?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Informācijas sniegšana

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas
Personīgi iestādē

Edgara Francmaņa iela 6, Dobele, Dobeles novads, LV-3701

Tai skaitā pagastos

Nav pieejams

Pa pastu

Edgara Francmaņa iela 6, Dobele, Dobeles novads, LV-3701

vai pa tālruni: 63722122

Iesnieguma veidlapa pieejama
Iestādē

Edgara Francmaņa iela 6, Dobele, Dobeles novads, LV-3701

Nepieciešamie dokumenti
1. Uzrāda oriģinālu
1. Privāto tiesību juridiskas personas vai publisko tiesību juridiskas personas apliecinošs dokuments (Saņemot pieprasīto dokumentu)
Kas jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu
1.

Pēc privāto tiesību juridiskas personas vai publisko tiesību juridiskas personas iesnieguma  saņemšanas Dobeles novada Dzimtsarakstu nodaļa izsniedz nepieciešamo dokumentu vai sagatavo informāciju, vai izdara atzīmi reģistrā.

Pakalpojuma maksa
EUR
7.00 - valsts nodeva par atkārtoti izdotu apliecību 24.09.2013. MK noteikumi Nr.906 „Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu”
EUR
4.00 - pašvaldības nodeva par izziņu , saskaņā ar Dobeles novada domes Saistošiem noteikumiem Nr. 19 "Par Dobeles novada pašvaldības nodevām"
EUR
7.00 - Dobeles novada domes 2014.gada 29. decembra lēmums Nr. 353/13 " Par Dobeles novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumiem"
Atbildes/pakalpojuma saņemšanas termiņš

Klātienē - iesnieguma dienā, pa pastu – viena mēneša laikā

Reglamentējošie normatīvie akti
Uzziņas, informācija, konsultācijas
Tālrunis
63722122