?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Dobeles Jauniešu dome

Biedrība Dobeles Jauniešu dome dibināta 2007.gada 27.martā. Šajā nevalstiskajā organizācijā var iesaistīties jebkurš Dobeles novada jaunietis vecumā no 13 līdz 25 gadiem.
Dobeles Jauniešu domes mērķi ir:

  • Veicināt jauniešu organizāciju savstarpējo sadarbību Dobelē;
  • Veicināt jauniešu organizāciju un valsts un pašvaldības institūciju sadarbību Dobelē;
  • Pārstāvēt Dobeles jauniešu intereses valsts un pašvaldības institūcijās;
  • Veicināt Dobeles jaunatnes politikas programmas izveidošanu.

Šobrīd Dobeles Jauniešu domē aktīvi darbojas 20 – 30 jaunieši. Jaunieši ir rīkojuši tādus pasākumus kā Jauniešu dienas, Miera dienu, Sniega dienu, dažāda veida orientēšanās pasākumus pilsētā, līdzdarbojušies projektos „Dobeles Jauniešu iniciatīvu centra izveide”, „Dobeles Jauniešu iniciatīvu centra (DJIC) plānoto pasākumu īstenošana”, ”Eiropas jauniešu nedēļa „Dobele – 2009””, īstenojuši Hipotēku bankas klientu kluba “Mēs paši” atbalstīto projektu „Jauniešu garāža “Ideju dzirksts””, aktīvi iesaistījušies talkās, Veselības takas izveidē un citos Dobelē rīkotajos pasākumos.

Dobeles Jauniešu domes sēdes ir atklātas, tajās var piedalīties jebkurš interesents. Sēdes notiek ceturtdienās, plkst. 16.00, Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centrā, Brīvības ielā 23.

Laipni aicināts ikviens, kurš vēlas padarīt Dobeles novada jauniešu dzīvi krāsaināku un aizraujošāku!!