?!XJautājumi un ierosinājumi
X
Jautājumi un ierosinājumi
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības uzlabošana

Projekts: „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības uzlabošana Dobeles novada iedzīvotājiem” (Nr. 9.2.4.2/16/I/047).

Darbības programma: „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākums „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei”.

Mērķis: Īstenot dažādus veselības veicināšanas un slimību profilakses  pasākumus vairākām Dobeles novada iedzīvotāju grupām un īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautām grupām, uzlabojot veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamību Dobeles novadā.

Īstenojamās aktivitātes:

Veselības diena (velo orientēšanas, nūjošana un veselības pārbaudes stendi) Dobeles novada svētku ietvaros,
Vienaudžu izglītotāju apmācības jauniešiem, 
Izglītojošas vasaras nometnes bērniem un jauniešiem, kā arī bērniem un jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem,
Izglītojošas nodarbības bērniem un jauniešiem,
Izglītojoši semināri novada iedzīvotājiem,
Nūjošanas un slēpošanas grupu vadīšana, nepieciešamā aprīkojuma iegāde,
Vingrošanas nodarbības novada iedzīvotājiem,
Uztura speciālista nodarbības novada iedzīvotājiem.

Kopējās attiecināmās izmaksas: 251 283,00 EUR .

Eiropas Sociālā fonda finansējums: 213 590,55 EUR.

Attiecināmais valsts budžeta finansējums: 37 692,45 EUR .

Projekta īstenošanas laiks: 2017. gada maijs – 2020. gada aprīlis.

Projekta vadītāja: Taiga Gribuste.

Kontaktinformācija: tālrunis 63720931, e-pasts: taiga.gribuste@dobele.lv.

Projekta koordinators: Aivis Majors.

Kontaktinformācija: tālrunis 27147327, e-pasts: aivis.majors@gmail.com.