?!XJautājumi un ierosinājumi
X
Jautājumi un ierosinājumi
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Ziņas

Informējam, ka nākamajā nedēļā no 1. līdz 5.maijam papildus pašlaik notiekošajiem darbiem (betona apmaļu izbūvei) tiks uzsākti jauni darbi: asfaltbetona frēzēšana, minerālmateriāla pievienošana nofrēzētajam...
Dobeles novada pašvaldība 2017.gada 10.maijā plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē atklātā izsolē pārdod: neizīrētu dzīvokli Nr.8 Priežu ielā 2, Gardenē, Auru pagastā,...
Labklājības ministrija lūdz piedalīties aptaujā tos cilvēkus ar invaliditāti, kuri saņem asistenta pakalpojumu pašvaldībā. Anketas mērķis ir noskaidrot asistenta pakalpojuma pieprasītāju viedokli par pakalpojuma...
Dobeles novada pašvaldība 2017.gada 7.jūnijā plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē atklātā izsolē pārdod: zemesgabalu “Pie Dalderiem”, Annenieku pagastā, Dobeles novadā, 5,14...
6. maijā, sestdien, “Ozo laivas” piedāvā laivotājiem doties 16 km garā braucienā pa Bērzes upi: Šķibe – Bērze – Līvbērze. Upe šajā posmā solās būt dažāda – ar straujtecēm brauciena sākumā, uzpludinājumu vidusdaļā...
Dobeles novadpētniecības muzeja folkloras kopa Leimaņi aprīlī piedalījās Starptautiskā folkloras festivāla BALTICA 2018 atlases skatē Jelgavā. 18 grupu konkurencē mūsu Leimaņi ir to piecu skaitā, kuri saņēma...
Labas pārvaldības saukļi sabiedrības informēšanai