?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Iesnieguma veidlapas izsniegšana. Informācijas sniegšana par iesnieguma virzību.

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas
Personīgi iestādē

Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā

Tai skaitā pagastos

Auru, Annenieku, Bērzes, Bikstu, Dobeles, Jaunbērzes, Krimūnu, Naudītes, Penkules, Zebrenes pagastu pārvaldēs.

Pa pastu

Dobeles novada pašvaldība, Brīvības iela 15, Dobelē, LV-3701

Elektroniski
pa e-pastu: apic@dobele.lv,
pa e-adresi: https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_DEFAULT@90009115092
Iesnieguma veidlapa pieejama
Iestādē

Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, Brīvības ielā 15, Dobelē, LV-3701, pagastu pārvaldēs

Pašvaldības portālā
Nepieciešamie dokumenti
1. Uzrāda oriģinālu
1. Personu apliecinošs dokuments
Kas jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu
1.

Jāierodas apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā Brīvības iela 15, Dobelē, Dobeles novadā vai pagasta pārvaldē.

2.

Ja pieteikumu iesniedz elektroniski, to sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu ar elektronisko parakstu

Pakalpojuma maksa
EUR
Bez maksas
Atbildes/pakalpojuma saņemšanas termiņš

Pakalpojuma pieprasīšanas laikā, nepieciešamības gadījumā informācija tiek precizēta un iesniedzējs tiek informēts vienas dienas laikā.

Reglamentējošie normatīvie akti
Uzziņas, informācija, konsultācijas
Tālrunis
63707269, 63700137
E-pasts