?!XJautājumi un ierosinājumi
X
Jautājumi un ierosinājumi
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Naktsmītnes

Adrese: Uzvaras iela 2, Dobele
Tālrunis: +371 63721229
Adrese: Dārza iela 33, Dobele
Tālrunis: +371 26558790
Adrese: Viestura iela 8a, Dobele
Tālrunis: 26350505
Adrese: "Pērkoni", Liepziedi, Dobele
Tālrunis: +371 29166280
Adrese: Uzvaras 53d, Dobele
Tālrunis: +371 29387028
Adrese: "Zaļkalni", Auru pagasts, Dobeles novads
Tālrunis: +371 63781055, 25495675
Adrese: Bērze, Bērzes pagasts
Tālrunis: +371 29863994, 29539149
Adrese: Pils iela-1, Naudītes pagasts, Dobeles novads
Tālrunis: +371 63720985, 29332912
Adrese: "Tiltiņi", Krimūnu pagasts
Tālrunis: +371 26543999
Adrese: Gaurats, Dobeles pagasts
Tālrunis: +371 26657217, 29719724
Adrese: Dabaicēni, Dobeles pagasts, Dobeles novads
Tālrunis: +371 29322410
Adrese: "Reķi", Dobeles pagasts, Dobeles novads
Tālrunis: +371 29262680
Adrese: Eglieni, Jaunbērzes pagasts, Dobeles novads
Tālrunis: +371 29537991, 29117762
Adrese: Ozolāres, Dobeles pagasts
Tālrunis: +371 29257804
Adrese: Dzirnaviņas, Biksti, Dobeles novads
Tālrunis: +371 29178181
Adrese: "Niedras", Bikstu pagasts
Tālrunis: +371 29992299
Adrese: Pokaiņi, Naudītes pagasts
Tālrunis: +371 63729177, 63726212
Adrese: "Pikšas", Bērzes pagasts, Dobeles novads
Tālrunis: 29364230, 26670812