?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Koku ciršanas atļauja

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas
Personīgi iestādē

Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā vai Būvvaldē 307. kabinetā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā.

Tai skaitā pagastos

Nav pieejams

Pa pastu

Būvvalde, Brīvības iela 15, Dobele, Dobeles novads, LV – 3701

Elektroniski
Iesnieguma veidlapa pieejama
Iestādē

Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā vai Būvvaldē 307. kabinetā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā.

Pašvaldības portālā
Nepieciešamie dokumenti
1. Oriģināls
1. ieniegums kokiemDatne ieniegums kokiem
2. Kopija
1. Zemes robežu plāna kopija, kurā atzīmēta koka atrašanās vieta
Kas jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu
1.

Iesniegt iesniegumu ar nepieciešamajiem dokumentiem

2.

Būvvalde apseko, izvērtē un sniedz atļauju vai motivētu atteikumu

Pakalpojuma maksa
EUR
7.00
Atbildes/pakalpojuma saņemšanas termiņš

10 dienas

Reglamentējošie normatīvie akti
Uzziņas, informācija, konsultācijas
Tālrunis
63700103, 63702031