?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Bērna mantisko interešu aizstāvība

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas
Personīgi iestādē

Brīvības iela 15, Dobele, Dobeles novads, LV - 3701

Tai skaitā pagastos

Auru, Annenieku, Bērzes, Bikstu, Dobeles, Jaunbērzes, Krimūnu, Naudītes, Penkules, Zebrenes pagastos bāriņtiesas locekļu pieņemšanas laikos

Pa pastu

Brīvības iela 15, Dobele, Dobeles novads, LV - 3701

Elektroniski
Iesnieguma veidlapa pieejama
Iestādē

Brīvības iela 15, Dobele, Dobeles novads, LV - 3701

Pašvaldības portālā
Nepieciešamie dokumenti
1. Oriģināls
1. IesniegumsMicrosoft Office document icon Iesniegums
Kas jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu
1.

Jāiesniedz iesniegums, izmantojot vienu no pakalpojuma pieprasīšanas veidiem: klātienē, elektroniski vai pa pastu.

2.

Ja dokumentu iesniedz elektroniski, to sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu ar elektronisko parakstu.

Pakalpojuma maksa
EUR
Bez maksas
Atbildes/pakalpojuma saņemšanas termiņš

Viena mēneša laikā

Reglamentējošie normatīvie akti
Uzziņas, informācija, konsultācijas
Tālrunis
63707266, 291258140