?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Domes sēdes

Kārtējā Domes sēde notiks 2020. gada 29. oktobrī plkst. 14:00

Dobeles novada pašvaldības sēžu protokolu vadītāja Dace Riterfelte, 63725384.

Saskaņā ar Dobeles novada pašvaldības nolikumu domes kārtējā sēde notiek ne retāk kā vienu reizi mēnesī pēdējā ceturtdienā.

Domes sēdes ir atklātas, izņemot likumā noteiktajos gadījumos.

Domes sēžu audio ieraksti

2015. gads

Domes sēdes audio ieraksts 30.07.2015
Domes sēdes audio ieraksts 27.08.2015
Domes sēdes audio ieraksts 24.09.2015
Domes sēdes audio ieraksts 29.10.2015
Domes sēdes audio ieraksts 26.11.2015
Domes sēdes audio ieraksts 30.12.2015


2016. gads

Domes sēdes audio ieraksts 28.01.2016
Domes sēdes audio ieraksts 25.02.2016
Domes sēdes audio ieraksts 31.03.2016
Domes sēdes audio ieraksts 28.04.2016
Domes sēdes audio ieraksts 26.05.2016
Domes sēdes audio ieraksts 30.06.2016
Domes sēdes audio ieraksts 28.07.2016
Domes sēdes audio ieraksts 25.08.2016
Domes sēdes audio ieraksts 29.09.2016
Domes sēdes audio ieraksts 27.10.2016
Domes sēdes audio ieraksts 24.11.2016
Domes  ārkārtas sēdes audio ieraksts 14.12.2016
Domes sēdes audio ieraksts 29.12.2016


2017. gads

Domes sēdes audio ieraksts 26.01.2017
Domes sēdes audio ieraksts 23.02.2017

Domes sēdes audio ieraksts 30.03.2017
Domes sēdes audio ieraksts 27.04.2017

Domes sēdes audio ieraksts 25.05.2017
Domes ārkārtas sēdes audio ieraksts 20.06.2017
Domes sēdes audio ieraksts 29.06.2017
Domes sēdes audio ieraksts 29.07.2017
Domes sēdes audio ieraksts 24.08.2017
Domes sēdes audio ieraksts 28.09.2017
Domes sēdes audio ieraksts 26.10.2017
Domes sēdes audio ieraksts 30.11.2017
Domes ārkārtas sēdes audio ieraksts 06.12.2017
Domes sēdes audio ieraksts 28.12.2017


2018. gads

Domes sēdes audio ieraksts 25.01.2018
Domes sēdes audio ieraksts 22.02.2018
Domes sēdes audio ieraksts 29.03.2018
Domes sēdes audio ieraksts 26.04.2018
Domes sēdes audio ieraksts 31.05.2018
Domes ārkārtas sēdes audio ieraksts 25.06.2018
Domes sēdes audio ieraksts 28.06.2018

Domes sēdes audio ieraksts 26.07.2018
Domes ārkārtas sēdes audio ieraksts 02.08.2018
Domes sēdes audio ieraksts 30.08.2018
Domes sēdes audio ieraksts 27.09.2018
Domes sēdes audio ieraksts 25.10.2018
Domes ārkārtas sēdes audio ieraksts 08.11.2018
Domes sēdes audio ieraksts 29.11.2018
Domes sēdes audio ieraksts 27.12.2018


2019. gads

Domes sēdes audio ieraksts 31.01.2019
Domes sēdes audio ieraksts 28.02.2019
Domes ārkārtas sēdes audio ieraksts 13.03.2019
Domes sēdes audio ieraksts 28.03.2019
Domes sēdes audio ieraksts 25.04.2019
Domes sēdes audio ieraksts 30.05.2019
Domes sēdes audio ieraksts 27.06.2019
Domes sēdes audio ieraksts 25.07.2019
Domes sēdes audio ieraksts 29.08.2019
Domes sēdes audio ieraksts 26.09.2019
Domes sēdes audio ieraksts 31.10.2019
Domes sēdes audio ieraksts 28.11.2019
Domes ārkārtas sēdes audio ieraksts 18.12.2019
Domes sēdes audio ieraksts 27.12.2019


2020. gads

Domes ārkārtas sēdes audio ieraksts 09.01.2020
Domes sēdes audio ieraksts 30.01.2020
Domes sēdes audio ieraksts 27.02.2020
Domes sēdes audio ieraksts 26.03.2020
Domes ārkārtas sēdes audio ieraksts 03.04.2020
Domes sēdes audio ieraksts 30.04.2020
Domes ārkārtas sēdes audio ieraksts 15.05.2020
Domes sēdes audio ieraksts 28.05.2020
Domes sēdes audio ieraksts 25.06.2020
Domes sēdes audio ieraksts 30.07.2020