?!XQuestions and feedback
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
X
Questions and feedback
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Pašvaldības administrācija

Amats, pieņemšanas laiks

Vārds, uzvārds

E-pasts

Tālrunis

Domes priekšsēdētājs
Trešdienās 16.00 – 18.00
Ceturtdienās 8.00 - 9.00
Brīvības ielā 17, 16. kab.

Andrejs Spridzāns

andrejs.spridzans@dobele.lv

63722009
29173716

Domes priekšsēdētāja vietnieks
Trešdienās 16.00 – 18.00
Ceturtdienās 8.00 - 9.00
Brīvības ielā 17, 14. kab.

Guntis Safranovičs

guntis.safranovics@dobele.lv

63725386
25495666

Izpilddirektors
Trešdienās 16.00 – 18.00
Brīvības ielā 15, 212. kab.

Agris Vilks

agris.vilks@dobele.lv

63722231
29359478

Izpilddirektora vietnieks
Trešdienās 16.00 – 18.00
Brīvības ielā 15, 214. kab.

Gunārs Kurlovičs

gunars.kurlovics@dobele.lv

63707252
29276573

Administratīvās nodaļas vadītāja
Brīvības ielā 15, APIC
Reglaments

Irēna Eidmane

irena.eidmane@dobele.lv

63707254
26510137

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja
Brīvības ielā 15, 316. kab.
Reglaments

Jolanta Kalniņa

jolanta.kalnina@dobele.lv

63707281
29491177

Juridiskās nodaļas vadītāja
Brīvības ielā 17, 19. kab.
Reglaments

Inguna Persidska

inguna.persidska@dobele.lv

63720938
26326880

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
Brīvības ielā 17, 1. kab.
Reglaments

Laila Šereiko

laila.sereiko@dobele.lv

63720939
29349135

Būvvaldes vadītājs
Trešdiena 13.00 - 18.00
Brīvības ielā 15, 305. kab.
Reglaments 

Jānis Kukša

janis.kuksa@dobele.lv

29432715
63707267

Komunālās nodaļas vadītājs
Brīvības ielā 15, 204. kab.
Reglaments

Dainis Sirsonis

dainis.sirsonis@dobele.lv

29266017
63707263

Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja
Brīvības ielā 15, 211. kab.
Reglaments

Austra Apsīte

austra.apsite@dobele.lv

29148575
63707249

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
Pirmdienās 9.00 - 14.00
Otrdienās, Trešdienās, Ceturtdienās 9.00 - 17.00
Piektdienās 9.00 - 12.00
E.Francmaņa ielā 6
Nolikums

Inese Strautmane

inese.strautmane@dobele.lv

63722122
26519538