?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Gardenes pamatskolas siltināšana

 

Projekts: „Gardenes pamatskolas ēkas energoefektivitātes uzlabošana" (id.Nr.KPFI-15.3/90)

Darbības programma: Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāts konkurss "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai"

Mērķis: Uzlabot izglītības iestādes - Gardenes pamatskolas - energoefektivitāti, nodrošinot siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu, īstenojot šādas aktivitātes:

  1. Ēkas fasādes, jumta un pagraba pārseguma siltināšana;
  2. Logu un durvju nomaiņa;
  3. Ventilācijas sistēmas modernizācija;
  4. Apkures sistēmas pilnveidošana, t.sk., siltummezgla pārbūve;
  5. Gaismas ķermeņu nomaiņa uz energoefektīvām lampām.

Gardenes pamatskolas ēkas siltināšanu saskaņā ar publiskā iepirkuma rezultātiem veic SIA "Būvfirma Vītols"

Kopējās izmaksas: EUR 840 967,23, tajā skaitā, Klimata pārmaiņu finašu instrumenta finansējums 85% apmērā no kopējām attiecināmajām izmaksām.

Projekta rezultātā tiks paaugstināta izglītības iestādes ēkas energoefektivitāte, samazināta siltumnīcefekta gāzu emisija, kā arī nodrošināta droša un pievilcīga dzīves vide. Pēc Gardenes pamatskolas renovācijas ir plānots, ka siltumenerģijas patēriņš samazināsies par 59,38 kWh/m2 un CO2 emisijas samazināsies par 295 146 kgCO2/gadā. Plānotais siltumenerģijas ietaupījums - 1 090 936 kWh/gadā, plānotais elektroenerģijas ietaupījums - 17 982 kWh/gadā.

Projekta īstenošanas laiks: 2014.gada 30.jūnijs - 2015.gada 31.janvāris

Projekta vadītāja: Kristīne Ūdre

Kontaktinformācija: tālr.63700126, e-pasts: kristine.udre@dobele.lv