?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Budžets

2022. gads

Saistošie noteikumi Nr.8 „Dobeles novada pašvaldības budžets 2022. gadam”: 

 „Dobeles novada pašvaldības budžets 2022. gadam” (45.02 KB)

 Paskaidrojuma raksts (360.15 KB)
 1.pielikums (55.00 KB)
 2.pielikums (1.82 MB)
 3.pielikums (14.86 KB)
 4.pielikums (33.00 KB)
 5.pielikums (73.00 KB)
 6.pielikums (11.85 KB)
 7.pielikums (77.00 KB)
 8.pielikums (84.50 KB)
 9.pielikums (128.00 KB)
 10.pielikums (66.50 KB)

2021. gads

29.12.

Saistošie noteikumi Nr.3 "Dobeles novada pašvaldības budžets 2021. gadam"
Dobeles novada  pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2021.gadam
Dobeles novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2021.gadam 
Dobeles novada pašvaldības 2021.gada pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums 
Dobeles novada pašvaldības aizņēmumu, galvojumu un pārējo saistību apmērs 2021.gadam

Paskaidrojuma raksts

29.07. (nav spēkā) 

Saistošie noteikumi Nr.3 "Dobeles novada pašvaldības budžets 2021. gadam"
Dobeles novada  pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2021.gadam
Dobeles novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2021.gadam 
Dobeles novada pašvaldības 2021.gada pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums 
Dobeles novada pašvaldības ziedojumi un dāvinājumi 2021.gadam
Dobeles novada pašvaldības aizņēmumu, galvojumu un pārējo saistību apmērs 2021.gadam
​Paskaidrojuma raksts

30.06. (nav spēkā)

Saistošie noteikumi Nr.10 "Grozījumi Dobeles novada domes 2021. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Dobeles novada pašvaldības budžets 2021. gadam”"
Dobeles novada  pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2021.gadam
Dobeles novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2021.gadam 
Dobeles novada pašvaldības 2021.gada pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums 
Dobeles novada pašvaldības aizņēmumu, galvojumu un pārējo saistību apmērs 2021.gadam
Paskaidrojuma raksts
 

28.01. (nav spēkā)

Saistošie noteikumi Nr.1  „Dobeles novada pašvaldības budžets 2021.gadam”
Dobeles novada  pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2021.gadam
Dobeles novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2021.gadam 
Dobeles novada pašvaldības 2021.gada pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums 
Dobeles novada pašvaldības ziedojumi un dāvinājumi 2021.gadam
Dobeles novada pašvaldības aizņēmumu, galvojumu un pārējo saistību apmērs 2021.gadam
Paskaidrojuma raksts