?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības uzlabošana

2018. gada pasākumi

Janvāra pasākumu plāns šeit.
Februāra pasākumu plāns šeit.

Marta pasākumu plāns šeit.
Aprīļa pasākumu plāns šeit.
Maija pasākumu plāns šeit.
Jūnija pasākumu plāns šeit.
Jūlija pasākumu plāns šeit.
Augusta pasākumu plāns šeit.
Septembra pasākumu plāns šeit.
Oktobra pasākumu plāns šeit.
Novembra pasākuma plāns šeit.

Decembra pasākuma plāns šeit.

Projekts: „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības uzlabošana Dobeles novada iedzīvotājiem” (Nr. 9.2.4.2/16/I/047).

Darbības programma: „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākums „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei”.

Mērķis: Īstenot dažādus veselības veicināšanas un slimību profilakses  pasākumus vairākām Dobeles novada iedzīvotāju grupām un īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautām grupām, uzlabojot veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamību Dobeles novadā.

Īstenojamās aktivitātes:

Veselības diena (velo orientēšanas, nūjošana un veselības pārbaudes stendi) Dobeles novada svētku ietvaros,
Vienaudžu izglītotāju apmācības jauniešiem, 
Izglītojošas vasaras nometnes bērniem un jauniešiem, kā arī bērniem un jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem,
Izglītojošas nodarbības bērniem un jauniešiem,
Izglītojoši semināri novada iedzīvotājiem,
Nūjošanas un slēpošanas grupu vadīšana, nepieciešamā aprīkojuma iegāde,
Vingrošanas nodarbības novada iedzīvotājiem,
Uztura speciālista nodarbības novada iedzīvotājiem.

Kopējās attiecināmās izmaksas: 251 283,00 EUR .
Eiropas Sociālā fonda finansējums: 213 590,55 EUR.
Attiecināmais valsts budžeta finansējums: 37 692,45 EUR .
Projekta īstenošanas laiks: 2017. gada maijs – 2019. gada 31.decembris.
Projekta vadītāja: Taiga Gribuste.
Kontaktinformācija: tālrunis 63720931, e-pasts: taiga.gribuste@dobele.lv.
Projekta koordinators: Sindija Zute
Kontaktinformācija: tālrunis 28335150, e-pasts: sindijazute@inbox.lv

 

Dobeles novada veselības veicināšanas un slimību profilakses
PASĀKUMU PLĀNS 2018. GADAM

Pasākumu aktualitātēm, tostarp izmaiņām, aicinām sekot līdzi www.facebook.com/veseligidobelesnovada un www.dobele.lv

Nr.

Pasākums

Mērķauditorija

Norise

1.

Uztura speciālistes grupu nodarbības

Visi novada iedzīvotāji

1 – 2 reizes nedēļā pilsētā, 1 reizi mēnesī kādā no pagastiem

2.

Vingrošanas grupu nodarbības

Visi novada iedzīvotāji

2 reizes nedēļā pilsētā, 1 reizi nedēļā kādā no pagastiem

3.

Nūjošanas / slēpošanas grupu nodarbības

Visi novada iedzīvotāji

1 reizi nedēļā pilsētā, 1 reizi mēnesī katrā no pagastiem

4.

Veselības diena Dobeles novada svētku ietvaros (velo orientēšanas sacensības, nūjošanas pārgājiens, veselības pārbaužu stendi)

Visi novada iedzīvotāji

26. maijā

5.

Uz veselības veicināšanu vērsti praktiski semināri

Visi novada iedzīvotāji

Tiek precizēts

6.

Uz veselības veicināšanu vērstas izglītojošas lekcijas

Visi novada iedzīvotāji

2 reizes pilsētā martā, aprīlī, septembrī, oktobrī, novembrī un decembrī

7.

Vienaudžu izglītošanas apmācības jauniešiem

Novada jaunieši vecumā no 15 līdz 19 gadiem

22. – 26. oktobris

8.

Izglītojošas nodarbības bērniem un jauniešiem

Novada skolu audzēkņi

2017. / 2018. mācību gada 2. semestrī, 2018. / 2019. mācību gada 1. semestrī

9.

Izglītojošas un veselību veicinošas nometnes bērniem un jauniešiem

Novada skolēni 2. – 4. un 5. – 7. klases grupā

25. – 29. jūnijs un 16. – 20. jūlijs (2. – 4. klases skolēniem), 13. – 17. augusts (5 – 6. klases skolēniem), 20. – 24. augusts (7. klases skolēniem)

10.

Izglītojošas un veselību veicinošas nometnes bērniem un jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī viņu asistentiem

Novada bērni un jaunieši ar funkcionāliem traucējumiem 8 – 25 gadu vecumā, kā arī viņu asistenti

23. – 27. jūlijs