?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Civilstāvokļa dokumenti

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas
Personīgi iestādē

Dobeles novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļā, Edgara Francmaņa ielā 6, Dobelē, Dobeles novadā - pirmdienās no plkst. 9:00 - 14:00, otrdienās no plkst. 9:00 - 17:00 trešdienās no plkst. 9:00 - 17:00, ceturtdienās no plkst. 9:00 - 17:00, piektdienās no plkst. 9:00 - 12:00.
Pusdienlaiks no 12.00 līdz 13.00.

Tai skaitā pagastos

Nav pieejams

Pa pastu

Edgara Francmaņa ielā 6, Dobelē, Dobeles novadā, LV-3701

Iesnieguma veidlapa pieejama
Iestādē

Nav nepieciešama

Nepieciešamie dokumenti
1. Uzrādāms oriģināls
1. Personu apliecinošs dokuments
Kas jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu
1.

Pamatojoties uz ierakstu civilstāvokļa aktu  reģistrā, tiek  izsniegta apliecība vai izziņa, vai reģistra datorizdruka.

2.

Atkārtoti dzimšanas apliecību izsniedz pilngadīgai personai, par kuras dzimšanu sastādīts reģistrs, vai viņas pilnvarotai personai. Nepilngadīgas personas dzimšanas apliecību atkārtoti izsniedz vecākiem, aizbildņiem, adoptētājiem vai tās iestādes administrācijai, kurā nepilngadīgā persona atrodas audzināšanā. Atkārtoti laulības apliecību izsniedz personām, par kuru laulību izdarīts ieraksts, bet, ja laulība šķirta, izsniedz izziņu no reģistra. Atkārtoti miršanas apliecību izsniedz mirušā radiniekiem.

Pakalpojuma maksa
EUR
7.00 - valsts nodeva par apliecību, saskaņā ar MK Noteikumiem Nr. 906/2013. „Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu".
EUR
4.00 - pašvaldības nodeva par izziņu, saskaņā ar Dobeles novada domes Saistošiem noteikumiem Nr. 19 "Par Dobeles novada pašvaldības nodevām"
EUR
7.00 - Dobeles novada domes 2014.gada 29. decembra lēmums Nr. 353/13 " Par Dobeles novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumiem"
Atbildes/pakalpojuma saņemšanas termiņš

Klātienē - iesnieguma dienā, pa pastu 1 (viena) mēneša laikā, elektroniski - tajā pašā vai nākamajā dienā personas norādītajā dzimtsarakstu nodaļā.

Reglamentējošie normatīvie akti
Uzziņas, informācija, konsultācijas
Tālrunis
63722122, 26519538