?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Komitejas, komisijas

DOMES PASTĀVĪGĀS KOMITEJAS

Finanšu un budžeta komiteja

Ivars Gorskis - komitejas priekšsēdētājs
Ģirts Ante
Madara Darguža
Māris Feldmanis
Edgars Gaigalis
Gints Kaminskis
Linda Karloviča
Edgars Laimiņš
Viesturs Reinfelds
Guntis Safranovičs
Andrejs Spridzāns
 

Tautsaimniecības un attīstības komiteja

Edgars Laimiņš - komitejas priekšsēdētājs
Madara Darguža
Sarmīte Dude
Māris Feldmanis
Edgars Gaigalis
Ivars Gorskis
Gints Kaminskis
Andrejs Spridzāns
Ivars Stanga
 

Sociālo un veselības jautājumu komiteja

Kristīne Briede - komitejas priekšsēdētāja
Ģirts Ante
Sarmīte Dude
Sintija Liekniņa
Sanita Olševska
Andris Podvinskis
Dace Reinika
Ivars Stanga
Indra Špela
 

Izglītības, kultūras un sporta komiteja

Viesturs Reinfelds - komitejas priekšsēdētājs
Kristīne Briede
Linda Karloviča
Sintija Liekniņa
Sanita Olševska
Andris Podvinskis
Dace Reinika
Guntis Safranovičs
Indra Špela

KOMISIJAS

Dobeles novada vēlēšanu komisija

Priekšsēdētāja: Elita Dzērvīte, valdes locekle SIA "Dzērvīte un partneri"
Komisijas locekļi:
Gints Dzenis, vecākais datortīkla administrators Dobeles novada pašvaldībā;
Lauma Kuzņecova, sekretāre Dobeles novada pašvaldībā;
Oļegs Kuzņecovs, informācijas sistēmu administrators Dobeles novada pašvaldībā;
Marina Lagzdiņa, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras inspektore;
Sandra Lasmane, teritorijas plānotāja Dobeles novada pašvaldībā;
Guna Vitte, sekretāre Dobeles pagasta pārvaldē.
Komisijas locekļu kandidāti:
Vita Grosberga, klientu apkalpošanas speciāliste Dobeles novada pašvaldībā;
Helvijs Brigmanis, celtnieks SIA "JM Būvniecība".

 

Dobeles sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisija    Nolikums

Priekšsēdētājs: Ivars Gorskis, Dobeles novada domes priekšsēdētājs
Priekšsēdētāja vietnieki:
Aldis Lerhs, pašvaldības izpilddirektora vietnieks;
Māris Berlands, pašvaldības izpilddirektors;
Dairis Briedis, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Dobeles daļas komandieris.
Komisijas locekļi:
Egijs Bahs, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Dobeles daļas Auces posteņa komandiera pienākumu izpildītājs;
Aivis Vācers, Zemessardzes 51. kājnieku bataljona komandieris;
Dana Landsberga, Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Dobeles iecirkņa priekšniece;
Jānis Fecers, Dobeles novada pašvaldības policijas priekšnieks;
Normunds Marovskis, AS „Sadales tīkli” Tukuma nodaļas vadītājs;
Jānis Grosbārdis, Pārtikas un veterinārā dienesta Dienvidzemgales reģiona pārvaldes vadītājs;
Ilze Smikarste, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta ārsta palīgs (feldšeris);
Māris Vilsons, Zemgales virsmežniecības Dobeles nodaļas vecākais mežzinis.

 

Dobeles novada pašvaldības administratīvā komisija   Nolikums

Priekšsēdētāja - Elvija Namsone, Dobeles novada pašvaldības Komunālās nodaļas komunālinženiere
Priekšsēdētājas vietniece – Vaira Jurēvica, Juridiskās nodaļas jurista palīgs
Komisijas locekļi:
Jānis Fecers, Dobeles novada pašvaldības policijas priekšnieks;
Andis Lukša, Dobeles novada pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks;
Jānis Kozuliņš, personas kods XXXXXX-XXXXX
Valdis Ozols, pašvaldības policijas inspektors;
Eva Namsone, Dobeles novada pašvaldības būvvaldes būvinspektore.

 

Dobeles novada pašvaldības administratīvās komisijas bērnu lietu apakškomisija  Nolikums

Priekšsēdētāja - Evita Evardsone, Dobeles novada Izglītības pārvaldes juriskonsulte
Priekšsēdētājas vietniece - Inita Neimane, Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra jaunatnes lietu speciāliste
Komisijas locekļi:
Andis Lukša, Dobeles novada pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks;
Jānis Fecers, Dobeles novada pašvaldības policijas priekšnieks;
Sandra Lapinska-Leiere, Dobeles novada bāriņtiesas priekšsēdētāja;
Baiba Opmane, Tērvetes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja;
Gunita Egle-Svaija, Tērvetes novada bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece.

 

Dobeles novada pašvaldības nepilngadīgo lietu komisija   Nolikums

Priekšsēdētāja – Inita Neimane, Dobeles novada Izglītības pārvaldes Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra jaunatnes lietu speciāliste
Priekšsēdētājas vietniece – Aija Zemesarāja, Dobeles novada Bāriņtiesas locekle
Komisijas locekļi:
Sanita Olševska, Dobeles novada domes deputāte;
Evita Evardsone, Dobeles novada Izglītības pārvaldes juriskonsulte;
Raita Buivide, Dobeles 1. vidusskolas direktores vietniece ar deleģētiem sociālā pedagoga pienākumiem;
Andis Lukša, Dobeles novada pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks;
Anna Meņkova, Dobeles novada Sociālā dienesta sociālais darbinieks;
Daiga Freidenfelde, Tērvetes novada Sociālā dienesta vadītāja;
Agnija Ozoliņa, sociālais pedagogs.

 

Dobeles novada pašvaldības nekustamo īpašumu iznomāšanas komisija    Nolikums

Priekšsēdētājs: Gunārs Kurlovičs, Dobeles novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks
Priekšsēdētāja vietnieks: Edgars Laimiņš, Dobeles novada domes deputāts
Komisijas locekļi:
Aiva Pole-Grinšpone, Dobeles novada pašvaldības Juridiskās nodaļas juriste;
Dainis Rags, Dobeles rajona Bikstu pagasta zemnieku saimniecības "ZIEDIŅI" īpašnieks;
Māris Feldmanis, Dobeles novada domes deputāts;
Sandra Lasmane, Dobeles novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja;
Aija Jostsone, SIA "Milur" sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centra "Auce" direktore.

 

Dobeles novada pašvaldības Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija  Nolikums

Priekšsēdētājs: Gunārs Kurlovičs, Dobeles novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks
Priekšsēdētāja vietnieks: Edgars Laimiņš, Dobeles novada domes deputāts
Komisijas locekļi:
Aiva Pole-Grinšpone, Dobeles novada pašvaldības Juridiskās nodaļas juriste;
Andrejs Spridzāns, Dobeles novada domes deputāts;
Andra Šafare, Tērvetes administrācijas zemes ierīcības inženiere.

 

Dobeles novada pašvaldības Nekustamo īpašumu komisija  Nolikums

Priekšsēdētājs: Gunārs Kurlovičs, Dobeles novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks
Priekšsēdētāja vietnieks: Edgars Laimiņš, Dobeles novada domes deputāts
Komisijas locekļi:
Austra Apsīte, Dobeles novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļas vadītāja;
Aiva Pole-Grinšpone, Dobeles novada pašvaldības Juridiskās nodaļas juriste;
Andrejs Spridzāns, Dobeles novada domes deputāts;
Zaiga Judeiķe-Ose, SIA "Zaiga Vet" valdes priekšsēdētāja.

 

Dobeles novada pašvaldības Iepirkuma komisija  Nolikums

Priekšsēdētājs: Māra Grava, konsultante-iepirkumu speciāliste
Priekšsēdētāja vietnieks: Līga Īle, Attīstības un plānošanas nodaļas iepirkumu speciāliste
Komisijas locekļi:
Ingrida Kalve, iepirkumu speciāliste;
Aiva Pole-Grinšpone, Dobeles novada pašvaldības Juridiskās nodaļas juriste;
Zane Peļņa, Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja;
Ilze Abramoviča, Izglītības pārvaldes finansiste;
Eva Namsone, Būvvaldes būvinspektore.

 

Dobeles novada pašvaldības Apbalvojumu piešķiršanas komisija     Nolikums

Priekšsēdētājs: Ivars Gorskis, Dobeles novada domes priekšsēdētājs
Priekšsēdētāja vietnieks: Gints Kaminskis, Dobeles novada domes deputāts 
Komisijas locekļi:
Dace Reinika, Dobeles novada domes deputāte;
Andrejs Spridzāns, Dobeles novada domes deputāts;
Sanita Olševska, Dobeles novada domes deputāte;
Viesturs Reinfelds, Dobeles novada domes deputāts;
Kristaps Amsils, Akciju sabiedrības “Dobeles dzirnavnieks” valdes priekšsēdētājs;
Baiba Benita Opmane, Dobeles novada Pašvaldības administrācijas Administratīvās nodaļas vadītāja;
Brigita Tivča, Dobeles pieaugušo un izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centra direktore. 

 

Dobeles novada pašvaldības Līdzfinansējuma piešķiršanas pagalmu labiekārtošanai komisija     Nolikums 

Priekšsēdētājs: Agris Vilks, Dobeles novada pašvaldības izpilddirektors;
Priekšsēdētāja vietnieks: Elvija Namsone, Dobeles novada pašvaldības administrācijas Komunālās nodaļas komunālinženiere;
Komisijas locekļi:
Kristīne Briede, domes deputāte;
Ģirts Ante, domes deputāts;
Jānis Audzēvičs, sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Dobeles namsaimnieks” valdes loceklis.

 

Dobeles novada pašvaldības Jaunatnes lietu konsultatīvās komisija     Nolikums 

Priekšsēdētājs: Guntis Safranovičs, Dobeles novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Priekšsēdētāja vietnieks: Inita Neimane, Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra jaunatnes lietu speciāliste;
Komisijas locekļi:
Anita Celmiņa, Dobeles novada Izglītības pārvaldes metodiķe;
Nadežda Čerpaka, Dobeles novada Kultūras pārvaldes vadītāja;
Rudīte Dude, Augstkalnes pamatskolas direktores vietniece izglītības jomā;
Lauma Freiberga, Dobeles jauniešu domes pārstāve;
Vija Kurpniece, Auces pilsētas pārvaldes jaunatnes darbiniece;
Eduards Liepiņš – Melnis, Biedrības “Jauniešu māja Jumis” pārstāvis;
Monta Mantrova, Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centra uzņēmējdarbības konsultante;
Sandra Rikuna, Biedrības “Jauniešu izglītības un iniciatīvu centrs “Saspraude”” valdes priekšsēdētāja;
Linda Karloviča, Dobeles novada Sporta pārvaldes vadītāja.

 

Dobeles novada pašvaldības Koku ciršanas komisija     Nolikums

Priekšsēdētājs: Jānis Kukša, Dobeles novada būvvaldes vadītājs;
Priekšsēdētāja vietnieks: Guntis Šēfers, Auces pilsētas pārvaldes vadītāja vietnieks;
Komisijas locekļi:
Rūta Kricka, Dobeles novada būvvaldes vides dizainere;
Raimonds Sīpols, Dobeles novada Jaunbērzes pagasta pārvaldes vadītājs;
Agnis Leilands, Valsts meža dienesta, Zemgales virsmežniecības Dobeles mežniecības mežzinis.

 

 

KOMISIJAS (līdz 01.07.2021.)

Dobeles novada dzīvokļu komisija    Nolikums

Priekšsēdētājs: Guntis Safranovičs, Dobeles novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Priekšsēdētāja vietnieks: Kaspars Ļaksa, Dobeles novada domes deputāts
Komisijas locekļi:
Aija Renga, Dobeles novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītājas vietniece;
Inga Lukošus, Dobeles novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste;
Santa Laimiņa, SIA "Takser" biroja vadītāja;
Baiba Deimanta, SIA "Dobeles namsaimnieks" norēķinu administratore;
Aiva Sproģe, Dobeles novada iedzīvotāja.

 

Satiksmes drošības komisija     Nolikums

Priekšsēdētājs: Dainis Sirsonis, Dobeles novada pašvaldības Komunālās nodaļas vadītājs
Komisijas locekļi:
Arnis Paegle, VAS „Latvijas valsts ceļi’’ Dobeles nodaļas vadītājs;
Jānis Fecers, Dobeles novada pašvaldības policijas priekšnieks;
Lūcija Ozola, Dobeles novada pašvaldības komunālās nodaļas komunālinženiere.

 

Dobeles novada pašvaldības komisija finansiālā atbalsta piešķiršanai kultūras nozarē Nolikums

Priekšsēdētājs: Guntis Safranovičs, Dobeles novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Komisijas locekļi:
Edīte Kaufmane, Dobeles novada domes deputāte;
Māra Krūmiņa, Dobeles novada Kultūras un sporta pārvaldes vadītāja;
Karīna Zandersone, Dobeles Mūzikas skolas direktora vietniece;
Evita Zute, pasākumu organizatore Zebrenes pagastā, Dobeles novada centrālās bibliotēkas vecākā bibliotekāre.

 

Dobeles novada pašvaldības komisija finansiālā atbalsta piešķiršanai sporta nozarē Nolikums

Priekšsēdētājs: Aldis Cīrulis, Dobeles novada domes deputāts
Komisijas locekļi:
Viktors Eihmanis, Dobeles novada domes deputāts
Māra Krūmiņa, Dobeles novada Kultūras un sporta pārvaldes vadītāja;
Vera Eriksone, sporta trenere;
Skaidrīte Velberga, Dobeles sporta skolas trenere.

 

Dobeles novada pašvaldības komisija finansiālā atbalsta piešķiršanai sociāliem un veselības projektiem  Nolikums

Priekšsēdētājs: Baiba Lucaua-Makalistere, Dobeles novada domes deputāte
Komisijas locekļi:
Kaspars Ļaksa, Dobeles novada domes deputāts;
Edgars Gaigalis, Dobeles novada domes deputāts;
Beata Limanāne, Dobeles novada Sociālā dienesta vadītāja;
Laila Šereiko, Dobeles novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja;

 

Dobeles novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas komisija     Nolikums

Priekšsēdētājs: Guntis Safranovičs, Dobeles novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Komisijas locekļi:
Agris Vilks, Dobeles novada pašvaldības izpilddirektors;
Laila Šereiko, Dobeles novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja.

 

Dobeles novada pašvaldības jauniešu aktivitāšu un bērnu vasaras nometņu projektu fonda finansiālā atbalsta piešķiršanas komisija  Nolikums

Priekšsēdētāja: Līga Liepiņa, Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra vadītāja
Komisijas locekļi:
Guntis Safranovičs, Dobeles novada domes priekšsēdētāja vietnieks;
Edgars Rutkis, SIA "REIR" īpašnieks;
Linda Rēdliha, Dobeles pilsētas kultūras nama pasākumu producente;
Anita Celmiņa, Dobeles novada Izglītības pārvaldes metodiķe.

 

Dobeles novada pašvaldības zemes ierīcības komisija  Nolikums

Priekšsēdētājs: Gunārs Kurlovičs, Dobeles novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks
Komisijas locekļi:
Aldis Cīrulis, Dobeles novada domes deputāts;
Austra Apsīte, Dobeles novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja;
Jānis Kukša, Dobeles novada pašvaldības Būvvaldes vadītājs;
Lūcija Nartiša, Dobeles novada pašvaldības Juridiskās nodaļas juriste;
Benita Circene, Dobeles novada pašvaldības zemes ierīcības inženiere;
Sandra Lasmane, Dobeles novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja.

 

Pašvaldības līdzfinansējuma nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai piešķiršanas komisija  Nolikums

Priekšsēdētājs: Agris Vilks, Dobeles novada pašvaldības izpilddirektors
Komisijas locekļi:
Dainis Sirsonis, Komunālās nodaļas vadītājs;
Elvija Namsone, Komunālās nodaļas komunālinženiere;
Dainis Miezītis, SIA „DOBELES ŪDENS“ valdes loceklis;
Ieva Lukša, SIA „DOBELES ŪDENS“ juriste;
Jānis Jakštis, SIA „DOBELES ŪDENS“ tehniskās daļas vadītājs.