?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Dobele

Biedrība „Dobeles lauksaimnieku apvienība”

Dibināta: 2003.
Adrese: Uzvaras ielā 2, Dobele, LV-3701
Tālrunis/fakss: 63781036
e-pasts: dainarasina@inbox.lv
Kontaktpersona: Ainārs Meiers
Darbības joma: Profesionālās organizācijas

Biedrība „Pīlādzis”

Dibināta: 2001.
Adrese: Brīvības ielā 11, Dobele, LV-3701
Tālrunis: 27041560
e-pasts: arnitalatisa@inbox.lv
Kontaktpersona: Arnita Latiša
Darbības joma: Sociālie pakalpojumi
Mērķa grupa: Maznodrošinātie, trūcīgie

Biedrība „TSK Sprīdītis”

Dibināta: 1998.
Adrese: Brīvības ielā 15, Dobele, LV-3701
Tālrunis: 29468892
e-pasts: agriskrum@apollo.lv
Kontaktpersona: Agris Krumbergs
Darbības joma: Sports
Mērķa grupa: Sabiedrība kopumā

Dobeles invalīdu biedrība

Dibināta: 1997.
Adrese: Brīvības ielā 3, Dobele, LV-3701
Tālrunis: 28625795
e-pasts: dobelesinvalidi@inbox.lv 
Kontaktpersona: Gaļina Augustovska
Darbības joma: Pilsoniskās un interešu aizstāvības organizācijas
Mērķa grupa: Personas ar īpašām vajadzībām

Dobeles lietuviešu kultūras biedrība

Dibināta: 1995.
Adrese: Skolas ielā 10-31, Dobele, LV3701
Tālrunis: 25906777
e-pasts: lidija.eizengrauda@inbox.lv
Kontaktpersona: Lidija Eizengrauda
Darbības joma: Kultūra un māksla
Mērķa grupa: Mazākumtautības

Dobeles pilsētas pensionāru biedrība

Dibināta: 2000.
Adrese: Brīvības ielā 3, Dobele, LV-3701
Tālrunis: 26935559, 29664885
e-pasts: embovica@inbox.lv
Kontaktpersona: Valentīna Embovica
Darbības joma: Pilsoniskās un interešu aizstāvības organizācijas
Mērķa grupa: Pensionāri

Dobeles rajona lauku partnerība

Dibināta: 2005.
Adrese: Uzvaras ielā 2, Dobele, LV-3701
Tālrunis: 29187113
e-pasts: ineta.vintere@dobelespartneriba.lv
Kontaktpersona: Ineta Vintere
Darbības joma: Cita izglītība
Mērķa grupa: Sabiedrība kopumā

Personu ar invaliditāti un atbalstītāju biedrība "Laimiņa"

Dibināta: 2006.
Adrese: Kr. Barona ielā 3, Dobele, LV3701
Tālrunis: 26009173
e-pasts: NVOLaimina@inbox.lv
www.nvolaimina.webs.com
Kontaktpersona: Laila Briede
Darbības joma: Sociālie pakalpojumi
Mērķa grupa: Cilvēki ar īpašām vajadzībām

Dobeles vācu kultūras biedrība

Dibināta: līdz 1990.
Adrese: Uzvaras ielā 53d, Dobele, LV-3701
Tālrunis: 27238211
e-pasts: gunawi@inbox.lv
Kontaktpersona: Guna Vitte
Darbības joma: Kultūra un māksla
Mērķa grupa: Mazākumtautības

Jauniešu izglītības un iniciatīvu centrs „Saspraude”

Dibināta: 2006.
Adrese: Brīvības ielā 23, Dobele, LV-3701
Tālrunis: 63725550
e-pasts: saspraude@gmail.com
Kontaktpersona: Sandra Rikuna
Darbības joma: Cita izglītība
Mērķa grupa: Bērni un jaunieši

Latvijas bērnu fonds, Dobeles nodaļa

Dibināta: 1988.
Adrese: Pumpuru ielā 9, Dobele, LV-3701
Tālrunis: 63724890; 28662827
e-pasts: bitite072@inbox.lv
Kontaktpersona: Maija Zommere
Darbības joma: Profesionālās organizācijas
Mērķa grupa: Bērni

Latvijas Politiski represēto apvienības Dobeles nodaļa

Dibināta: 1991.
Adrese: Lāčplēša ielā 9, Dobele, LV-3701
Tālrunis: 29476668
Kontaktpersona: Māris Kaufmanis
Darbības joma: Pilsoniskās un interešu aizstāvības organizācijas
Mērķa grupa: Represētie, veterāni

Latvijas Sarkanā Krusta Dobeles novada komiteja

Dibināta: 1993.
Adrese: Brīvības ielā 3, Dobele, LV-3701
Tālrunis: 26802722
Fakss: 63725550
e-pasts: sarmule2@inbox.lv
http://dobelessarkanaiskrusts.wordpress.com/
Kontaktpersona: Sarmīte Lucaus
Darbības joma: Sociālie pakalpojumi
Mērķa grupas: Sabiedrība kopumā

Latvijas Sarkanā Krusta jauniešu komitejas Dobeles nodaļa

Dibināta: 
Adrese: 

Tālrunis: 22312694
Fakss: 
e-pasts: eliza.sarkanaiskrusts@gmail.com
Kontaktpersona: Elīza Liena Ļaksa
Darbības joma: Sociālie pakalpojumi
Mērķa grupas: 

Biedrība „Dobeles sieviešu interešu klubs „Dziedra””

Dibināta: 2007.
Adrese: Meža pr. 6-3, Dobele, LV-3701
Tālrunis: 29425312
Fakss: 63723932
e-pasts: dziedra07@gmail.com
Kontaktpersona: Ilga Rutka
Darbības joma: Cita atpūta un sociālie klubi
Mērķa grupa: Sievietes

Biedrība „Dobeles Jauniešu dome”

Dibināta: 2007.
Adrese: Brīvības ielā 23, Dobele, LV-3701
Tālrunis: 63720282
e-pasts: djd@dobele.lv
Kontaktpersona: Inita Neimane
Darbības joma: Informēšana, izglītošana un pasākumu organizēšana
Mērķa grupa: Jaunieši

Biedrība „Annenieku attīstības biedrība”

Dibināta: 1998.
Adrese: Skolas ielā 2, Kaķenieki, Annenieku pag., Dobeles novads, LV-3718
Tālrunis: 26018731
e-pasts: volanuka@inbox.lv
Kontaktpersona: Ināra Voļaņuka
Darbības joma: Pagasta iedzīvotāju darba un sadzīves apstākļu uzlabošana, pensionāru, invalīdu un viņu ģimeņu atbalstīšana
Mērķa grupa: Annenieku pagasta iedzīvotāji

Lauku sieviešu klubs „Dīva”

Dibināta: 1997.
Adrese: Bērzes pamatskola, Bērzes pagasts, Dobeles novads, LV - 3732
Tālrunis: 29229168
e-pasts: diiva2@inbox.lv
Kontaktpersona: Ilze Zilberte
Darbības joma: Bērzes pagasta sabiedriskās dzīves aktivizēšana. Kultūras, izglītojošu un atpūtas pasākumu organizēšana
Mērķa grupa: Bērzes pagasta iedzīvotāji

Bikstu sieviešu biedrība „Senēcija”

Dibināta: 2003.
Adrese: „Liepziedi”, Bikstu pagasts, Dobeles novads, LV - 3713
Tālrunis: 26363216
e-pasts:  ziina54@inbox.lv
Kontaktpersona: Zinaīda Zvirbule
Darbības joma: Lauku iedzīvotāju aktivitātes veicināšana, sieviešu izglītošana, jaunu iemaņu apgūšana
Mērķa grupa: Bikstu pagasta iedzīvotāji

Bikstu pensionāru biedrība "Sarma"

Dibināta: 2001.
Adrese: „Liepziedi”, Bikstu pagasts, Dobeles novads, LV - 3713
Tālrunis: 26532364
e-pasts: bikstupensionari@inbox.lv
Kontaktpersona: Ingrīda Krama
Darbības joma: Labdarība, veselības veicināšana, sociālās labklājības celšana
Mērķa grupa: Pensionāri, invalīdi, pirmspensijas vecuma iedzīvotāji un pensionāri vecāki par 90 gadiem

Bikstu biedrība „Andersons”

Dibināta: 2007.
Adrese: „Mūrnieki”, Bikstu pagasts, Dobeles novads, LV - 3713
Tālrunis: 29112451
Kontaktpersona: Aigars Balodis
Darbības joma: Tūrisma pakalpojumu attīstība
Mērķa grupa: Vietējās apkārtnes iedzīvotāji

Biedrība „Rozīnīte”

Dibināta: 2007.
Adrese: „Avoti” – 4, Aizstrautnieki, Dobeles pagasts, Dobeles novads, LV - 3701
Tālrunis: 26336194 ; 63754493
Fakss: 63724387
e-pasts: dacesk2@inbox.lv
Kontaktpersona: Dace Rozīte
Darbības joma: Sekmēt sabiedrības iniciatīvu un līdzdalību sabiedrības procesos, izglītot un informēt iedzīvotājus par lauku attīstības jautājumiem, piesaistot finansu, materiālos un intelektuālos resursus.
Mērķa grupa: Lauku iedzīvotāji.

Sieviešu klubs „Liepas”

Dibināta: 2001., pārreģistrēta kā biedrība 2005.
Adrese: „Ielejas”, p/n Penkule, Dobeles novads, LV - 3725
Tālrunis: 63745450
Fakss: 63745445
e-pasts: liepaspenkule@inbox.lv
Kontaktpersona: Gunta Mickāne mob.: 26324689  26324689
Darbības joma: Dzīves kvalitātes paaugstināšana un mūžizglītības veicināšana Penkules pagastā
Mērķa grupa: Zemnieces, uzņēmējas, mājsaimnieces, skolotājas, pensionāres

Mednieku klubs „Penkule”

Dibināta: 1996.
Adrese: „Turaidas”, Penkules pagasts, Dobeles novads, LV - 3725
Tālrunis: 29241203
e-pasts: mk.penkule@inbox.lv
Kontaktpersona: Ziedonis Bergs
Darbības joma: Medību apsaimniekošanas organizēšana
Mērķa grupa: Mednieki

Dobeles novada literātu biedrība „Spārni”

Dibināta: 2006.
Adrese: Muldavas ielā 16, Dobele, LV-3701
Kontaktpersonas:
Velga Deksne, tālr. 26087166; e-pasts develga@inbox.lv)
Darbības joma: Zemgales novada popularizēšana, literātu profesionālā līmeņa paaugstināšana, kvalitatīvu literāro darbu izdošana
Mērķa grupa: Sabiedrība kopumā  

Dobeles kultūras biedrība

Dibināta: 2010.
Adrese: Baznīcas ielā 6, Dobele, LV - 3701
Tālrunis: 26335446
Kontaktpersona: Vita Gavare
Darbības joma: Kultūras dzīve Dobelē
Mērķa grupa: Dobeles novada iedzīvotāji, viesi, bijušie iedzīvotāji

Selekcionāra Pētera Upīša biedrība

Dibināta: 2011.
Adrese: Graudu ielā 1, Dobele, LV - 3701
Tālrunis: 26408655
e-pasts: muzejs@lvai.lv
Kontaktpersona: Inese Šinta
Darbības joma: augļkopība, tūrisms
Mērķa grupa: Dobeles novada iedzīvotāji

Biedrība "Vīnkalni"

Dibināta: 2009.
Adrese: "Ziedugravas" 5 - 19, Naudītes pag., Dobeles novads, LV - 3724
Tālrunis: 63729109
e-pasts: naudiite@inbox.lv
Kontaktpersona: I. Jākabsone
Darbības joma: Dažāda
Mērķa grupa: Bezdarbnieki, pirmspensijas sievietes

Dobeles vēstures biedrība

Dibināta: 2007.
Adrese: Brīvības ielā 7, Dobele, LV - 3701
Tālrunis: 63721309
e-pasts: blumadace@inbox.lv
Kontaktpersona: Dace Blūma
Darbības joma: Vēsture
Mērķa grupa: Dobeles novada iedzīvotāji

Pensionāru biedrība „Strautiņš”

Dibināta: 2006.
Adrese: Priežu iela 24 - 18, Gardene, Auru pagasts, Dobeles novads, LV - 3701
Tālrunis: 29426919
Kontaktpersona: Mirdza Jurjāne
Darbības joma: Dažāda
Mērķa grupa: pensionāri

Biedrība „Šaušanas sporta klubs Dobele”

Dibināta: 2008.
Adrese: E.Francmaņa iela 5,Dobele, LV - 3701
Tālrunis: 63723152 ; 29153355
e-pasts: vilnis67@inbox.lv
Kontaktpersona: Vilnis Celmiņš
Darbības joma: izglītība un sports

Biedrība "Ar Dieveri dancot gāju"

Dibināta: 2010.
Adrese: Robežu iela 16, Dobele, Dobeles nov., LV-3701
Tālrunis: 26139163
e-pasts: kalnina.evija@gmail.com
http://dkdieveris.blogspot.com
Kontaktpersona: Evija Kalniņa
Darbības joma: kultūras, izglītības, vides un sociālā sfēra
Mērķa grupa: novada iedzīvotāji

Dobeles Diabēta biedrība

Dibināta: 2006.
Adrese: Brīvības iela 3, Dobele, Dobeles nov., LV-3701
Tālrunis: 26015436, 63722857
e-pasts: dobelediabets@inbox.lv
Kontaktpersona: Valentīna Baumane

Biedrība "Četrkājainie draugi"

Dibināta: 2013.
Juridiskā adrese: Meža prospekts 4 dz.64, Dobele, LV-3701
Tālrunis: 26303028 ; 29679464
e-pasts:  cetrkajainie.draugi@inbox.lv 
Kontaktpersona: Pārsla Straume; Inese Āboliņa
Darbības joma: dzīvnieku aizsardzība, bezsaimnieka kaķu ķeršana un nogādāšana sterilizācijas nodrošināšanai un palīdzēt pamestiem un vardarbībā cietušiem dzīvniekiem

Apguldes "modināšanas" biedrība "Junda"

Dibināta: 2012.
Juridiskā adrese: Dārza iela 1 - 16, Apgulde, Naudītes pag., Dobeles nov., LV-3724
Tālrunis: 26335034
e-pasts:  baibapole@inbox.lv 
Kontaktpersona: Baiba Pole
Darbības joma: kultūras un dzīves kvalitātes uzlabošana Apguldē

Zebrenes sieviešu biedrība "Dīva"

Dibināta: 2007.
Juridiskā adrese: "Palejas", Zebrenes pag., Dobeles nov., LV-3731
Tālrunis: 63729651, 26166409
e-pasts:  zebrene@dobele.lv 
Kontaktpersona: Vaira Kreivaite
Darbības joma: Celt lauku sievietes pašapziņu, koordinēt sieviešu radošo spēju izkopšanu un jauno zināšanu ieguvi, sekmēt bērnu tiesību ievērošanu un ģimenes kā sabiedrības pamatšūnas stabilitātes veicināšanu.

Ezotērikas interesentu biedrība "Ceļš"

Dibināta: 2010.
Juridiskā adrese: Brīvības iela 7, Dobele, LV-3701
Tālrunis: 29117119
e-pasts: 
Kontaktpersona: Ināra Barkova
Darbības joma:

Biedrība "Četri laimes pakavi"

Dibināta: 2013.
Adrese: Dobeles novads, Dobeles pagasts, "Jaunļobas", LV-3701
Tālrunis: 26544007
e-pasts: lakija7@inbox.lv 
Kontaktpersona: Anita Gabranova
Darbības joma: Aktīvā atpūta un sports

Latvijas Mazturīgo atbalsta biedrība”Dace”, Dobeles nodaļa

Dibināta: 1997.
Adrese: ”Ķirpēni”, Auru pagasts, Dobeles novads, LV-3701
Tālrunis: 29448087
e-pasts: lma-dace@latnet.lv
www.lma-dace.lv
Kontaktpersona: Dace Deizija Rode
Darbības joma: Labdarība, sociālie pakalpojumi, sociālās labklājības celšana, dzīves kvalitātes paaugstināšana, informēšana, izglītošana un pasākumu organizēšana
Mērķa grupa: Maznodrošinātie, trūcīgie, lauku iedzīvotāji, pensionāri, invalīdi, pirmspensijas vecuma iedzīvotāji un pensionāri vecāki par 90 gadiem