direktores vietniece ar deleģētiem sociālā pedagoga pienākumiem;
Sanita Olševska, A. Utenkovas ārsta prakse, ārsta palīgs; Dobeles novada domes deputāte;
Ieva Doniņa, Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra izglītības psiholoģe;
Andis Lukša, Dobeles novada pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks;
Evita Evardsone, Dobeles novada Izglītības pārvaldes juriskonsulte, bērnu tiesību speciāliste;
Anna Meņkova, Dobeles novada Sociālā dienesta ģimeņu atbalsta daļas vadītāja.

 

Dobeles novada domes saimnieciskā komisija     Nolikums

Priekšsēdētājs: Guntis Safranovičs, Dobeles novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Komisijas locekļi:
Viktors Eihmanis, Dobeles novada domes deputāts;
Sarmīte Dude, Dobeles novada domes deputāte;
Kaspars Ļaksa, Dobeles novada domes deputāts.

 

Dobeles novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas komisija     Nolikums

Priekšsēdētājs: Guntis Safranovičs, Dobeles novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Komisijas locekļi:
Agris Vilks, Dobeles novada pašvaldības izpilddirektors;
Laila Šereiko, Dobeles novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja.

 

Dobeles novada pašvaldības Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija  Nolikums

Priekšsēdētājs: Guntis Safranovičs, Dobeles novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Komisijas locekļi:
Inita Neimane, Dobeles novada domes deputāte, Dobeles novada Izglītības pārvaldes Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra jaunatnes lietu speciāliste;
Anita Celmiņa, Dobeles novada Izglītības pārvaldes metodiķe jauniešu un interešu izglītības jautājumos;
Ilze Jansone, Penkules 53. mazpulka vadītāja, Penkules pamatskolas direktora vietniece;
Monta Mantrova, Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centra uzņēmējdarbības konsultante;
Jānis Fecers, Dobeles novada pašvaldības policijas priekšnieks;
Evita Zute, Dobeles novada Bikstu kultūras un atpūtas centra pasākumu organizatore Zebrenes pagastā;
Lauma Freiberga, biedrības "Dobeles jauniešu dome" biedre;
Nadežda Čerpaka, Dobeles novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja.

 

Dobeles novada pašvaldības jauniešu aktivitāšu un bērnu vasaras nometņu projektu fonda finansiālā atbalsta piešķiršanas komisija  Nolikums

Priekšsēdētāja: Līga Liepiņa, Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra vadītāja
Komisijas locekļi:
Guntis Safranovičs, Dobeles novada domes priekšsēdētāja vietnieks;
Edgars Rutkis, SIA "REIR" īpašnieks;
Linda Rēdliha, Dobeles pilsētas kultūras nama pasākumu producente;
Anita Celmiņa, Dobeles novada Izglītības pārvaldes metodiķe.

 

Dobeles novada pašvaldības zemes ierīcības komisija  Nolikums

Priekšsēdētājs: Gunārs Kurlovičs, Dobeles novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks
Komisijas locekļi:
Aldis Cīrulis, Dobeles novada domes deputāts;
Austra Apsīte, Dobeles novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja;
Jānis Kukša, Dobeles novada pašvaldības Būvvaldes vadītājs;
Lūcija Nartiša, Dobeles novada pašvaldības Juridiskās nodaļas juriste;
Benita Circene, Dobeles novada pašvaldības zemes ierīcības inženiere;
Sandra Lasmane, Dobeles novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja.

 

Pašvaldības līdzfinansējuma nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai piešķiršanas komisija  Nolikums

Priekšsēdētājs: Agris Vilks, Dobeles novada pašvaldības izpilddirektors
Komisijas locekļi:
Dainis Sirsonis, Komunālās nodaļas vadītājs;
Elvija Namsone, Komunālās nodaļas komunālinženiere;
Dainis Miezītis, SIA „DOBELES ŪDENS“ valdes loceklis;
Ieva Lukša, SIA „DOBELES ŪDENS“ juriste;
Jānis Jakštis, SIA „DOBELES ŪDENS“ tehniskās daļas vadītājs.