?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Apgaismojums Dobeles kultūras namā

 

Projekts: „Apgaismošanas iekārtu iegāde un uzstādīšana Dobeles kultūras namā" (Nr.13-06-LL30-L413201-000006)

Darbības programma: ELFLA Lauku attīstības programmas pasākums „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā"

Mērķis: Pilnveidot Dobeles pilsētas kultūras namā esošo apgaismojumu, nodrošinot kvalitatīvus koncertdarbības un teātra mākslas apstākļus.

Projekta ietvaros Dobeles pilsētas kultūras namā tiks iegādāts un uzstādīts apgaismojums, kā rezultātā:

  • tiks sakārtota Dobeles kultūras infrastruktūra;
  • tiks atbalstīti Dobeles novada amatierkolektīvi, nodrošinot kvalitatīvus apstākļus mēģinājumu un koncertu laikā;
  • tiks nodrošināta iespēja vietējiem iedzīvotājiem plašāk ieskatīties kultūras pasākumu rīkošanā, pašdarbībā, kā arī apmeklēt kvalitatīvus pasākumus, tā pilnvērtīgāk pavadot savu brīvo laiku.

Kopējās izmaksas: LVL 11 985,20

Publiskais finansējums: LVL 8 914,61

Pašvaldības līdzfinansējums: LVL 3 070,59

Projekta īstenošanas laiks: 2013.gada 30.maijs - 2013.gada 31.decembris

Projekta vadītāja: Kristīne Ūdre

Kontaktinformācija: tālr.63700126, e-pasts: kristine.udre@dobele.lv